Üretim Siparişleri


Satış siparişinde üretilecek olarak belirlenen ürün kalemlerinin Üretim Planlama modülü altında yer alan Üretim Siparişleri fonksiyonuna aktarılmasıyla üretim süreci başlamış olur. 

Bir sayfaya özel ayarlar yapılmış ise Workcube'de sayfanın xml ayarları oluşturulur. XML ayarlarına göre sayfada veri getirme, hesaplama, sonuç gösterme gibi farklılıklar olabilir. Sayfayı analiz etmek istediğinizde veya nasıl çalıştığını anlamak istediğinizde xml ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Sayfanın şekillenmesinde en önemli kural setidir. Her sayfanın XML Ayarları kendi sayfasında yer alır.


Yol: ERP > Üretim Planlama > Üretim > Üretim Siparişleri > Kontrol Paneli > System > Page Settings yolunu izleyerek XML Ayarlarına ulaşabilirsiniz.Üretim Siparişleri Güncelleme XML Ayarları


 1. Ürün-İstasyon İlişkisini Kullan:
  Bu seçeneğin seçilmesi durumunda, üretim emri verirken üretilecek ürüne üretileceği istasyonu seçerken sadece ürünün ağacında tanımlanan istasyonların seçilebilmesini sağlar. Eğer seçilmezse, ürün için belirlenmiş olan istasyon tanımlarına bakmaksızın tüm istasyonlar listelenir.
 2. Termin Hesabı Yapsın:
  Seçilirse üretim emri verilirken ana ürünün ve onun altında yer alan üretilen ürünler için seçilen istasyonların doluluk boşluk oranlarına bakılarak verilen üretim miktarlarının ne kadar sürede üretileceği hesaplanarak en uygun başlangıç ve bitiş tarihleri üretim emirlerine yansıtılır. Eğer bu seçeneği seçerseniz üretim emri ekleme sayfasındaki başlangıç ve bitiş tarihini girme zorunluluğu ortadan kalkar. Tarih girilse bile bu seçenek seçili olduğundan sistem en uygun tarih ile değiştirir.
 3. Çalışma Programı Kullanılsın: 
  Termin hesabı yapılsın seçeneğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Eğer “Termin Hesabı Yapsın” evet seçildiyse; ürünün üretileceği istasyonların çalışma programlarına göre, (Örneğin; 08:00-20:00) belirlenen saatler arasındaki zamana göre işleri kaydeder. “Termin Hesabı Yapsın” hayır seçildiyse boş bulunan günün herhangi bir saatine üretimi atar. 
 4. Kuyruk Teorisine Göre Çalış:
  Ürün ağacındaki istasyonda çalışma süresi tanımlı ise, siparişler üretim talebine ya da direkt üretim emrine dönüştürüldüğünde ilgili iş istasyonundaki doluluk oranına göre üretim başlama tarihlerini ayarlar.
 5. İstasyon Operatörüne Direkt Aktar:
  Üretim modülünü kullananlar (Üretim Planlama modülü değil) için eklenmiş bir seçenektir. Seçilirse verilen üretim emri direkt olarak operatörün ekranına yansıtılır. Seçilmezse, üretim planlama sorumlusu üretim emirleri listesinde ürünleri seçerek operatörün ekranına düşmesini sağlar.
 6. Üretimde Stok Bilgilerini Göster:
  Eğer evet seçilirse, üretim emri ekleme sayfasında yer alan üretim detayları butonuna tıklandığında ana ürünün altında bulunan üretilen ve üretilmeyen tüm bileşenlerin stok durumları, verilmiş olan üretim emirleri, kalan üretim emirleri vb. ürün stoğu hakkında detaylı bilgilerin gelmesini sağlar. Stok detayları geldiği ve buna bağlı olarak sayfanın performansını etkilediği için kullanıcı tercihine bırakılmıştır.
 7. Üretim Miktarının Hesaplanması:
  Üretim miktarlarının belirlenen ihtiyaca göre çalışmasını sağlar.
  Toplam Birim İhtiyaç: Ürün ağacındaki ya da seçilen spec de belirtilmiş olan birim ihtiyaç miktarlarına göre standart olarak hesaplanır. 
  Gerçek Stok İhtiyacından: Ürünlerin mevcut gerçek stoklarının eğer altında başka bir ürün varsa o ürünlere yansıtılarak hesaplanması demektir.
  Örneğin; A ürünü için gerçek stok 20, gerçek stoğa göre ihtiyaç da 15 ise elimizdeki ürün miktarı üretimi karşılayacağından bu ürünün altında başka bir ürün varsa onlar için gerekli üretim miktarı 0 olur.
  Satılabilir Stok İhtiyacından: Gerçek stok İhtiyacındaki işleyişin aynısıdır, tek farkı ürünün gerçek stoğundan değil satılabilir stoğundan hareket etmesidir.
 8. Üretim Miktar Bilgileri:
  1-Toplam Birim İhtiyaç 2-Gerçek Stok İhtiyacı 3-Satılabilir Stok İhtiyacı. Yazılan numaralara göre uygun kolanlar açılır.
 9. Sipariş Satırının Teslim Tarihi Güncellensin: 
  Eğer siparişten üretim yapılıyorsa sipariş satırının teslim tarihi üretim emrinin bitiş tarihi ile güncellenir.
 10. Güncellemede Sonuç Kontrol Yapılsın mı?:
  Evet durumunda sonuç girilmiş olan üretim emri güncellenemez. Hayır durumunda ise güncellenebilir.
 11. İstasyon Minimum Üretim Miktarı Kontrol Edilsin mi?:
  Bu seçeneğin seçilmesi durumunda, ürün istasyon tanımlarındaki ilgili istasyona ait minimum üretim miktarından az üretim emri verilemez.
 12. Üretilen ve Kalan Bilgisi Gösterilsin mi?:
  Evet seçildiğinde, üretilen ve kalan sütunları açılır.
 13. Gerçek Stoğu Hesaplarken Hurda Depo Hesaba Katılsın mı?:
  Evet seçilirse gerçek stok hesaplanırken “Hurda Stok” depo-lokasyonda bulunan ürünler de toplama dahil olur.
 14. İhtiyacı Olmayan Ürünlere İç Talep Oluştur:
  Seçildiğinde malzeme ihtiyaç listesinde 0 miktar olarak gelen ürünler için de iç talep oluşturur.
 15. Sarf ve Fire Manuel Olarak Eklenebilsin mi?:
  Evet seçilirse sarf ve fire satırlarının manuel olarak eklenebilmesi sağlanır.
 16. Sarf ve Fire Alternatif Ürünleri Ürün Detayından Gelsin mi?:
  Alternatif ürünleri nereden çekeceğini belirler. Evet seçildiğinde sarf ve firede seçilen alternatif ürünler, ürün detayından gelir. Hayır işaretli ise ürünün ağacındaki alternatif ürünler gelir.
 17. Alt Üretim Emirleri Seçili Gelsin mi?:
  Üretim emri oluştururken yarı mamullere ait üretimlerde seçili getirilip, onlarında üretime gönderilmesini sağlar. Hayır seçildiğinde yarı mamuller manuel olarak seçilmelidir.
 18. Üretim Detaylarında Sadece Üretilecek Ürünler Gelsin mi?:
  Evet seçildiğinde üretim detayında hammadde ürünlerin görüntülenmemesini sağlar. (Hammadde ürünler gelmez.)
 19. Üretim Detaylarında Minimum Stok Gelsin mi?:
  Evet seçildiğinde üretim detayında minimum stok bilgisi gelecektir.
 20. Gerçek Stok Miktarı Depoya Göre Gelsin mi?:
  Gerçek stok miktarının ilgili depodaki stok bilgisi ya da tüm depolardaki stok bilgisinin gelmesi sağlanır.
 21. İlişkili Üretim Emri Miktarları Güncellensin mi?:
  Evet seçildiğinde İlişkili üretim emri miktarları güncellenebilir.
 22. Sarf ve Fire Miktarları Güncellensin mi?:
  Evet seçildiğinde sarf ve fire miktarları güncellenebilir.
 23. Arka Planda Seri Numaraları Oluşturulsun mu?: 
  Seri no takibi yapılan ürünler için arka planda ürün seri numaralarının otomatik oluşmasını sağlar.
 24. Sarf ve Fireler Ağaçtaki Sıra Numarasına Bağlı Olarak Gelsin mi?: 
  Evet seçildiğinde ağaçtaki sıra numarasına göre sarf ve fireler gösterilmektedir.
 25. Malzeme İhtiyaçta Üretim Emri Bitiş Tarihine Göre Gerçek Stok Bilgisi Gelsin mi?: 
  Malzeme ihtiyaç alanında gelen stok bilgisi üretim emri bitiş tarihine göre gerçek stok bilgisini gösterir.
 26. Sarf ve Fireler Satırlarında Lot No Gösterilsin mi?: 
  Evet seçildiğinde sarf ve fireler satırlarında lot no kolonu açılır.
 27. Lot No Ürün Detayından Gelsin mi ?: 
  Evet seçildiğinde lot no bilgisinin stok kodu sayfasından gelmesini sağlar.
 28. Miktar 2 Gösterilsin mi?:
  2.Birim ile çalışan firmalar için miktar 2 kolonunun açılmasını sağlar.
 29. Lot No Manuel Girilebilsin mi?:
  Lot numarasının manuel olarak girilebilmesini sağlar.


Üretim Siparişleri Listeleme XML Ayarları


 1. Spec Göster:
  Evet denildiğinde listeleme sayfalarında spec kolonu açılır.
 2. Stok Kodu Göster
  Sipariş listeleme satırında stok kodu gösterimi için kullanılır.
 3. 2.Birimi Göster:
  Sipariş listeleme satırında 2.birim gösterimi için kullanılır.
 4. Çalışma Programı Göster:
  ermin hesabı yapılsın seçeneğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Eğer “Termin Hesabı Yapsın” evet seçildiyse; ürünün üretileceği istasyonların çalışma programlarına göre, (Örneğin; 08:00-20:00) belirlenen saatler arasındaki zamana göre işleri kaydeder. “Termin Hesabı Yapsın” hayır seçildiyse boş bulunan günün herhangi bir saatine üretimi atar.
 5. Toplam Sipariş Miktarı Göster:
  Grupla kutucuğu ile birlikte çalışır. Filtreleme sayfasında “Grupla” kutucuğu işaretlendiğinde ilgili ürün için toplam sipariş miktarını gösterir.
 6. Acil İhtiyaç Miktarını Toplam Sipariş Miktarından Hesapla:
  Grupla kutucuğu ile birlikte çalışır. Filtreleme sayfasında “Grupla” kutucuğu işaretlendiğinde ilgili ürün için acil ihtiyaç toplam miktarına göre hesaplar.
 7. Spec Alanında Gösterilecek Bilgi:
  Spec No / Spec İsmi seçimi yapılır.
 8. Termin Hesabı Yapsın:
  Seçilirse üretim emri verilirken ana ürünün ve onun altında yer alan üretilen ürünler için seçilen istasyonların doluluk boşluk oranlarına bakılarak verilen üretim miktarlarının ne kadar sürede üretileceği hesaplanarak en uygun başlangıç ve bitiş tarihleri üretim emirlerine yansıtılır. Eğer bu seçeneği seçerseniz üretim emri ekleme sayfasındaki başlangıç ve bitiş tarihini girme zorunluluğu ortadan kalkar. Tarih girilse bile bu seçenek seçili olduğundan sistem en uygun tarih ile değiştirir.
 9. Kuyruk Teorisine Göre Çalış:
  Ürün ağacındaki istasyonda çalışma süresi tanımlı ise, siparişler üretim talebine ya da direkt üretim emrine dönüştürüldüğünde ilgili iş istasyonundaki doluluk oranına göre üretim başlama tarihlerini ayarlar.
 10. Teslim Tarihi:
  İlgili siparişin teslim tarihini sipariş detayından ya da siparişin ilgili satırından gelmesini sağlar.
 11. Miktar Kadar Talep ve Emir Oluşturulsun:
  Evet seçilirse ilgili sipariş miktarı kadar talep ve üretim emri oluşturulmasını sağlar. (Örneğin; Sipariş de 20 miktar var ise ayrı ayrı 20 tane emir ve talep oluşturacaktır. Hayır denildiğinde tek bir üretim emri ve talep oluşturulacak, tek üretim emri ve talep de 20 miktar görünecektir.)
 12. Üretim Emri Oluşturulabilsin:
  Evet seçildiğinde listelemenin altında "Üretime Gönder" butonu gelir. Listelemeden ilgili kutucuklar seçilerek toplu üretim emri verilir.
 13. Üretim Talebi Oluşturulabilsin:
  Evet seçildiğinde listelemenin altında "Talep Oluştur" butonu gelir. Listelemeden ilgili kutucuklar seçilerek toplu talep oluşturulur.
 14. Sipariş Açıklaması Gelsin:
  Evet seçildiğinde sipariş detayında girilen açıklamanın görünmesini sağlar.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler