Test Senaryosu


Test senaryoları Workcube'de yeni bir fonksiyonun geliştirilmesi veya iyileştirilmesi sürecinin örneklemesi için kullanılır.


Test Senaryosu nasıl oluşturulmalıdır? Vakayı Örnekleyin
Geliştirici, danışman, kursiyer veya kullanıcıların anlayacağı yalın bir iş hikayesi üretin. Hikayeler anlamayı kolaylaştırır.

İşlemleri Sıralayın
İşlemler 3 başlıkta sıralanmalıdır.
Öncül İşlemler: Genel ayarlar, parametreler gibi ana işlemlerin doğru yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler, işlemler.
Ana İşlemler: Kayıtların hangi WO'larda hangi sırada nasıl yapılacağı ve nelere dikkat edileceği sıralanır.
Ardıl İşlemler: Ana işlemlerin etkilediği kayıtlar ve raporlar incelenmek sıralanır.


Vaka
1.000.000 USD banka hesabında serbest kullanımda parası olan fon biriktirmiş bir şirket parasını değerlendirmek için bir yatırım danışmanından fikir alır. Danışman şirket yetkilisine bir yatırım sepeti önerisi yapar. Bu öneriye göre şirket;

200.000 USD Google ve Apple hissesi alacak,
200.000 USD 6 ayda bir kupon veren %4 getirili Eurobond tahvili alacak,
200.000 USD 5 Yıl vadeli %5 getirili Devlet tahvili alacak.
200.000 USD ile Gecelik Repo yapacak.
100.000 USD 1 yıl vadeli % 6 getirili mevduata yatıracak.
100.000 USD 3 aylık kira getirili Sukuk fonu yatırımı yapacak.

Yukarıda görüleceği gibi vakanın örneklenmesi hem geliştirici, hem kullanıcılar için anlaşılır olacaktır.


İşlemler

Öncül İşlemler

 1. Menkul kıymet tiplerini tanımlayın.
  As is olarak "Sabit Getirili" ve "Piyasa Değişken Değerli ve Temettülü" olmak üzere iki seçenek gelir.
 2. Menkul kıymet alım ve satımı yapacağınız banka hesaplarının açılmış olduğunu kontrol edin.
 3. Menkul kıymet alım satımı için aracı kurum kullanılıyorsa kurumsal üyenin açıldığı ve cari hesapi muhasebe kodlarını kontrol edin.
 4. Menkul kıymetlerin muhasebe hesap planı tanımlarını oluşturun.
 5. Menkul kıymetlerin bütçe kalemlerini oluşturun ve muhasebe hesap kodlarını bağlayın.
 6. Menkul kıymet getirilerinin muhasebe hesap planı tanımlarını oluşturun.
 7. Menkul kıymet getirilerinin bütçe kalemlerini oluşturun ve muhasebe hesap kodlarını bağlayın.
 8. Menkul kıymet değer artış ve düşüklüklerinin muhasebe hesap planı tanımlarını oluşturun.
 9. Menkul kıymet değer artış ve düşüklüklerinin bütçe kalemlerini oluşturun ve muhasebe hesap kodlarını bağlayın.
 10. Menkul kıymet alış ve satışı için aracı kurum komisyonu ödeniyorsa komisyonın muhasebe hesap planını oluşturun.
 11. Menkul kıymet alış ve satışı için aracı kurum komisyonu ödeniyorsa bütçe kalemini oluşturun ve muhasebe hesap kodlarını bağlayın.
 12. Menkul kıymet alış işlem kategorisini oluşturun ve işlem yetkilisi çalışanları seçin.
 13. Menkul kıymet satış işlem kategorisini oluşturun ve işlem yetkilisi çalışanları seçin.
 14. Menkul kıymet getiri işlem kategorisini oluşturun ve işlem yetkilisi çalışanları seçin.
 15. Vadeli mevduat işlemi yapılacak bankalar için stopaj oranı tanımlarını ekleyin.
 16. Vadeli mevduat getirilerinin muhasebe hesap planı tanımlarını oluşturun.
 17. Vadeli mevduat getirilerinin bütçe kalemlerini oluşturun ve muhasebe hesap kodlarını bağlayın.
 18. Vadeli mevduat para yatırma işlem kategorisini oluşturun ve işlem yetkilisi çalışanları seçin.
 19. Vadeli mevduat getiri hesaba geçiş işlem kategorisini oluşturun ve işlem yetkilisi çalışanları seçin.

Ana İşlemler

 1. Üç ayda bir sabit kira getirisi olan sukuk tipinde bir menkul kıymet alın. 
 2. Altı ayda bir kupon getirisi olan bir devlet tahvili alın.
 3. Aracı bir kurum kullanarak hisse senetleri alın.
 4. Bir yıl vadeli getirisi vade sonunda alınacak olan vadeli mevduat açın.
 5. Aylık getiri ödemeli vadeli bir mevduat hesaba yatırın.
 6. Üç ayda bir sabit kira getirisi olan sukuk getirisini tahsil edin.
 7. Vadeli mevduat olarak likit fon-gecelik repo yapın.
 8. Menkul kıymet olarak aracı kurum kullanarak gecelik repo-likit fon satın alın.
 9. Üç ayda bir sabit kira getirisi olan sukuk tipinde bir menkul kıymetin getirisini tahsil edin.
 10. Altı ayda bir kupon getirisi olna devlet tahvilinden bir getiriyi tahsil edin.
 11. Stoktaki hisse senetlerinizin değerlerini güncelleyin.
 12. Stoktaki sabit getirili menkul kıymetlerin getirilerini vadesinden önce reeskont edin ve gelir tahakkuku oluşturun.
 13. Stoktaki değişken değerli menkul kıymetlerin değer artış ve düşüklüğü işlemi yapın.
 14. Stoktaki devlet tahvilinden bir miktar vadesinde önce ikincil piyasada satın.
 15. Vadeli mevduatın vadesi gelmeden reeskont edin ve gelir tahakkuku oluşturun.
 16. Daha önce reeskont yapılmış vadeli mevduatı vadesi gelmeden yeniden reeskont yapın ve gelir tahakkuku oluşturun.
 17. Getiri vadesi gelen bir mevduatın getirisini hesaba geçirin.
 18. Vadesi gelmemeiş bir mevduatı vadesi gelmeden çekin.

Ardıl İşlemler

 1. Menkul kıymet alış ve satış işlemlerinin muhasebe kayıtlarını kontrol edin.
 2. Menkul kıymet alış ve satış işlemlerinin bütçe kayıtlarını kontrol edin.
 3. Menkul kıymet alış ve satış işlemlerinin banka kayıtlarını kontrol edin.
 4. Menkul kıymet getiri tahsillerinde muhasebe kayıtlarını kontrol edin.
 5. Menkul kıymet getiri tahsillerinde bütçe kayıtlarını kontrol edin.
 6. Menkul kıymet getiri tahsillerinde banka kayıtlarını kontrol edin.
 7. Menkul kıymet işlemlerinde aracı kurum kullanılıyorsa komisyon tutarının masraf kayıtlarını kontrol edin.
 8. Menkul kıymet değer artış ve düşüklüğü işlemlerinin muhasebe kayıtlarını kontrol edin.
 9. Menkul kıymet değer artış ve düşüklüğü işlemlerinin bütçe kayıtlarını kontrol edin.
 10. Menkul kıymet getirilerinin nakit akış tablosunda tarih ve rakamlarını kontrol edin.
 11. Menkul kıymet stoklarının nakit akış tablosunda aktif hesaplarda olduğunu kontrol edin.
 12. Vadeli mevduat hesaba yatırma işlemlerinin muhasebe kayıtlarını kontrol edin.
 13. Vadeli mevduat hesaba yatırma işlemlerinin bütçe kayıtlarını kontrol edin.
 14. Vadeli mevduat hesaba yatırma işlemlerinin banka kayıtlarını kontrol edin.
 15. Vadeli mevduat getirisi hesaba geçiş işlemlerinin banka stopaj kesintilerinin stopaj-peşin ödenen vergiler muhasebe hesap kayıtlarını kontrol edin.
 16. Vadeli mevduat getiri reeskont hesaplarının gelir tahakkuku muhasebe kayıtlarını kontrol edin.
 17. Vadeli mevduat getiri tarihlerinin nakit akış tablosunda tarih ve rakamlarını kontrol edin.
 18. Vadeli mevduat toplamının nakit akış tablosunda aktif hesaplarda olduğunu kontrol edin.

Görüleceği üzere test senaryoları geliştirim, QA, danışmanlık ve kullanım sürecinde yol gösterici nitelik taşımaktadır.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?