Satın Alma Raporları


Workcube'da Satınalma modülü ile ilgili Standart Raporlar bünyesinde Alış Analizi Fatura, Alış Analizi İrsaliye ve Alış Analizi Sipariş olmak üzere 3 adet rapor bulunmaktadır. Bunların yanında, daha bütünsel ve özet bir bakış için Satın Alma Dashboard ekranındaki grafikler incelenebilir.


Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > ERP > Satış - Dağıtım > Satınalma


Satın Alma modülü, işletme bünyesindeki satın alma faaliyetlerini kolay ve efektif bir şekilde yönetilebilmesini sağlar. Satın Alma modülündeki ekranlar, Standart Raporlar bünyesindeki Satın Alma raporları ile koordine çalışır. İşletmeler, satın alma kapsamındaki faaliyetlerinin takibini yapabilmek ve retrospektif bir bakışla değerlendirme yapabilmek için bu raporları kullanabilirler.

Not: Konu ile ilgili detaylı bilgi için "Satın Alma Yönetimi" dökümanını inceleyebilirsiniz.


Alış Analizi Sipariş Raporu

Satın alma siparişleriyle ilgili ayrıntılı bir analiz yapmak isteyen işletmeler, Alış Analizi Sipariş Raporundan faydalanabilir. Raporlama ekranında, satın alma siparişi verilirken sipariş detayına eklenen bütün bilgilerle ilgili filtreleme seçeneklerinin yanında raporlama stilleri ile ilgili seçenekler de mevcuttur.

Ürünle ilgili olarak ürün, kategori, marka - model, ürün sorumlusu; siparişin kendisiyle ilgili olarak proje, sipariş veren, cari hesap, ödeme yöntemi, sevk yöntemi, sipariş tarihi, teslim tarihi, depo, sipariş aşaması, sipariş süreci; raporlamayla ilgili olarak ise rapor tipi ve rapor sırası filtreleri kullanılır.

Örneğin; belli tarihler içerisinde bir üründen ne kadar eksik teslimat yapıldığı takip edilmek istenirse sipariş tarihi ve teslim tarihi girilir, sipariş aşaması "Eksik Teslimat" olarak seçilir ve ürün filtresinden ilgili ürün eklenir. 

Dikkat: Sipariş aşaması, sipariş tarihi ve teslim tarihi filtrelemelerinin yapılması zorunludur.


Alış Analizi Fatura Raporu

Satın alma faturalarını farklı açılardan ele almak ve analiz etmek için Alış Analizi Fatura ekranı kullanılır. Satın alma faturasında girilen tüm bilgiler bu ekran üzerinden filtrelenerek rapor uygun hale edilebilir ve ihtiyaç duyulan şekillerde sunulabilir.

Satın alınan ürünle ilgili olarak ürün, kategori, ürün sorumlusu, marka-model, ürün grubu; fatura ile ilgili olarak satın alan, cari hesap, proje, ödeme yöntemi, sevk yöntemi, e-fatura, işlem tipi, üye kategorisi, tarih aralığı; raporlama ile ilgili olarak ise rapor tipi, grafik ve rapor sırası filtreleri bulunur.

Örneğin; belli bir tarih aralığında büyük müşterilere kesilen toptan satış faturalarının hangilerinin envantere dahil ürünlerden oluştuğunu ve kredi kartı ile ödendiğini görmek istediğimizi düşünelim. Bu durumda tarih aralığı girilir. Üye kategorisi "Büyük Müşteriler" olarak seçilir. İşlem tipi olarak "Toptan Satış Faturası" işaretlenir. Ürün grubu alanından envantere dahil olan ürünler işaretlenir. Ödeme yöntemleri filtresinden "Kredi Kartı" seçilir ve rapor çalıştırılır.

Dikkat: İşlem tipi filtrelemesinin yapılması zorunludur.


Alış Analizi İrsaliye Raporu

Sevk irsaliyelerinin farklı kriterlerle raporlanıp değerlendirilmesi için Alış Analizi İrsaliye ekranından yardım alınır. İrsaliyede bulunan bilgiler bu ekran üzerinde filtrelenerek aynı irsaliyelere farklı açılardan yaklaşılması sağlanır.

İrsaliyeye konu olan ürünle ilgili olarak kategori, ürün, marka-model; irsaliyenin tarafları ile ilgili olarak sorumlu, proje, cari hesap, sevk yöntemi, sevk adresi, fatura hareketleri, tarih aralığı, işlem tipi, depo; raporlama ile ilgili olarak ise rapor tipi ve rapor sırası filtreleri mevcuttur.

Örneğin; bir cariye belli bir tarih aralığında kesilen faturalanmış mal alım irsaliyelerini şube bazında ve önce en yüksek ciro olacak şekilde görüntülemek isteyebiliriz. Bu durumda tarih aralığı seçilir, cari filtresinde ilgili cari seçimi yapılır, fatura hareketleri alanında "Faturalanmış" seçimi yapılır, işlem tipi olarak "Mal Alım İrsaliyesi" işaretlenir, rapor tipi "Şube Bazında" olarak ve rapor sırası da "Ciro" olarak ayarlanır ve rapor çalıştırılır.


Tip: Eğer standart olarak gelen raporlar yeterli bulunmazsa işletmenin ihtiyaçlarına özel raporlar geliştirilebilir. Bu raporlar geliştirildikten sonra Özel Raporlar ekranından sisteme yüklenir.


Satın Alma Dashboard

Satın Alma Dashboard ekranı sayesinde raporlardaki detaylara boğulmadan, değerlendirme ve karar verme mekanizmanızda daha çok göze hitap eden grafiklerden yardım alarak açık ve anlaşılır bir şekilde satın alma modülünün hızlı bir özetine ulaşabilirsiniz.

Dashboard ekranında Aktif Satın Alma Siparişleri, Aktif Satın Alma Teklifleri, Aylara Göre Satın Alma Faaliyeti, En Çok Alınan Mal ve Hizmetler, Aktif Teminatlar ve Alımlarına Göre Tedarikçiler grafikleri bulunmakta ve satın alma modülüyle ilgili bir Süper Özet sağlanmaktadır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler