Ödeme Talepleri


Borç-Alacak yönetimini etkin bir şekilde sağlamanın aşamalarından birisi de ödeme talebidir. Sistem üzerinde hali hazırda olan taleplerin durumu ve aciliyeti incelenebilir. Bu inceleme sonucunda alacaklı, borçlu cariden borcunu ödeme talebinde bulunabilir. 


Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Borç Alacak Yönetimi > Ödeme Talepleri


Borç Alacak yönetimi sayesinde kimin kime ne borcu olduğunu işletmeler takip edebilir ve akabinde işlemler yapar. Bir Borç-Alacak Dökümünde işletmenin finansal durumunu incelediğimizi farz edelim, alacaklı bu dökümden aldığı veri sonucunda borçludan ödeme talebinde bulunabilir. Daha fazla bilgi ve Borç-Alacak Dökümü ekranlarının kullanım bilgisi için "Borç-Alacak Dökümü" başlıklı yazı okunabilir.


Cari Extre detayından ödeme talebi ve emrinde bulunabilmek de mümkündür. Cari Extre incelenir ve inceleme sonucunda alacaklı borçludan alacağı miktarı almak için bir aksiyonda bulunur. Cari Extre sayfasıyla ilgili daha fazla bilgi için "Cari Extre" başlıklı yazı okunmalıdır.


Dikkat: Ödeme Talebinde bulunabilmesi için kullanıcının yetki gruplarından yetkilendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ödeme talebi işlemini kullanıcı yapamaz.

Dikkat 2: Süreçlerin doğru tanımlanması da ödeme talebinin gerçekleşebilmesi için büyük bir önem taşır. Ödeme Talebi öncesi Ödeme Talepleri, Ödeme Emirleri, Fatura Kapama İşlemleri süreçlerinin doğru yapıldığından emin olunmalıdır. Örnek: Ödeme Talebinin şu şekilde bir süreç mantığında tasarlandığını farz edelim: 1 - Talep, 2 - Kontrol, 3 - Emir Verildi, 4 - Kısmi Onay, 5 - Red. Eğer ki süreç aşamaları doğru tanımlanmayarak birden fazla kullanıcının yetkisine bağlı olarak ilerlemeseydi bu ödeme talebinin başarılı olma olasılığı ve aynı oranda da firmanın gelirleri azalırdı.

Dikkat 3: Talepte bulunulmadan önce Ödeme Yöntemleri, Vade Farkı Oranları gibi parametreler yapılmalıdır ve aynı zamanda Ödeme Talebi için Output şablonlarının oluşturulması gerekmektedir.


Ödeme Talepleri Liste

Ödeme Talepleri liste ekranında sistem üzerindeki bütün ödeme talepleri çeşitli filtrelemelerle listelenebilir. Mevcut ödeme talebi düzenlenebilir veya yeni bir ödeme talebinde bulunulabilir.

  1. Aşama: Ödeme Talebi süreç tanımlamalarına göre burada aşamalar listelenir. Kullanıcı örnek olarak sistem üzerinde sadece "Kontrol" aşamasında olan ödeme taleplerini bu seçim sonucunda filtreleyebilir.
  2. İşlem Tipi: İşlem tipi seçimi yapılarak Ödeme Talebinin yanısıra Ödeme Emri ve Belge Kapama gibi işlemler de görüntülenebilir.
  3. Durum: Ödeme Emri Verilenler ve Verilmeyenler olmak üzere talepler görüntülenebilir.
  4. Para Birimi: Sistem üzerinde tanımlı olan para birimlerine göre seçim yapılabilir. Ödeme Talebi hangi para biriminde bulunulmuşsa onun bilgisi basket alanında belirtilir.
  5. Print: Sistem üzerinde tanımlanmış şablonlara göre seçim yapılabilir ve veriler yazdırılabilir, indirilebilir ve aynı zamanda mail olarak gönderilebilir.
  6. Ödeme Talebi Ekle: Yeni bir ödeme talebinde bulunmak için buradaki butona tıklanır. Detaylı bilgi Ödeme Talebi Oluşturma bölümünde verilecektir.
  7. Cari Hesap: Sistem üzerinde tanımlı olan cari hesaplardan seçim yapılır. Böylece o cari hesapla ilişkili bütün ödeme talepleri listelenebilir.
  8. İşlem Tarihi: Belirli işlem tarihi aralıklarındaki ödeme taleplerinin listelenmesi buradaki tarih filtresiyle sağlanır.
  9. Vade Tarihi: Vade tarihi aralıklarına göre ödeme talepleri listelenebilir.
  10. Kayıt Tarihi: Ödeme talebinin kayıt tarihine göre liste çıkartılabilir.

"Ara" butonuna tıklandıktan sonra basket alanında belge no, belge tipi, cari hesap, IBAN, açıklama, aşama, talep miktarı, emir miktarı, fatura kapama miktarı, ortalama vade, kaydeden ve kayıt tarihi detaylarıyla basket alanında talepler listelenmiş olur.

Mavi ve kırmızı renkler borç ve alacağın pozitif ve negatif değerlerde gösterilmesini sağlar.


Ödeme Talebi Oluşturma

Ödeme Talebi oluşturmak için liste ekranındaki "+" butonuna tıklanır. Sonrasında bizi ödeme talebinde bulunmak için filtre ekranı karşılar.

Bu ekran üzerinde Cari Hesap, Proje, Para Birimi, Kontrol Eden, Fatura Kontrol, Vade ve İşlem Tarihi, fatura kapama işlemi yapılmış ve yapılmamış bütün faturalar dökülebilir.


Burada ödeme talebinde bulunulacak faturalar İşlemler bölümünden seçildikten sonra istenilirse Finansal Özet de incelenebilir. Bu inceleme sonucunda sağlıklı bir talep oluşturulması sağlanır.


Sayfanın sonuna gelindiğinde İşlemlerden seçilen faturalara göre borç ve alacak toplamı otomatik olarak gelir. Taleple ilgili sözleşme, sipariş, açıklama, talep tarih, ortalama vade, süreç ve ödeme yöntemi gibi detaylar verilerek ödeme talebinde bulunmak için "Talep Oluştur" butonuna tıklanır.


Talep oluşturuluktan sonra talep güncelleme işlemi yapılabilir ya da bu talep için ödeme emri verebilmek mümkündür.

Daha fazla bilgi için "Fatura Kapama İşlemleri" ve "Ödeme Emirleri" başlıklı yazılar okunmalıdır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler