Üretim Emirleri


Üretim emirleri, oluşturulan ürün ağacına yani reçeteye göre ilgili malzemenin üretilmesi için, üretim süre ve tarihlerinin hesaplandığı, üretim aşamalarının belirlendiği üretime verilen kesin talimat olarak düşünülebilir. Üretimin gerçekleşmesi, sarf edilen malzemeler veya oluşan firelerin depoya girmesi ya da depodan çıkması, ilgili malzemeye ait stokların rezerve edilmesi üretim emirleri ile yapılır.

Bir sayfaya özel ayarlar yapılmış ise Workcube'de sayfanın xml ayarları oluşturulur. XML ayarlarına göre sayfada veri getirme, hesaplama, sonuç gösterme gibi farklılıklar olabilir. Sayfayı analiz etmek istediğinizde veya nasıl çalıştığını anlamak istediğinizde xml ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Sayfanın şekillenmesinde en önemli kural setidir. Her sayfanın XML Ayarları kendi sayfasında yer alır.


Yol: ERP > Üretim Planlama > Üretim > Üretim Emirleri > Kontrol Paneli > System > Page Settings yolunu izleyerek XML Ayarlarına ulaşabilirsiniz.Üretim Emirleri Ekleme ve Güncelleme XML Ayarları


 1. Ürün-İstasyon İlişkisini Kullan:
  Bu seçeneğin seçilmesi durumunda, üretim emri verirken üretilecek ürüne üretileceği istasyonu seçerken sadece ürünün ağacında tanımlanan istasyonların seçilebilmesini sağlar. Eğer seçilmezse, ürün için belirlenmiş olan istasyon tanımlarına bakmaksızın tüm istasyonlar listelenir.
 2. Termin Hesabı Yapsın:
  Seçilirse üretim emri verilirken ana ürünün ve onun altında yer alan üretilen ürünler için seçilen istasyonların doluluk boşluk oranlarına bakılarak verilen üretim miktarlarının ne kadar sürede üretileceği hesaplanarak en uygun başlangıç ve bitiş tarihleri üretim emirlerine yansıtılır. Eğer bu seçeneği seçerseniz üretim emri ekleme sayfasındaki başlangıç ve bitiş tarihini girme zorunluluğu ortadan kalkar. Tarih girilse bile bu seçenek seçili olduğundan sistem en uygun tarih ile değiştirir.
 3. Çalışma Programı Kullanılsın: 
  Termin hesabı yapılsın seçeneğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Eğer “Termin Hesabı Yapsın” evet seçildiyse; ürünün üretileceği istasyonların çalışma programlarına göre, (Örneğin; 08:00-20:00) belirlenen saatler arasındaki zamana göre işleri kaydeder. “Termin Hesabı Yapsın” hayır seçildiyse boş bulunan günün herhangi bir saatine üretimi atar. 
 4. Kuyruk Teorisine Göre Çalış:
  Ürün ağacındaki istasyonda çalışma süresi tanımlı ise, siparişler üretim talebine ya da direkt üretim emrine dönüştürüldüğünde ilgili iş istasyonundaki doluluk oranına göre üretim başlama tarihlerini ayarlar.
 5. İstasyon Operatörüne Direkt Aktar:
  Üretim modülünü kullananlar (Üretim Planlama modülü değil) için eklenmiş bir seçenektir. Seçilirse verilen üretim emri direkt olarak operatörün ekranına yansıtılır. Seçilmezse, üretim planlama sorumlusu üretim emirleri listesinde ürünleri seçerek operatörün ekranına düşmesini sağlar.
 6. Üretimde Stok Bilgilerini Göster:
  Eğer evet seçilirse, üretim emri ekleme sayfasında yer alan üretim detayları butonuna tıklandığında ana ürünün altında bulunan üretilen ve üretilmeyen tüm bileşenlerin stok durumları, verilmiş olan üretim emirleri, kalan üretim emirleri vb. ürün stoğu hakkında detaylı bilgilerin gelmesini sağlar. Stok detayları geldiği ve buna bağlı olarak sayfanın performansını etkilediği için kullanıcı tercihine bırakılmıştır.
 7. Üretim Miktarının Hesaplanması:
  Üretim miktarlarının belirlenen ihtiyaca göre çalışmasını sağlar.
  Toplam Birim İhtiyaç: Ürün ağacındaki ya da seçilen spec de belirtilmiş olan birim ihtiyaç miktarlarına göre standart olarak hesaplanır. 
  Gerçek Stok İhtiyacından: Ürünlerin mevcut gerçek stoklarının eğer altında başka bir ürün varsa o ürünlere yansıtılarak hesaplanması demektir.
  Örneğin; A ürünü için gerçek stok 20, gerçek stoğa göre ihtiyaç da 15 ise elimizdeki ürün miktarı üretimi karşılayacağından bu ürünün altında başka bir ürün varsa onlar için gerekli üretim miktarı 0 olur.
  Satılabilir Stok İhtiyacından: Gerçek stok İhtiyacındaki işleyişin aynısıdır, tek farkı ürünün gerçek stoğundan değil satılabilir stoğundan hareket etmesidir.
 8. Üretim Miktar Bilgileri:
  1-Toplam Birim İhtiyaç 2-Gerçek Stok İhtiyacı 3-Satılabilir Stok İhtiyacı. Yazılan numaralara göre uygun kolanlar açılır.
 9. Sipariş Satırının Teslim Tarihi Güncellensin: 
  Eğer siparişten üretim yapılıyorsa sipariş satırının teslim tarihi üretim emrinin bitiş tarihi ile güncellenir.
 10. Güncellemede Sonuç Kontrol Yapılsın mı?:
  Evet durumunda sonuç girilmiş olan üretim emri güncellenemez. Hayır durumunda ise güncellenebilir.
 11. İstasyon Minimum Üretim Miktarı Kontrol Edilsin mi?:
  Bu seçeneğin seçilmesi durumunda, ürün istasyon tanımlarındaki ilgili istasyona ait minimum üretim miktarından az üretim emri verilemez.
 12. Üretilen ve Kalan Bilgisi Gösterilsin mi?:
  Evet seçildiğinde, üretilen ve kalan sütunları açılır.
 13. Gerçek Stoğu Hesaplarken Hurda Depo Hesaba Katılsın mı?:
  Evet seçilirse gerçek stok hesaplanırken “Hurda Stok” depo-lokasyonda bulunan ürünler de toplama dahil olur.
 14. İhtiyacı Olmayan Ürünlere İç Talep Oluştur:
  Seçildiğinde malzeme ihtiyaç listesinde 0 miktar olarak gelen ürünler için de iç talep oluşturur.
 15. Sarf ve Fire Manuel Olarak Eklenebilsin mi?:
  Evet seçilirse sarf ve fire satırlarının manuel olarak eklenebilmesi sağlanır.
 16. Sarf ve Fire Alternatif Ürünleri Ürün Detayından Gelsin mi?:
  Alternatif ürünleri nereden çekeceğini belirler. Evet seçildiğinde sarf ve firede seçilen alternatif ürünler, ürün detayından gelir. Hayır işaretli ise ürünün ağacındaki alternatif ürünler gelir.
 17. Alt Üretim Emirleri Seçili Gelsin mi?:
  Üretim emri oluştururken yarı mamullere ait üretimlerde seçili getirilip, onlarında üretime gönderilmesini sağlar. Hayır seçildiğinde yarı mamuller manuel olarak seçilmelidir.
 18. Üretim Detaylarında Sadece Üretilecek Ürünler Gelsin mi?:
  Evet seçildiğinde üretim detayında hammadde ürünlerin görüntülenmemesini sağlar. (Hammadde ürünler gelmez.)
 19. Üretim Detaylarında Minimum Stok Gelsin mi?:
  Evet seçildiğinde üretim detayında minimum stok bilgisi gelecektir.
 20. Gerçek Stok Miktarı Depoya Göre Gelsin mi?:
  Gerçek stok miktarının ilgili depodaki stok bilgisi ya da tüm depolardaki stok bilgisinin gelmesi sağlanır.
 21. İlişkili Üretim Emri Miktarları Güncellensin mi?:
  Evet seçildiğinde İlişkili üretim emri miktarları güncellenebilir.
 22. Sarf ve Fire Miktarları Güncellensin mi?:
  Evet seçildiğinde sarf ve fire miktarları güncellenebilir.
 23. Arka Planda Seri Numaraları Oluşturulsun mu?: 
  Seri no takibi yapılan ürünler için arka planda ürün seri numaralarının otomatik oluşmasını sağlar.
 24. Sarf ve Fireler Ağaçtaki Sıra Numarasına Bağlı Olarak Gelsin mi?: 
  Evet seçildiğinde ağaçtaki sıra numarasına göre sarf ve fireler gösterilmektedir.
 25. Malzeme İhtiyaçta Üretim Emri Bitiş Tarihine Göre Gerçek Stok Bilgisi Gelsin mi?: 
  Malzeme ihtiyaç alanında gelen stok bilgisi üretim emri bitiş tarihine göre gerçek stok bilgisini gösterir.
 26. Sarf ve Fireler Satırlarında Lot No Gösterilsin mi?: 
  Evet seçildiğinde sarf ve fireler satırlarında lot no kolonu açılır.
 27. Lot No Ürün Detayından Gelsin mi ?: 
  Evet seçildiğinde lot no bilgisinin stok kodu sayfasından gelmesini sağlar.
 28. Miktar 2 Gösterilsin mi?:
  2.Birim ile çalışan firmalar için miktar 2 kolonunun açılmasını sağlar.
 29. Lot No Manuel Girilebilsin mi?:
  Lot numarasının manuel olarak girilebilmesini sağlar.


Üretim Emirleri Listeleme XML Ayarları


 1. Spec Göster:
  Evet denildiğinde listeleme sayfalarında spec kolonu açılır.
 2. Talep No Göster:
  Emirler listeleme sayfasında talep numarası kolonu açılır.
 3. Üretim Aşaması Gösterilsin mi?:
  Filtreleme sayfasındaki aşamaların gösterilip, gösterilmeyeceği belirlenir.
 4. Üretilen ve Kalan Bilgisi Gösterilsin mi?:
  Üretilen ve kalan bilgilerinin gösterildiği sütunların gelmesini sağlar.
 5. Spec Alanında Gösterilecek Bilgi:
  Spec No / Spec İsmi seçimi yapılır.
 6. Emirler Yazdırılabilsin mi?:
  Emirler listeleme sayfasında print gösterimi için kullanılır.
 7. Toplu Print Yapılsın mı?:
  Evet seçildiğinde kutucuk işaretlerinin olduğu alanda yeni bir print ikonu çıkar ve toplu print yapılmasını sağlar.
 8. Aşama Gösterilsin mi?:
  Evet seçildiğinde ilgili üretim emrinin hangi süreç ve aşama da olduğu bilgisini gösterir.
 9. Lot No Gösterilsin mi?:
  Lot numarasının gösterilmesini sağlar.
 10. Sipariş No Gösterilsin mi?:
  Üretim emri sipariş ile ilişkiliyse, ilgili sipariş numarasının gösterilmesini sağlar.
 11. Cari Hesap Gösterilsin mi?:
  Cari hesap bilgisinin gösterilmesini sağlar.
 12. İlişkili İç Talep Numarası Gösterilsin mi?:
  Eğer ilişkili bir iç talep varsa, iç talep bilgisinin gösterilmesini sağlar.
 13. İstasyon Filtresi:
  İlişkiye Göre Sıralansın” seçildiğinde, istasyon filtresini üst istasyon bazında gruplar, “İsme Göre Sıralansın” seçildiğinde, istasyon filtresini alfabetik sıraya göre getirir.
 14. Teslime Tarihine Kalan Gün Gösterilsin mi?:
  Seçilen değere göre kalan gün bilgisi gösterilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler