Satınalma XML Ayarları


Satın alma modülü kurum içerisindeki tüm mal ve hizmet satın almalarının kaydedildiği ve yönetildiği modüldür.


Yol: Kontrol Paneli > System > Page Settings 


XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler.


İç Talepler ve Satınalma Talepleri Listeleme XML Setup

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,20  XML’leri Evet/Hayır seçimleri ile ekranda görüntülenmesini istediğiniz veya istemediğiniz sütün/filtrelerin ayarlanmasını sağlar.

1 - Filtrede ve Listede Sadece Yetkili Olunan Süreçler Gelsin

Evet seçilirse bu ekranda sadece kullanıcının yetkili olduğu süreçler gelir.

2 - Talep Eden Alanında Sistemdeki Kullanıcı Gelsin

Evet seçilirse talep eden alanında kullanıcının kendi adı gelir ve değiştirilmediği sürece ilgili kullanıcı bazında filtreleme yapılır.

14 - Sıralama Tipi

Bu alandan sıralamanın tipi seçilir. Örneğin; Azalan Tarih, Artan Tarih vb.

19 - Kalan Hesabı

Girilen iç talep teklife veya siparişe dönüşüp tedariği tamamlandıktan sonra talep ile ilişkili sevk, sarf gibi işlemler liste sayfasından yapılmak istendiğinde kalan alanının hesaplanmasının nasıl yapılacağı belirlenir.

Tümüne göre: Mevcut standart hesaplama (default)

Satınalma talebine göre: İç talep miktarı-ilişkili satınalma talebi 

Sevk irsaliyesine göre:İç talep miktarı-ilişkili Sevk irsaliyesi

Stok fişine göre: İç talep miktarı-ilişkili Stok fişi

Satınalma teklifine göre: İç talep miktarı-ilişkili Satınalma teklifi

Satınalma siparişine göre: İç talep miktarı-ilişkili Satınalma siparişi

Üretim talebine göre: İç talep miktarı-ilişkili Üretim talebi


İç Talep Ekleme-Güncelleme XML Setup


1,2,5,6,7,8,9 XML’leri Evet/Hayır seçimleri ile ekranda görüntülenmesini istediğiniz veya istemediğiniz sütün/filtrelerin ayarlanmasını sağlar.

3 - Kime Alanında Default Gelecek Kullanıcı

Pozisyon ID ye göre çalışır. Yazılan pozisyon ID değerleri virgül ile ayrılmalıdır.

4 - Teslim Tarihi Ürün Satırlarına Yansıtılsın

Belgede seçilen teslim tarihi, ürün satırı teslim tarihine yansıtılır

10 - Belgede Seçilen Giriş Proje Satırlara Yansıtılsın mı?

Eğer evet olarak seçilirse belgedeki proje , satırda proje bilgisi seçilmeyen satırlara yansıtılır.

11 - Giriş Depo Lokasyon Yetkisi

Eğer tüm lokasyonlar seçilirse yetki kontrollerinden bağımsız olarak tüm lokasyonlar seçilebilir.

12 - Çıkış Depo Lokasyon Yetkisi

Eğer tüm lokasyonlar seçilirse yetki kontrollerinden bağımsız olarak tüm lokasyonlar seçilebilir.


Satınalma Talepleri Ekleme-Güncelleme XML Setup


1,4,5,6,7 XML’leri Evet/Hayır seçimleri ile ekranda görüntülenmesini istediğiniz veya istemediğiniz sütün/filtrelerin ayarlanmasını sağlar.


2 - Teslim Tarihi Ürün Satırlarına Yansıtılsın

Belgede seçilen teslim tarihi, ürün satırı teslim tarihine yansıtılır

3 - Kime Alanında Default Gelecek Kullanıcı

Pozisyon ID ye göre çalışır. Yazılan pozisyon ID değerleri virgül ile ayrılmalıdır.

8 - Giriş Depo Lokasyon Yetkisi

Eğer tüm lokasyonlar seçilirse yetki kontrollerinden bağımsız olarak tüm lokasyonlar seçilebilir.

9 - Çıkış Depo Lokasyon Yetkisi

Eğer tüm lokasyonlar seçilirse yetki kontrollerinden bağımsız olarak tüm lokasyonlar seçilebilir.


Satınalma Teklifleri Listeleme XML Setup


1,2  XML’leri Evet/Hayır seçimleri ile ekranda görüntülenmesini istediğiniz veya istemediğiniz sütün/filtrelerin ayarlanmasını sağlar.


3 - Çalışan / Kaydeden Alanında Değişiklik Yapabilecek Pozisyonlar

Pozisyon ID ye göre çalışır. Yazılan pozisyon ID değerleri virgül ile ayrılmalıdır.

4 - İhale Yöntemi Seçilsin mi?

İhale yönteminin seçilmesini sağlar. 

5 - Pazarlık Yöntemi Seçilsin mi?

Pazarlık yönteminin seçilmesini sağlar.

6 - Değerlendirici Başına Maksimum Teknik Puanlama Sayısı

Bir değerlendiricinin puanlama sayısını belirler.

7 - Teklif Başına Değerleme Formu Sayısı

 Her teklifte bulunabilecek değerleme formu sayısını belirler.


Satınalma Teklifleri Ekleme-Güncelleme XML Setup


3,4,5 XML’leri Evet/Hayır seçimleri ile ekranda görüntülenmesini istediğiniz veya istemediğiniz sütün/filtrelerin ayarlanmasını sağlar.


1 - Teklif İstenenler Alanında Bir Kişi İçin Çoklu Teklif Girilsin?

Teklif istenen alanında bir kişi için çoklu teklif girilebilmesini sağlar.

2 - Teklif İstenenler Alanında Teklifi Veren Görüntüleme Tipi

Teklif istenenler alanında üye çalışan ya da üye kısa ad görüntülenmesini belirler.

6 - Değerlendirici Başına Maksimum Teknik Puanlama Sayısı

Bir değerlendiricinin maksimum puanlama sayısını belirler.

7 - Teklif Başına Maksimum Teknik Puanlama Sayısı

Her teklife yapılabilecek maksimum teknik puanlama sayısını belirler.


Satınalma Siparişleri Listeleme XML Setup


1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 XML’leri Evet/Hayır seçimleri ile ekranda görüntülenmesini istediğiniz veya istemediğiniz sütün/filtrelerin ayarlanmasını sağlar.

Satınalma Siparişi Ekleme-Güncelleme XML Setup


4,6 XML’leri Evet/Hayır seçimleri ile ekranda görüntülenmesini istediğiniz veya istemediğiniz sütün/filtrelerin ayarlanmasını sağlar.


1 - Satınalma Siparişini Faturaya Dönüştürürken Ürün Ek Maliyetleri Aktarılsın mı?

Satınalma siparişindeki ürünleri faturaya dönüştürürken ürüne ait son maliyet kaydının ek maliyetlerin faturaya yansıtılıp yansıtılmayacağı belirlenir, hayır seçeneği seçilirse ürüne ait ek maliyet 0 olarak atanır!

2 - Teslim Tarihi Ürün Satırlarına Yansıtılsın

Belgede seçilen teslim tarihi, ürün satırı teslim tarihine yansıtılır.

3 - Belgedeki Proje Satırlara Yansıtılsın

Eğer evet olarak seçilirse belgedeki proje , satırda proje bilgisi seçilmeyen satırlara yansıtılır.

5 - Vade Tarihi Teslim Tarihine Göre Hesaplansın

Evet seçilirse teslim tarihi baz alınarak otomatik vade tarihi hesaplanır.


Toplu Sipariş Ver XML Setup


2,3,4 XML’leri Evet/Hayır seçimleri ile ekranda görüntülenmesini istediğiniz veya istemediğiniz sütün/filtrelerin ayarlanmasını sağlar. 2,3,4 XML'lerinin çalışması “1.Sipariş ve İç Talep Seçilerek Sipariş Oluşturulsun mu?” “Evet” seçimine bağlı olarak çalışır. 


1 - Sipariş ve İç Talep Seçilerek Sipariş Oluşturulsun mu?

Evet ve Hayır seçimine göre sayfa tamamen farklılaşır.

Evet denildiği takdirde listeme sayfası gelir ve ilgili satış siparişleri ve iç talepler listelenir. Seçimler yapıldıktan sonra satınalma siparişine dönüştürülür. Birden fazla seçim yapılabilir.

Hayır denildiği takdirde tek bir satış siparişi seçilerek satınalma siparişine dönüştürülür.

5 - Fiyat Listesi Seçimi Zorunlu Olsun mu?

Evet seçilirse fiyat listesi seçimi zorunlu olur.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler