Page Settings


Workcube üzerinde farklı özelleştirme seçenekleri vardır. Bu seçenekler uygulamayı genişletebileceği gibi yalınlaştırabilir. Özelleştirme ile birlikte tek bir Workcube sonsuz bir varyasyonda şekillenerek çalışır. Page Settings; tanım ve ayarlar özelleştirmelerinin bir parçasıdır.


Yol: İlgili Sayfa > Kontrol Paneli > System > Page SettingsBir Workcube sayfasının çalışmasına etki eden faktörler vardır. Page Settings sayfanın temel ayarlarının yapılandırıldığı tanım ve ayarlar bütünüdür. System altında yer alan Page Settings'i görmek yetkiye bağlıdır.

Kullanıcı Admin yetkisinde ise bütün sayfalarda yer alan Page Settings alanını görüntüleyebilir ya da yetki grubu detayında yer alan modüllerde "Power User" kutucuğu işaretlenir ise işaretli olan modüllerde yetkili olur ve sadece bu modüllerin "Page Settings" ayarlarını görüntüleyebilir ve değişiklik yapabilir. 


İmplementasyon esnasında öncül, ana ve ardıl işlemler bulunur. Süreçler, işlem kategorileri, parametrik tanımlar bu öncül işlemlere girer. BPM çözümünün altında yer alan her iş ailesinde ayrıca bu tanımların yapılabildiği gibi, Page settings altında da yapılması gereken işlemler gelir ve buradan da yapılabilir. XML Setup

Bir sayfaya özel ayarlar yapılmış ise Workcube'de sayfanın xml ayarları oluşturulur. XML ayarlarına göre sayfada veri getirme, hesaplama, sonuç gösterme gibi farklılıklar olabilir. Sayfayı analiz etmek istediğinizde veya nasıl çalıştığını anlamak istediğinizde xml ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Sayfanın şekillenmesinde en önemli kural setidir. Her sayfanın XML Ayarları kendi sayfasında yer alır. Örneğin ilgili İş Objesinin listeleme, ekleme ve güncelleme sayfalarının xml ayarları birbirinden farklıdır.İşlem Kategorileri

Sayfada kullanılan işlem kategorisi ayarları sayfanın çalışma şekline etki eder. Örneğin bir fatura kaydında muhasebe hareketi yapsın işaretlenmemiş ise ilgili fatura muhasebe işlemlerinde gelmeyecektir. Adım Adım İmplementasyon esnasında ilgili modülde kullanılacak olan işlem kategorileri ilişkilendirildi ise Page Settings de yer alan İşlem Kategorileri altında yer alır. Burada yer almıyor ise ilişkilendirebilir ve işlem kategorisinin hangi ayarlar ile çalıştığını direkt görüntüleyebilirsiniz. Değişiklik yapmak istediğinizde ilgili işlem tipini tıklayarak detayına gidebilir ve güncelleyebilirsiniz.Süreçler

Süreçler Workcube formları içerisinde en kritik elementtir. Süreçlere bağlı aşamalar eklenerek bir işin yaşam döngüsü ayarlanır aslında. Yapacağınız işlemin kontrolünü yapar, gideceği yönü belirler, uyarıları yapar, mailler atar. Yani bir işlemin yapılıp yapılmayacağına karar verir. İlgili modülde kullanılacak olan süreç ve aşamalar tanımlandı ise Page Settings de yer alan Süreçler altında yer alır. Direkt sayfa üzerinde hangi süreç ve aşamalar olduğu, kaç kişide aşama yetkisi olduğu gibi ayarları görüntüleyebilirsiniz. Değişiklik yapmak istediğinizde ilgili süreç/aşamayı tıklayarak detayına gidebilir ve güncelleyebilirsiniz.Ayarlar

Ayarlar Workcube'ün temel parametrik değerlerinin tanımlandığı sayfalardır. Bir parametrik değer sürekli olarak kullanılıyor ise parametreler üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Ayarlar altında modül için gerekli olan bu tanımlamalar bulunur. İlgili ayara tıklayarak yeni kayıt ya da düzenleme işlemlerini yapabilirsiniz.Output Şablonları

Sayfada seçilen kriterlerin ya da çıkması istenen verilerin gösterilmesi Output şablonları üzerinden yapılır. İlgili iş objesi için sistemde tanımlı olan output şablonları ya da özel olarak tasarlanan şablonlar Woc Belgeleri üzerinden modül/iş objesi ile ilişkilendirilerek eklenir. Öncesinde eklenmiş olunan bu çıktı şablonları Page Settings de yer alan Output Şablonları altında yer alır. Burada yer almıyor ise ilişkilendirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Tavsiye: Page Settings üzerinde yapılan ayarlamalar kullanıcı bazlı değil bütün sistemi ilgilendirir. İmplementasyon maddelerinden bir tanesidir, özellikle xml tanımlarında yapılan değişiklik sayfayı ve sistemin çalışma mantığını etkiler. Dolayısıyla bu alanda yetki vermeden önce iyi düşünülmelidir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler