Ek Ödenek Tanımları


Yıl içerisinde çalışanlara maaş dışında birtakım ek ödenekler verilebilir. Ek Ödenek, aylık ücrete ek olarak verilen bir ücrettir. Workcube üzerinde ek ödenek tanımlanırken çeşitli parametrelere göre ayarlanabilir, toplu olarak ek ödenek girilebilir, belli bir miktarda ek ödenek verilebilir veya çalışan maaşına göre oranlanabilir. Bu ödeneklerin hangi zaman periyodlarında verileceği de ayrıca ayarlanabilir.

Bir Ek Ödenek tanımı oluşturmak için öncelikle Bordro Kuralları > Ek Ödenek Tanımları yolu ile yeni bir ek ödenek tipi oluşturulmalıdır.


 1. SGK Durumu: İşçi, Memur ve Serbest Çalışan gruplarından hangisinde yer alacağının seçilmesidir.
 2. Tanım : Ek ödeneğin tanımıdır.
 3. Tutar: Ek ödeneğin hangi tutarda uygulanacağı belirlenir. Bu alan sıfır olarak girilebilir, kişiye ek ödenek tanımlanırken miktar çalışan üzerinde de belirlenebilir. 
  1. Para Birimi: Hangi para biriminde ödeme yapılacağı seçilir. Yabancı dövizli para tipleri için güncel kura göre hesaplama yaparak ödenek hesaplanır.
 4. SGK: Muaf seçilir ise tanımlanan ek ödenekten hiçbir SGK kesintisi yapılmaz.
 5. Vergi: Muaf seçilir ise tanımlanan ek ödenek gelir vergisinden muaf olur.
 6. Damga Vergisi: Muaf seçilir ise damga vergisi kesintisi yapılmaz.
 7. İşsizlik Payı: Muaf seçilir ise İşsizlik payı kesintisinden Muaf olur.
 8. Tutar Günü: Tümü,  Gün ve Fiili Gün olmak üzere 3 adet seçenek mevcuttur. 
  Tümü 
  Tümü seçeneği seçildiği taktirde girilen miktar doğrudan ek ödenek olarak verilir.
  Miktar:300  TL ise çalışanın ay içinde kaç gün çalıştığı dikkate alınmadan 300 TL tutarın ek ödenek icmale yansır.
  Gün
  Normal Gün seçildiği taktirde Toplam çalışma gününü alır.
  Miktar:300 TL ise ve toplam çalışma(normal gün+ Hafta Tatili) 30 gün ise (300/30)*Gün = ... tutarında ek ödenek icmale yansır.
  Fiili Gün
  Fiili gün, Normal Gün-Haftalık tatildir. 
  Miktar:300 TL ise ve toplam çalışma(30) - Haftalık Tatil(4) = Fiili Gün(26) x 300 = 7.800 TL tutarında ek ödenek icmale yansır.
  NOT: Ek Ödenek Tutar günü, çalışanın ay içerisinde ücretsiz bir izini varsa, seçilen parametreye göre çalışma gününe oranlayarak icmale yansıtır. Örneğin, Ek Ödenek tanımlarında Fiili gün seçilmiş ve çalışanın aynı ay içerisinde 10 günlük ücretsiz izini varsa Normal Gün-Haftalık Tatil- İzin süresi (30-4-10) = 16 gün x 100 TL = 1600 TL tutarında Ek Ödenek icmale yansıtılır.
  NOT: Bordro Akış Parametrelerinde,
 9. SGK Muafiyet Tipi: SGK Muafiyet Tipleri devlet tarafından mevzuatlar ile bildirilir. Tanımlayacağınız ek ödeneğin SGK muafiyet tipi için güncel mevzuatı takip etmelisiniz.
 10. SGK Muafiyet Oranı: Aynı şekilde devlet tarafından bildirilir. Güncel mevzuatı takip etmeniz tavsiye edilir.
 11. Gelir Vergisi Muafiyet Tutarı: Gelir vergisine ilişkin muafiyet tutarını giriniz.
 12. Gelir Vergisi Muafiyet Oranı: Gelir vergisine ilişkin muafiyet oranını giriniz.
 13. Periyod: Ek Ödeneğin hangi zaman periyodlarında çalışana verileceği ayarlanır. Ayda 1 kez, 3 ayda 1 kez , 6 ayda 1 ve yılda 1 kez şeklinde tanımlanabilir.
 14. Yöntem : Artı, %Aylık Ücret, %Günlük Ücret ve %Saatlik Ücret şeklinde ayarlanabilir. Artı yönteminde ek ödenekte belirlenmiş olan miktar çalışana aynı oranda her ay ödenir. %Aylık Ücret, %Günlük Ücret ve %Saatlik Ücret çalışanın ücretine oranlanarak tanımlama yapmamıza olanak sağlar. Bu yüzdesel oran "Çarpan" alanından tanımlanır. Örneğin çalışana aylık ücretinin %10'u kadar bir ek ödenek verilmek isteniyorsa çarpan alanına 10 rakamı tanımlanır.
 15. Hesap Tipi: Hangi hesap tipinde muhasebeleştirileceği seçilebilir.
 16. Net/Brüt: Tanımlanan tutarın net/brüt üzerinden hesaplaması yapılır. Örneğin; 100 TL'lik ek ödenek net olarak seçilirse icmalde 100 TL'nin brüt rakamını bulacaktır. Aynı tutar brüt olarak seçilirse miktar miktar alanına tanımlanan tutarın net tutarını ayrıca hesaplayacaktır.
 17. Ödenek Tipi: Yalnızca ek ödenek olarak bildirimi yapılacaksa ek ödenek, çalışana verilen ek ödenek bir kazanç niteliği taşıyorsa "Kazanç" seçilmelidir.
 18. Dinamik Kural: Mevcutta ödenen bir ek ödeneğe bir veya birden fazla ek ödeneği ilave ederek ödenmesi için seçilir. Tek ödenek ödenecekse Kural Seçinizi seçmelisiniz veya ödenek eklemek istediğinizde ise Artı Ek Ödenek seçilmelidir.
 19. Başlangıç ve Bitiş: Ek ödeneğin hangi aylarda verileceği tanımlanır. Dilenirse çalışana tanımlanırken manuel olarak değiştirilebilir.
 20. Çarpan: Yöntemde belirlenen yüzdelik oranın ne olacağı tanımlanır.
 21. Arge Muafiyet: Arge ile ilgili muafiyet durumları seçilir.
 • Kıdeme Dahil: Çalışana tanımlanan ek ödenek, çalışan işten ayrılması durumunda Kıdem tazminatı matrahına dahil edilip edilmeyeceği seçilir. 

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler