Maliyet Parametrik Tanımlamalar


Maliyet, İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü işlemin parasal olarak ifade edildiği toplam değerdir.


Workcube'de maliyetlerin ayar ve tanımlarını eksiksiz ve düzgün yapmış olmanız gerekmektedir. Ancak sağlıklı tanımlamalar sonrası maliyet fonksiyonu çalışmaya başlar yani maliyet kaydı yapmaya başlar ve maliyet - karlılık raporları sağlıklı sonuçlar verir.


Şirket Akış Parametreleri

Yol: Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri

Maliyet İşlemi Yapılsın seçili olmalıdır. Seçili olmadığı takdirde maliyet popupları açılmaz ve maliyet işlemi çalışmaz.

Maliyet Hesap Yönteminin işletmenin ihtiyacına uygun algoritmaya göre seçili olması gereklidir. Bu seçenek her zaman sistem para birimi üzerinden hesap edeceği gibi ürünün alış döviz cinsi üzerinden de hesap yapabilir.

 • TL Para Birimlerinden Hesaplanarak; maliyetler TL üzerinden hesaplanır ve  o günkü kurdan döviz maliyetleri hesaplanır.
 • Her para birimi kendi içinde hesaplanarak; kurlar dikkate alınmadan TL maliyetler kendi içinde, dövizli maliyetler de kendi içerisinde hesaplanır.

Stok Bazında Maliyet Takibi Bir ürünün birden fazla stoğu (alt stoklar) olabilir. Evet seçildiği takdirde tek ürün bazında değil stok bazında takip edilir.

Çıkış İşlemlerinde Maliyet Takip Yöntemi Depo veya Lokasyon seçilmelidir. Herhangi bir seçim yapılmaz ise default olarak depo bazlı maliyet takip edilecektir. 

 • Depo bazında ürünlerin sistem genelindeki girişleri baz alınarak hesaplanmasıyla kaydedilir. 
 • Lokasyon bazında maliyetler ise; maliyet takibi yapılan lokasyonlarda, o lokasyona yapılan bütün ürün girişler hesaplanarak kaydedilir. Bir lokasyondan başka bir lokasyona yapılan hareketlerde, ürünün çıkış lokasyonundaki maliyeti giriş lokasyonuna taşınır. Maliyet işlemi yapan alış tipli faturalar, irsaliyeler, stok fişleri, depolararası transferler, envantere dahil ve maliyet takibi yapılan her ürün için bir maliyet kaydı oluşturur.
  Lokasyon bazında takip edilmesi durumunda maliyet ekranlarında her lokasyon kendi yetkisi olduğu maliyetleri görüntüler.
  Lokasyon bazında seçilir ise Lokasyon detayında yer alan “Maliyet Takip Edilmiyor” sayesinde istemediğiniz lokasyonlarda maliyet takibi yapmamış olursunuz.

Üretilen Ürünler İçin Ürün Bazında Maliyet Evet denildiği takdirde ürün, hayır denildiği takdirde spec bazında maliyet kaydı atacaktır.


İşlem Kategorileri

Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri

İşlem Kategorilerinde maliyet çalıştıracak işlemlerin "Maliyet İşlemi Yapılsın" kutucuğu seçilmelidir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir konu vardır. Maliyetler ya irsaliyelerden ya da faturalardan çalıştırılmalıdır. Örneğin; Hem Mal Alım İrsaliyesi hem de Mal Alım Faturasında çalıştırılırsa mükerrer kayıtlar oluşur.  

 • Maliyet İşlemi Yapılsın: Alım işlemlerinde maliyet kaydı yapar.
 • Maliyet İşlemi Belgedeki Maliyet Tutarlarından Yapılsın: Alım işlemlerinde fatura gibi belge üzerindeki net fiyat üzerinden maliyet kaydı yapar. (Maliyet İşlemi Yapılsın seçili olduğunda çalışır.)
 • 0 Tutarlı Satırlar İçin Maliyet İşlemi Yapılsın: "0" bedelle alınan mal ve hizmetleri maliyet hesabına katar. Ortalama maliyeti düşürür.
 • Stok Hareketi Yapılsın: Maliyet işleminin yapılması için işlemin stok hareketi yapması gerekmektedir. Bu parametre seçili değilse de maliyet işlemi çalışmaz.

Ürünler

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar > Ürünler > Ürün Detayı

Maliyet takip ediliyor ve envantere dahil kutucukları seçili olmalıdır. 


Bu işlemlerden sonra Workcube Maliyet Fonksiyonu çalışmaya başlar. Yapılan alışlar, devirler, üretimler, maliyet kaydı yapmaya başlar ve maliyet - karlılık raporları sağlıklı sonuçlar verir.


Not: Stok açılışları yapılırken, ürünlerin geçmişten oluşan ortalama maliyetleri Stok Devir Fişlerinin basketindeki "Net Maliyet" alanına yazılmalıdır. Eğer ürünlerin Stok Yaşları da takip edilmek isteniyor ise; geçmişten gelen yaşları Stok Devir Fişlerinin basketindeki "Vade(Stok Yaşı)" alanına yazmak gerekir. Bu alan boş bırakılırsa stok yaşı devir fişinin tarihinden hesaplanır.

İşlem yaptığınız sayfa özelinde de maliyetlerinizi ayarlayabilirsiniz. Bunun için XML Ayarlarınızı kontrol etmelisiniz. Her modülün XML Ayarları için ayrı Wiki maddeleri bulunur. Wiki üzerinden modüllerin XML.lerini inceleyebilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler