Liste Yöneticisi


Kampanya içerisinde bulunan liste yöneticisi, her bir kampanya kapsamında yapılan gönderilerin hedef kitleye dahil isimler üzerinde kişi kişi takip edilmesini sağlar. Gitmemiş gönderilerin düzeltilerek tekrar yapılmasına imkan verir. Liste yöneticisinden otomatik etiket basmak mümkündür. Liste yöneticisi ayrıca manuel olarak hedef kitle listesinin daraltılmasına veya genişletilmesine imkan tanır. E-mail adresi, isim ve diğer parametreleri kontrol ederek tekrar eden kayıtları siler. Her bir kişi ile ilgili özel notlar tutmayı sağlar


Yol: CRM > Satış ve Pazarlama > Pazarlama > Kampanya > Liste YöneticisiListe Yöneticisi kampanya-hedef kitle ile ortak çalışır. Öncelikle kampanya ve akabinde hedef kitle oluşturulur. Hedef kitle yönetimi; kayıtlı kurumsal ve bireysel hesaplar arasından cinsiyet, yaş, medeni hal, sektör, şirket çalışan sayısı, üye kategorisi, eğitim, meslek, üyelik başlangıcı ve bitiş tarihi gibi farklı kriterleri tanımlayarak kampanyalara özel hedef kitleler oluşturulmasını sağlar. Verilen kriterler doğrultusunda sisteme kayıtlı tüm üyeler arasından otomatik oluşturulan hedef kitle listesi, üye adı, görevi, adres ve iş bilgileri ile birlikte görüntülenir. Hedef kitle yönetiminde tanımlanan listeler, kampanyalarda seçilerek liste yöneticisi üzerinden kullanılması sağlanır. Hedef kitle listesi etiket olarak basılabilir.

 • No: Liste de gelen Kurumsal Hesap çalışanının ID değeri gelir.
 • Tip: Kurumsal ya da Bireysel Hesap olduğunu gösterir.
 • Ad Soyad: Kurumsal Hesap da seçilen çalışan bilgisini getirir.
  Ad Soyad linkli olarak gelir. Eğer bir yanlışlık var ise tıklandığında çalışan detaya gönderir ve düzenlemeler yapılır. (Liste yöneticisi dinamik olarak etkilenir. Liste Yöneticisinde tekrar güncelleme yapmaya gerek yoktur)
 • Ünvan: Kurumsal Hesap çalışanında tanımlanan ünvan bilgisini getirir.
 • Kurumsal: Seçilen çalışanın bağlı olduğu Kurumsal Hesabın tam ünvan bilgisini getirir.
  Kurumsal hesabın tam adı linkli olarak gelir. Eksik ya da yanlış ise tıklandığında kurumsal hesabın detayına yönlendirerek anlık düzenleme yapılabilmesini sağlar. (Liste yöneticisi dinamik olarak etkilenir.)
 • e-posta: Kurumsal Hesap çalışanında tanımlanan e-posta bilgisini getirir.
  e-posta alanı linkli gelir. Tıklandığında direkt yazışmalar ekranına yönlendirerek çalışan bazlı yazışmalar yapmaya olanak sağlar. Yapılan bu yazışmalar e-posta olarak gönderilebilir.
 • Kod Mobil: Kurumsal Hesap çalışanında tanımlanan cep telefonu bilgisini getirir.
 • Telefon1-2: Kurumsal Hesap çalışanında tanımlanan telefon bilgilerini getirir.Satır sonlarında gelen ikonlar ile sırasıyla aşağıdaki gibidir;

 1. Mail Almak İstiyorum: Çalışan detayında mil almak istemiyorum işaretli değil ise burada tik atılır. Mail almak isteyen/istemeyenler listede görüntülenebilir.
 2. Etkileşim Ekle: İlgili kişiye sistem üzerinde etkileşim kaydı açılmasını sağlar.
 3. Gönderi Detay: Kampanyanın gönderilip/gönderilmediği ya da kampanya ile ilişkili anket var ise yapılıp/yapılmadığı izlenir. Eğer kampanya gönderilmediyse ya da anket yapılmadıysa kişi bazlı tetiklenebilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?