Muhtasar Beyanname


Muhtasar Beyanname, Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. maddesine göre; İşverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer kişilerce kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirme işlemleridir.


Yol: HR-IK > Özlük-Bordro > Bildirgeler > Muhtasar Beyanname


Muhtasar beyanname stopaj usulü vergi geçerli olduğundan burada esas borçlu olanın yerine vergi, vergi sorumlusundan istenmektedir. Yani gelir vergisi beyanları arasında muhtasar beyanname bulunmaktadır.

Bu konuyu bir örnek ile açmaya çalışalım. Mesela çalışanlara maaş ödemesi yapılırken ilgili kişiler için maaş bordrosu tanzim edilmektedir. Burada kişiye maaş verilmeden hemen önce brüt tutarlar üzerinden damga vergisi ve gelir vergisi kesintileri yapılmaktadır. Bu kesintiler de Muhtasar Beyanname ile birlikte devlete aktarılmaktadır.

Herhangi bir tanımlama yapmadan “arama” butonuna tıkladığınızda tüm beyannameler listelenir.  “+” ikonuna tıkladığınızda ise aşağıdaki ekran açılır;

1-İşyeri: Şirket seçilmesi zorunludur.

2-SGK Şube: Şube seçimi yapılmadığı takdirde ilgili şirkete ait tüm şubelerdeki çalışanların beyannameleri oluşacaktır.

3-Belge Mahiyeti: Bu alanlar beyanname programındaki belge tipleridir. Asıl, ek ya da iptal kodlarından biri seçilecektir.

4-Tahakkuk Nedeni: Tahakkuk nedenlerinden çalışanın durumuna uygun olan seçilecektir. Farklı tahakkuk nedenleri için farklı tahakkuk fişleri oluşur. 

  • A-Yasal Süresinde Verilme: Cari aya ilişkin yasal süresi içerisinde verilen prime esas kazanç ve hizmet bilgileri

  • B-Yasal Süresi Dışında Verilme: Yasal süresi dışında verilen ve diğer tahakkuk türlerini kapsamayan her türlü prime esas kazanç ve hizmet bilgileri

  • C-4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 5. maddesi: 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 5. maddesi kapsamında yarım çalışma ödeneği alan sigortalıların Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmesi gereken prime esas kazanç ve hizmet bilgileri

  • E-30 günden az bildirilen sürelere ilişkin verilme (5510/86-5. Md.): Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesine rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması halinde otuz günden az bildirilen sürelere ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi

  • F-Toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farkları: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller arasında yer alan toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farkları

  • G-Toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde Yüksek Hakem Kurulu kararı nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farkları: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller arasında yer alan toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde Yüksek Hakem Kurulu kararı nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farkları

  • H-Toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde iş sözleşmesinin mahkemelerce Toplu iş Sözleşmesi Kanununa aykırı bulunması ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi 1003A MUHPHB - 18.01.2020 21 nedeniyle geriye yönelik ödenmesi gereken ücret farkları: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller arasında yer alan toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde iş sözleşmesinin mahkemelerce toplu iş sözleşmesi kanununa aykırı bulunması ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesi gereken ücret farkları

  • I-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalı personel ile özel sektöre ait işyerlerinde sendikalara üye olmamaları sebebiyle toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan sigortalılara geriye dönük ödenmesine karar verilen ücret farkları: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller arasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalı personel ile özel sektöre ait işyerlerinde sendikalara üye olmamaları sebebiyle toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan sigortalılara geriye dönük ödenmesine karar verilen ücret farkları

5- Yıl / Ay: Beyannamesi oluşturulacak yıl ve ay seçilir.


Muhtasar Beyanname XML Ayarları

1 - İstirahat Sürelerine Çalışmamıştır Sütunu Evet/Hayır Olarak Gelsin Mi?

Evet seçilirse “İstirahat Sürelerine Çalışmamıştır” sütunu Evet/Hayır olarak gelir. Hayır seçilirse 0/02 olarak gelir.

Tip: Muhtasar sayfalarında gelen şirket ve şubeler yetki kontrollü çalışmaktadır. Eğer Şirket/Şubeye yetkiniz yok ise gelmeyecektir.

Muhtasarı oluşturmak için puantajın oluşmuş olması gerekir. Muhtasar beyanname bilgilerini puantajdan alır.

Beyannamenin satır sonunda bulunan ikonlar ile sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır;

1-E-Bildirge Sil: Bu ikon ile oluşturmuş olduğunuz belgenizi silebilirsiniz.

2-E-Bildirge XML Dosyası: XML formatında üretir. "ebeyanname.gib.gov.tr" üzerinden beyan edilecek ise bu formatta alınmalıdır.

3-E-Bildirge XML Dosyası 7103: 7103 Kanunu için ayrı dosya olarak verilir. Sadece bu teşvikten yararlanan çalışanlar gelecektir.

4-E-Bildirge CSV Dosyası: CSV dosyası olarak indirilir. Bu formatta indirdiğiniz takdirde e-Beyanname programına yükleyebilirsiniz.

5-E-Bildirge Excel Dosyası (XLS): Excel dosyası olarak indirerek kontrollerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Excel dosyası sadece kontrol amaçlıdır.


Beyannameler aylık olarak verilir. Beyanname detayları ve e-Beyanname sistemine yüklenmesi ile ilgili detaylı bilgilere "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Klavuzu" üzerinden ulaşabilirsiniz.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler