Şirket Tanım ve Akış Parametreleri


Bir Workcube sisteminde birden çok şirket yönetilir. Her bir şirket için temel tanımlar yapılmalıdır. Şirket akış parametreleri sistemin doğru çalışmasına ve çalışma kurallarının belirlenmesinde rol oynar. Aşağıdaki başlıklarda tarif edilen değerleri doğru biçimde oluşturun ve Workcube uzmanlarından tavsiye alın.Şirket Tanımı

Yol: Sistem > Genel Ayarlar > Şirket Tanımları


Workcube üzerinde yönetilecek şirketler/işletmelerin tanımları yapılmalıdır. Her şirket için Workcube veri tabanında otomatik olarak bir şirket veritabanı schema açılır.Şirket Akış Parametreleri

Yol: Sistem > Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri


Şirket akış parametreleri Workcube üzerinde çalışan her bir şirket için özelleştirilmiş sistem ayarları set edilmesini sağlar.


Parametreler

 1. Şirket
  Şirket Tanımlarından çeker. Şube: Şube detayından alır(İçinde bulunduğunuz şubeyi alır)
 2. Şirket Vizyonu
  Şirket vizyonun eklendiği metin alanıdır.
 3. Workcube Sektör
  Şirket sektör bilgisi yer alır. Sistem tarafından otomatik tanımlanan Metal, IT, Per ve Tersane seçeneklerinden birini seçiniz.
 4. Logolar
  Çıktı aldığımızda alt kısımda çıkan (Firma adı, adres, telefon)bilgileri bulunduğumuz şirketten mi, şubeden mi alacağını belirlediğimiz kısım.
 5. İnsan Kaynakları Mail
  Kariyer portalımız üzerinden giden maillerin gönderileceği mail adresini tanımladığımız yer.
 6. Zaman Harcaması Uyarısı Yapılsın
  Haftalık zaman harcamamızı doldurmadığımızda, bir sonraki hafta başladığında sisteme ilk girişte " zaman harcamanı doldur " uyarısı gelerek zaman harcaması sayfasına yönlendirir. Ayrıca, seçildiği zaman iş detayına girilen zaman harcaması kaydını gerçekleştirmeden önce çalışan pozisyon maliyeti kontrolünü gerçekleştirir.
 7. Alış Ve Satış İşlemlerinde Proje Takibi Yapılsın mı?
   Alış ve satış işlemlerimizde (fatura, irsaliye vb.) proje ile ilişkilendirebilecek şekilde çalışıp çalışmayacağını tanımladığımız parametre. Proje seçim alanı işlemlerde görünsün mü görünmesin mi?
 8. Satış Bölgelerine Göre Müşteri Erişim Kontrolu Yapılsın mı?
  Satış planlama modülünde bölge tanımlanıp yetkili kişi veya ekipleri bölge veya şube bazında oluşturulabiliriz. Üyeler bölümünden filtreleme yapılınca bölgede çalışan kişiler o bölgedeki üyeleri görebilir. Satış bölgelerine yetkili olmayan kullanıcılar o bölgedeki müşterileri göremez
 9. Şubelere Göre Müşteri Erişim Kontrolu Yapılsın mı?
  Evet seçilirse çalışan hangi şubede yetkili ise o şube ile ilişkili üyeleri görebilmektedir.
 10. Liste Sayfaları Koşulsuz Çalışsın mı?
  Evet seçilirse liste sayfalarında herhangi bir koşula bağlı olmadan listeleyebilmemizi sağlar. Evet, seçilmezse liste sayfalarında en az bir alanda filtre etmemiz gerekir.Seçilir ise tarihler dolu olarak gelir. Performans açısından seçilmesi önerilir.
 11. Listelerde Kayıt Sayısı Kontrolü Kapalı Olsun mu?
  Bu seçenek maksimum kayıt sayısının 250 olarak belirlenmesini sağlar. Check box işaretlendiğinde maksimum 250 olan kayıt sayısı gözardı edilir ve daha fazla kayıda izin verir. Performans açısından seçilmesi önerilir.
 12. Çoklu Analiz Sonucu Girilsin
  Üyeler tarafından çoklu analiz girilmesine olanak verir.
 13. Belge Kapama İşlemi Yapılsın
  Seçildiğinde bir ödeme geldiğinde fatura manuel olarak kapatılır.İşlem yaptığınızda belge kapama sayfasının açılmasını sağlar.
 14. Maliyet İşlemi Yapılsın
  Maliyet kayıtlarının sistemde oluşup, ilgili raporlarda maliyetlerin karşımıza çıkmasını sağlar.
 15. Maliyet Hesap Yöntemi
  Maliyet hesaplarken TL olarak mı hesaplansın, her para birimi kendi içinde mi hesaplansı seçtiğimiz parametre(Yardım alanından hesaplama bilgilerine ulaşılabilir)
 16. İleri ve Geriye Dönük Kur İşlemi Yapılsın
  İşlem tarihindeki döviz otomatik olarak ekrana getirilir.
 17. Kur Bir Önceki Belgeden Alır
  Sipariş, irsaliye ve fatura tarihleri farklı olsa da hangi belgeden oluşmuşsa o belgenin kurunu alır. Örnek siparişten oluşturulan faturada siparişteki kur ne ise faturadaki kur da o olur.
 18. Muhasebe Fişleri Proje Bazında Gruplansın
  Seçildiğinde kaydedilen muhasebesel işlemlerde farklı projeler var ise oluşan muhasebe fişinde proje bazında kayıtlar oluşur.
 19. Detaylı Risk Takibi Yapılsın
  Basket, Risk Analiz Raporu ve Finansal özet sayfalarında risk bilgilerini getirirken, belgelerin satır bazında kontrol edilmesini sağlar.
 20. Risk Bilgilerindeki İşlem Dövizi Seçili Gelsin
  Üyenin risk bilgilerinde seçili olan işlem dövizinin belgenin içine otomatik düşmesini sağlar. Kuru belge tarihteki kurdan alır. Kur bilgisi değişmeyecekse dahi, günlük olarak kur girilmesi gerekirÜretilen Ürünler İçin Ürün Bazında Maliyet İşlemi Yapılsın Mı?    Üretilen ürünler için ürün bazında maliyet takibi yapmak isteniyor ise bu checkbox seçili olmalıdır. Seçilmemesi durumunda spec bazında maliyet takibi yapılır.
 21. Kısmi Tahsil Senetlerde Kalan Tutar Gösterilsin
  Sistemde kayıtlı senetler için kısmi tahsilat yapılıyor ise kalan tutarın ayrı bir kolonda görüntülenmesini sağlar.
 22. Kur Yuvarlama Sayısı
  Kurların görünecek ondalık hane sayısını belirtir.
 23. Alış Fiyatı Yuvarlama Sayısı
  Alış fiyatlarında görünecek ondalık hane sayısını belirtir.
 24. Satış Fiyatı Yuvarlama Sayısı
  Satış fiyatlarında görünecek ondalık hane sayısını belirtir.
 25. Muhasebe Fişlerinde İşlem Dövizi Seçili Gelsin
  İşlem Dövizi kullanan firmalar içindir. Seçilir ise belgelerde işlem dövizi checkboxı default olarak seçili gelir.
 26. İşleme Bağlı Muhasebe Hareketleri Güncellenebilsin mı?
  İşlemler sonucunda oluşan muhasebe hareketlerini muhasebeden manuel olarak değiştirip değiştiremeyeceğimizi sağlar. Güncellemelerimizi sadece yaptığımız işlem üzerinden gerçekleştirebiliriz. Eğer evet dersek manuel olarakta muhasebeden işleme bağlı muhasebe hareketlerini güncelleriz.
 27. Finansal İşlemlerde Fiziki Varlık Seçilsin mi?
  Finansal işlemlerde (fatura veya çek kaydı gibi) fiziki varlık seçilmek isteniyorsa bu checkbox seçili olmalıdır.
 28. UFRS Kod Kullan
  Uluslar arası Finansal Raporlama Sistemi kodlarını da kullanabileceğimiz alanlar açılmasını sağlar.
 29. Public Portal Muhasebe Hesabı
  Bireysel üyelerin toplu olarak kayıt aşamasında aldığı hesap kodu, torba hesap kodu.
 30. E-Fatura Kullanılıyor mu?
  Şirket e-fatura kullanıyor ise bu checkbox seçili olmalıdır. Bu seçeneğe bağlı olarak ikonlar/tanımlar/filtreler/alanlar gelir.
 31. E-Fatura Geçiş Tarihi
  Vermiş olduğunuz tarihten itibaren ikonlar görünür ve fatura kesilir.
 32. Garanti Takip Tamir ve Seri No Uygulansın mı?
  Servis başvurusu detayında Kabul Teslimat Bilgisi ve Teslim Bilgisi alanları, stok modülündeki seri ve lot işlemleri bu seçeneğe bağlı olarak görünmektedir. Seçilmezse o alanlar görünmez.
 33. Seri Takip - Dönüş Kontrolü Yapılsın
  Bu sistemden önceki (yıllarda) dönemlerde imal edilip, satılan ürünlerden iade geldiğinde sisteme kayıtlarının yapılıp yapılamayacağına dairdir.
 34. Abonelik Sözleşmesi Çalışsın mı?
  Satış modülündeki aboneler bu parametreye bağlı olarak görünmektedir. Seçilmezse görünmez.
 35. İrsaliye Takip - Dönüş Kontrolü Yapılsın
  Bu seçenek de sistemden önceki (yıllarda) dönemlerde imal edilip, satılan ürünlerden iade geldiğinde sisteme kayıtlarının yapılıp yapılamayacağına dairdir.
 36. İşlenmiş Siparişler Güncellenebilsin
  Siparişle ilgili bir işlem yapıldığında ( irsaliye, fatura vb. ) bu sipariş güncellenebilsin mi ?
 37. İşlenmiş İrsaliyeler Güncellenebilsin
  İrsaliye bir faturaya çekildiyse daha sonradan bu irsaliyedeki kayıtlar güncellenebilsin mi ?
 38. Ürün Envantere Dahil İse Barkod Alanı Zorunlu mu?
  Evet seçildiğinde, ürün ekleme sayfasında envantere dahil seçeneği seçilirse barkod numarasını zorunlu kılar, ürün kaydetmeye sistem izin vermez. Aksi durumda barkod numarası kaydetmenize izin verir.
 39. Markaya Bağlı Ürün Kodu Oluşturulsun mu?
  Ürün eklerken marka ve modeli zorunlu kılıyor. Özel kodu ise Marka kodu+Kategori kodu+model ismine göre atıyor. Ürün kodu değil özel kod oluşturuyor.
 40. Lot No Zorunlu Olsun mu?
  İşaretlenir ise Lot No bazında stok takibi yapılır. Üründe de ve işlem tipinde de seçili olmalıdır. Bu sayede üretim sonucu kaydederken lot no zorunlu olur.
 41. Lokasyon Bazlı Takip Yapılsın mı?
  Kullanıcıların sadece yetkili oldukları depo lokasyonlarında işlem yapması isteniyor ise seçili olmalıdır. Seçili olmaz ise depo yetkisine bakılmaz.
 42. Stok Bazında Maliyet Takibi Yapılsın
  Ürün maliyetlerini stok bazında takip etmenizi sağlar, maliyet kayıtlarında bulunan stok baz alınır.
 43. Ürün Parametre Bilgisi Şirkete Bağlı Olarak Gelsin
  İşaretlenir ise her şirketin ürün bilgilieri tutar. Örneğin bir şirkette ürün envantere dahil ve ötv kullanıyor iken diğer şirketlerde bu seçenekler seçili olmaz.
 44. Spec Tanımı
  Stok Özellik ve Konfigürasyon Ekranı ve Basketlerde üretilen ürün seçildiğinde ve seçilen ürünün tipine göre otomatik spec oluşturur
 45. Standart İşcilik Ürünü
  Ürün eklerken işçilik ürünü alanına burada seçtiğimiz ürün default olarak gelir.
 46. Kargo Entegrasyonu Kullanılsın
  Kargo firmasına sevkiyat bilgilerini gönderirken ve Kargom nerede bilgisine ulaşmak için kullanılır. Bu checkbox işaretlendiğinde açılan alanların şu şekilde doldurulması gerekmektedir.
 47. Kargo Müşteri Kodu / Kargo Müşteri
  No Kargo firmasına sevkiyat bilgilerini gönderirken ve Kargom nerede bilgisine ulaşmak için kullanılır.
 48. Özel Menü Dosya Yolu
  Workcube standart menüsü dışında oluşturulacak bir menü kullanılacak ise bu menü için kullanılacak dosyaların yolu belirtilir.
 49. Ek Bilgiler Objesi Gelsin
  Güncelleme ekranlarında görüntülenen ek bilgiler ikonu ile belirtilen ek bilgileri ekleme ve güncelleme ekranlarında obje olarak gelmesini sağlar.
 50. İçerik Detaylı Takip Yapılsın
  İçerik raporunu etkiliyor. Kim okudu, ne zaman kaç defa okudu kayıtlarını sistemin tutmasını sağlar
 51. Dosya Boyutu Kontrol Edilsin
  Bu checkbox işaretlendiğinde sisteme yüklenen dosyalar için maksimum boyut belirtilir. Bu boyutu aşan dosyalar sisteme eklenmez. Parametrelerde yer alan Format İkonları ile entegre çalışır.
 52. SMS Uygulaması Kullanılsın 
  Üye detayı, Kampanya, Borç Alacak Dökümü sayfalarında ilgili kişiye sms gönderebilmeyi sağlar.
 53. SMS İçin Web Servis Kullanılacak
  Sms kullanımı için 2 yöntem vardır. İlki Server üzerinden program yardımıyla 2. si Direk olarak web servisi üzerinden.Bu seçenek işaretli olursa programa gerek duyulmadan sms işlemlerinizi web servis üzerinden kullanabilirsiniz. Bu checkbox işaretlendiğinde açılan alanların şu şekilde doldurulması gerekmektedir.
  Firma Kullanılacak web servis için ilgili firma seçilmelidir.
  SMS Müşteri No Sms kullanımı için müşteri numarasının otomatik olarak ilgili alana düşmesini sağlar.
  SMS Kullanıcı Adı Sms kullanımı için kullanıcı adının otomatik gelmesi sağlanır.
  SMS Şifre Sms kulanımı için gerekli olan şifre seçimi yapılmasını sağlar
  SMS Servis No Sms kullanımı için Servis numarasının otomatik kullanımını sağlar.
  SMS Görünecek İsim Sms i gönderdiğinizde ismin otomatik olarak ilgili alana düşmesini sağlar. Hedef yetkinlik değerlendirme sayfasındaki alana bilginin otomatik olarak düşmesini sağlar.

Dikkat: Şirket akış parametrelerinin Workcube sertifikalı uzmanlar tarafından set edilmesi tavsiye edilir. Hatalı yapılan ayarlar sistemin set edilen değerlere göre çalıştırır.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?