Kalite Kontrol İşlemleri


Kalite kontrolü, sürekli standartları karşılamak için yapılan süreç idaresi anlamında kullanılır. Buna göre kalite kontrolü, bir sürecin kalite etkinliğini azaltacak durumlara karşı tedbir alarak kaliteye hakim olma anlamına gelir.Workcube üzerinde kalite kontrol işlemleri ise belirli bir operasyonel işlem sonrasında gerçekleştirilir. Bu işlemleri sıralamak gerekirse,

  • Mal Alım İrsaliyesi,
  • İthal Mal Girişi,
  • Üretim Sonucu,
  • Operasyonlar ve
  • Servis işlemlerinden sonra kalite kontrol işlemleri uygulanabilir.

İrsaliye ile stoklarımıza giren bir hammaddeyi ve üretim sonucunda ortaya çıkan bir nihai ürünü kalite kontrol standartlarına göre test edebilmemiz için öncelikle "Kalite Kontrol Tanımları"(quality.control_standarts) sayfası üzerinden kalite tanımını ve kalite standartı için gerekli değerleri tanımlamamız gerekir.


1. Kalite Kontrol TanımıEkran görüntüsünde görüleceği üzere kalite kontrolünün tanımı yapılır ve hangi işlem tipi ile bu kalite kontrol tipinin işleme alınacağı seçilir. 

Ürün Kategorileri ve Ürünler alanlarında ise, Ürün detayında "Kalite Kontrol" alanında Ürün için tanımlanmış kalite tanımları yer alır. 

Yani, Çelik Karbon testi için Ürünler alanında gördüğümüz "Sac" ürününün kalite tanımlarında Çelik karbon testi tanımlanmıştır. Böylece, bu kalite kontrol tipinde kontrolü yapılan bütün ürünler ve ürün kategorileri görülebilir.


Oluşturulan kalite kontrol tanımı için kırmızı ile  işaretlenmiş "Sonuç Ekle" ikonundan kalite kontrol tipine ait değer ve birim tanımlamaları yapılır.

İlgili tanımlamalar tamamlandıktan sonra Ürün detayında ürün için gerekli kalite kontrol tanımlamaları yapılmalıdır.


2. Ürün Kalite Kontrol Tanımları

Ürün detayında tab menüde bulunan kalite kontrol üzerinden ürüne ait kalite kontrol tipleri tanımlanmalıdır. Bu işlem öncesinde ürün genel parametresinde "Kalite Takip" ediliyor checkbox'ının işaretlenmiş olduğunu kontrol ediniz. 

Ürün detayında kalite kontrol tipleri ve işlem tipleri seçilir. İşlem tiplerinde yalnızca kalite kontrol tanımlarında belirlenen işlem tipleri seçilebilir.


Parametreler alanında ise belirlenen parametreler kalite kontrol tanımlarında belirlenen değerlere göre otomatik doldurulur. Ancak ürünün kalite kontrol tanımından daha farklı bir alt-üst değeri bulunuyorsa manuel olarak da ürün detayında belirlenebilir.


3. Üretim Sonucu ile Kalite Kontrol

Kalite kontrol tanımlarında ve ürün detayında ürün ile ilgili kalite kontrol tanımlarımızı tamamladıktan sonra, ürün "Üretim Emirleri" üzerinden üretime gönderilir. Ürünün üretimi tamamlandığında üretim emrine ait üretim sonucu oluşturulur.

Eğer ürün detayında ürün için "Kalite kontrol takip ediliyor" parametresi işaretlendi ise "Sonuç" ekranındaki Üretim sonucu widgetinda kalite kontrol işleminin yapılabilmesi için ikon belirecektir.


Kırmızı ile işaretlenmiş ikon, "Kalite Kontrol" ikonudur. Bu ikona tıklandığı taktirde, Ürünün kalite kontrol sonuçlarının girilebileceği, "Kalite Kontrol Başarım" ekranı açılır.

"Kalite Kontrol Başarım" ekranı üzerinde, Ürüne ait kalite işlemleri tamamlandıktan sonra, daha önceden belirlenmiş kalite standartları uygun alanlara doldurulur. Bu şekilde, üretimden çıkan ilgili ürünün gerekli kalite standartlarını karşılayıp karşılamadığı sonuç alanına tanımlanarak kaydedilebilir.

Bir üretim sonucunda 50,100 veya 10.000 adet ürün ortaya çıkabilir. Bu ürünlerin her birinin kalite kontrol sonuçları farklı olabilir. Bu durumda, bir üretim sonucuna birden fazla kalite kontrol sonucu kaydedilebilir. 
Örneğin, Parti Miktarı 2000 cm olan Sac ürününün 100 tanesi için kalite kontrol işlemi yapılmak istenebilir. Bu durumda, Miktar alanına ilgili miktar ve sonuç girilerek kalite sonucu kaydedilir. Daha sonra kalan 1800 cm'lik sac içinde farklı kalite kontrol sonucu girilebilir.


"Başarım Sonucu" alanında, 2000 cm'lik partiye ait üretim sonucundan kaç cm'lik sacın düşük kaliteye sahip olduğunu, kaç cm'lik sacın yüksek kaliteye sahip olduğunu veya hatalı mamul olarak değerlendirilebileceğini belirtebiliriz. Bu alandaki tanımlamalar, "Kalite Başarımı"(settings.add_production_quality_success) üzerinden tanımlanır.

İlgili üretim sonucuna ait daha önce yapılmış ve kaydedilmiş kalite kontrol sonuçları varsa, aynı sayfa üzerinde görüntülenebilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler