Değer Artışı-Düşüşü Sağlayan Bakım ve Tamir Harcamaları


Workcube üzerinde sabit kıymetler için farklı amortisman yöntemleri ile değerlemeler yapılır. Aynı zamanda, değerlemeye tabi tutulmuş sabit kıymetler için değer artış ve düşüşleri ile ilgili sabit kıymetin güncel değeri belirlenebilir.


Sabit Kıymet

Workcube'de sabit kıymetler normal amortisman ve azalan bakiye üzerinden amortisman yöntemleri ile değerlenebilir. Bir sabit kıymete tamir-bakım işlemleri uygulanabilir. Sabit kıymetlerin tamir ve bakımlarına yönelik harcamaları, ilgili sabit kıymetin değerine olumlu yönde katkı sağlayabilir. Aynı zamanda bir makine için yapılan tamir - bakım harcamaları, ilgili sabit kıymetin faydalı ömrünü de uzatabilir.

Başlamadan Önce

Sabit kıymetlere ait değer artışı ve düşüşü işlemlerini yapabilmek için öncelikle ilgili fiziki varlığa ait bakım fişi oluşturulmalıdır. Bu sebeple bakım fişi ile ilgili işlem kategorisi tanımlamaları tamamlanmalıdır. 

Yol: BPM > İşlem Kategorileri

Değer Artışı Yaratan İşlem checkbox'ı işaretlenir. Ardından bu işlem kategorisi ile bakım fişleri oluşturulur. Bu sayede Değer Artışı-Düşüşü Sağlayan Bakım ve Tamir Harcamaları listeleme sayfasında ilgili fiziki varlık listelenir.
Dikkat
Bakım Fişleri oluşturulurken, Fiziki varlık ile ilişkilendirme işlemi yapılmalıdır. Bakım Fişi basketindeki "Fiziki Varlık" alanından ilişkilendirme yapılabilir.

Öncelikle bir sabit kıymet alış faturası oluşturunuz. Oluşturduğunuz sabit kıymetin faydalı ömür ve amortisman oranlarını belirleyiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra, ilgili sabit kıymete fiziki varlığa dönüştürmelisiniz.
Aşağıda bir örnek üzerinde sabit kıymet kaydını inceleyelim.Yukarıdaki örnekte sabit kıymetimiz değeri 10.000 TL olarak görülebilir. Faydalı ömrü 5 yıl, amortisman oranı %20' dir. Bu sabit kıymet için her sene 2.000 TL'lik amortisman ayrılması gerekir. Hesaplama dönemi 1 olarak seçildiğine göre, her sene bir kere değerlenecektir. İlk değerleme döneminden sonra, ilgili fiziki varlığın değeri 8.000 TL olarak değişim gösterecektir. 

İlgili sabit kıymeti 2022 yılı için değerleme işlemini tamamlayalım. 
2022 Yılı içinde sabit kıymetin değerlemesi yapıldığında artık yeni değeri 8.000 TL olarak güncellenmiştir. Bu Fiziki varlığa, değerleme işleminden sonra bir bakım yapıldığını varsayalım. Bu nakış makinesinin elektronik aksamlarının değiştirildiğini varsayalım. Bu doğrultuda ilgili fiziki varlık için bir Tamir-Bakım Fişi oluşturalım.

Yol: PAM > Varlıklar > Tamir - Bakım Fişi
İlgili fiziki varlığa ait bir tamir bakım fişi oluşturuldu. Bu bakım sonucunda, ilgili fiziki varlığın değerinde bir artış yaşanmıştır. Bu sebeple artık ilgili fiziki varlığın değerinde değişme yaşanmıştır. Değer artışı - düşüşü sağlayan bakım ve tamir harcamaları sayfası üzerinden işlemlere devam edelim.

Dikkat

İlgili fiziki varlığı Değer artışı - düşüşü sağlayan bakım ve tamir harcamaları sayfasında listeleyebilmeniz için bakım fişi oluşturmanız ön koşuldur.Fiziki varlığımıza bakım fişi oluşturduğumuz için artık Değer artışı - düşüşü sağlayan bakım ve tamir harcamaları listeleme sayfasında listelenebilir. Satırın son kolonunda bulunan küp ikonuna tıklanarak yeni kayıt oluşturulabilirsiniz. Yeni kayıt sayfası iki bölümden oluşur. İlk bölümde ilgili fiziki varlığa ait bilgiler ile Değer artışı - düşüşü hesabı alanı bulunur.Değer Artışı - Düşüşü hesabı alanında sabit kıymetin son değeri ve değerleme yöntemlerine ait diğer bilgiler görülebilir. Hesaplama Yöntemi alanında iki seçenek mevcuttur.

  1. Demirbaş ile ilişkili yeni demirbaş oluştur: Sabit kıymete ile ilişkili fiziki varlıkların tamir & bakım harcamaları alınarak sıfırdan yeni bir sabit kıymet oluşturulur. Aynen sabit kıymet alış faturasındaki gibi.
  2. Demirbaşı sıfırla yeni demirbaş oluştur: Sabit kıymet ile ilişkili fiziki varlıkların tamir & bakım harcamaları alınır. Harcama toplamı + harcama yapılan sabit kıymetin son değerini toplanarak yeni bir sabit kıymet oluşturulur. İlgili fiziki varlığın son değeri kadar amortisman yapılır ve eski sabit kıymetin değeri sıfırlanır.Belirlenen hesaplama yöntemine göre artık sabit kıymete ait değerler tanımlanabilir.

1.Demirbaş ile ilişkili yeni demirbaş oluştur yöntemine göre yeni oluşturulacak sabit kıymete ait bilgiler tanımlanır.  Bu örnekte Amortisman dönemi ve faydalı ömründe bir artış gerçekleştirilmemiş, yalnızca ilgili sabit kıymete ait bir değer artışı oluşmuştur. Kayıt butonuna tıklandıktan sonra sabit kıymetler listesine giderek yeni oluşturulan sabit kıymet incelenebilir. 

  • Demirbaş ile ilgili yeni demirbaş oluştur yöntemi ile değer artışı sağlandığı için ilk oluşturulmuş olan demirbaş da listelenmeye devam edecektir. Bu demirbaşın son değeri 8.000 TL olarak görülebilir. Çünkü bu demirbaş, bakım görmemiş kayda ait demirbaştır.
  • Aynı şekilde, demirbaşa ait yeni bir demirbaş oluşturulduğu için sabit kıymetler listesinde 2 numaralı yeni oluşturulan demirbaş görüntülenebilir. Dikkat edilirse bu artık tamemen yeni bir demirbaştır ve yeni oluşturulan demirbaşın son değeri, bakım fişi ile beraber değeri artırılmış tutar olan 8.500 TL olmuştur.

2.Demirbaşı sıfırla yeni demirbaş oluştur yöntemine göre oluşturulacak sabit kıymete ait bilgiler tanımlanır. Bu metotta bakım görmüş sabit kıymetin son değerinin üzerine harcama tutarı eklenerek yeni bir sabit kıymet oluşturulur ve bu işlemde kullanılan mevcut sabit kıymetin değerleri sıfırlanır.İlgili demirbaşımız sıfırlanmadan önce son değeri 8.000 TL' idi. Yeni değeri 9.500 TL olarak belirlendikten sonra, eski demirbaş sıfırlanmıştır. Eski demirbaşın son değeri + harcama tutarı eklenerek 17.500 TL değerinde yeni bir demirbaş oluşturulmuştur. Aşağıdaki görselde inceleyebileceğiniz yeni sabit kıymet, aslında değer artışı yapmış olduğumuz eski demirbaşın değerinin üzerine eklenerek oluşturulmuşturGeri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler