İş Kazaları


İş kazaları, kişinin çalışma hayatında 5510 sayılı Kanun'da sayılan haller ile meydana gelen ve sigortalının geçici süre ile bedenen veya ruhen çalışmasını engelli hale getiren olaylardır. SGK iş kazası mevzuatlarına göre, kişinin kazaya uğradığı günün ücretinin ödenmesi ve SGK' ya gün olarak bildirilmesi gerekmektedir.İzin, Mazeret Kategorileri ve İş Kazası

System > Parametreler > İzin ve Mazeret Kategorileri sayfasında İzin ve mazeret kategorilerinde iş kazası ve kuralları tanımlanmalıdır. 


Parametreler ve Kullanım Amaçları

Üst Kategori: İzin ve Mazeret Kategorileri'nde bir alt kategori oluşturmak istediğiniz durumlarda üst kategori seçilmesi gerekir. Alt kategori oluşturulduğu takdirde üst kategori kendi içerisinde sınıflanabilir hale gelir. Örneğin Ölüm İzni'nin üst kategorisi Ücretli İzin'dir. 
Konu: Kategoriye verilen isimdir.
E-Bildirge Karşılığı: İzin kategorisinin bildirgedeki karşılığını ifade eder.
Aktif: Parametre seçildiği takdirde oluşturduğunuz kategori izinler içerisinde kullanılabilir.
Ücretli: Parametre seçildiği takdirde ilgili izin kategorisinde olan izinler ücretli olur.
Yıllık İzin: Parametre seçildiği takdirde ilgili izin kategorisinde verilen izinler yıllık izinden düşer.
1 Gününü Şirket Öder: Parametre seçildiği takdirde çalışanın raporu dahilindeki 1 gün ücreti SGK'da belirtildiği üzere şirket tarafından ödenmektedir. Bordroya bilgi aktarımı sağlanmaktadır.
2 Gününü Şirket Öder: Parametre seçildiği takdirde çalışanın raporu dahilindeki 2 gün ücreti şirket tarafından ödenmektedir. Bordroya bilgi aktarımı sağlanmaktadır.
Kıdeme Dahil: Parametre seçildiği takdirde verilen izin kıdem gününü dahil olacaktır.
Talep Edilebilir: Parametre seçildiği takdirde çalışanlar bu kategoride izin talebinde bulunabilir.
Puantajda görüntülenmesin: Parametre seçildiği takdirde kullanılan izinler bordroya yansımayacaktır.
Arge Gününe Dahil: Parametre seçildiği takdirde ilgili izin kategorisinde onaylanan izinler arge gününe dahil ediliyor.
İzin ekranında hakedişi göster: Paramatre seçildiği takdirde ilgili izin kategorisine dair hakedişler Myhome > Dashboard > İzinler > Detay ekranından görüntülenebilir. 
Belge Ekleme Zorunlu: Parametre seçildiği takdirde bu izin kategorisi için belge eklenmeden izin talebi gerçekleşmez.
Açıklama Alanı Zorunlu: Parametre seçildiği takdirde bu parametreye ait izin kategorisinde talepte bulunurken açıklama yapılması zorunlu olacaktır.
Periyodik İzin Girilebilir: Parametre seçildiği takdirde ilgili izin kategorisinde belirlenen süre içerisinde periyodik olarak izin tekrarlanır.
Serbest Zamanda Kullanılsın: Çalışanların fazla mesai çalışması karşılığında izin veya serbest zaman kullanabilmelerini sağlar.
İzin Günü Öteleme: Parametre seçildiği takdirde bu kategoriye ait izinlerde izin baz tarihinde izin gün sayısı kadar öteleme gerçekleşir.
Takvim Gününden Hesapla: Parametre seçildiği takdirde hafta sonu, resmi tatil gibi izinleri yok sayarak hafta yedi gün olarak değerlendirilmektedir.
Maksimum İzin Türü: İlgili kategorideki maksimum izin süresini belirler. Saat-dakika, gün, yıl seçeneklerinden biri seçilmelidir.
Haftalık Çalışma Günü: Bir hafta içerisinde kaç gün çalışıldığını belirler.
Süre: Belirlenen maksimum izin türündeki süreyi (saati, dakikayı, günü, yılı) belirler. 


İzin Talebi, Onay ve İzin-Mazeret Kategorisi olarak İş Kazası seçilmesi         

Myhome sayfalarında çalışanlar izin taleplerini girer veya İK birimi çalışanlar adına izin kaydını girdiğinde seçilen kategoriye göre kurallar çalışır. İş Kazası kategori olarak seçildiğinde bordroya kazanın olduğu gün ücret ödemesi olarak yansıyacak ve SGK bildirimi bu kurala göre yapılacaktır.
Örneğin; 23/07/2020 - 27/07/2020 tarihleri arasında bir çalışana ait iş kazası raporu bulunmaktadır. Parametreler içerisinde ilgili checkbox seçili olduğu takdirde yapılan 5 günlük istirahati 4 olarak bordroya aktaracak ve 1 gün ilgili şirket tarafından karşılanacaktır.


Dikkat:
Parametrenin aktif olması gerekmektedir. Aksi takdirde bir gün bordroya yansımayacaktır.
1. Gününü şirket öder checkboxı ve 2. gününü şirket öder checkboxı aynı kategoride seçildiği takdirde 3 günün ödemesi bordroya yansıyacaktır.
1. Gününü şirket öder checkboxı ve ücretli checkboxı aynı kategoride seçildiği takdirde tüm izin günlerinin ücreti bordroya yansıyacaktır.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?