Proje Bağlantıları


Proje yönetiminde bir proje ile ilgili tüm bilgiler bir arada görülebilir ve proje ile ilgili tüm faaliyet ve kayıtlar tek bir merkezden yönetilir. Proje bazında mal ve hizmet üreten/satan işletmeler için ürün bazında satışlar, bu satışların yapılabilmesi için risk ve bakiye kontrollerinin uygulanması gibi seçeneklerin hayata geçirilmesi proje bağlantıları üzerinden yapılır.


Yol: Proje Yönetimi > Projeler > Proje BağlantılarıKullanım öncesi yapılması gerekenler;

 • Carilerin risk ve çalışma bilgilerinde açık hesap limitleri tanımlanmalıdır.
 • Ürün detaylarında marka seçimleri yapılmış olmalıdır.
 • Kullanılacak olan fiyat listeleri tanımlanmalıdır.
 • Ürün popup.larının xml ayarları yapılmalıdır.
 • Basket şablonlarında düzenlemeler yapılmalıdır.Proje bağlantılarını aktif bir şekilde kullanabilmek için öncelikle proje detayında yer alan proje bağlantıları alanında düzenlemelerin yapılması gerekir.

 

 • Cari Hesap: Proje de seçilmiş olunan cari hesap otomatik gelir.
 • Fiyat Listesi: Proje bağlantıları fiyat listeleri ile birlikte çalışır. İlgili işlemlerde bağlantıların aktif bir şekilde çalışabilmesi mutlaka bir fiyat listesi oluşturulmalı ve burada seçilmelidir.
 • Kategori: Projede satışa sunulmak istenen ürün kategorileri seçilir. Bu sayede her proje için farklı ürün gamı kullanılabilir. Satış esnasında sistemde olan bütün kategoriler değil sadece burada seçilen ürün kategorisine ait ürünler gelecektir.
 • Marka: Projede satışa sunulmak istenen markalar seçilir. Satış esnasında sistemde olan bütün markalar değil sadece burada seçilen markaya ait ürünler gelecektir. 
  İpucu: Hem ürün kategorisi hem de marka seçildiği takdirde baskete gelecek ürünlerde ilgili kategori ve marka üründe tanımlı ise gelecektir. Ürün kategorisi veya marka değil ürün kategorisi ve marka şeklinde çalışır.

 • Ürün Listesi: Proje de ürün kategorisi ya da marka yerine tekil olarak ürün seçimi de yapılabilir. Örneğin; sınırlı sayıda prototip çıkan ürünlerin belirli carilerde veya bayilerde satışa sunulması sağlanabilir.
 • Ödeme Yöntemi: Proje de geçerli olacak ödeme yöntemi seçilir.
 • Başlangıç/Bitiş Tarihi: Belirlenen koşulların hangi tarih aralığında geçerli olacağının seçimi yapılır.
 • İskonto 1, 2, 3, 4, 5%: Kaç tane iskonto uygulanmak isteniyorsa iskonto oranları geliyor. Örneğin; iskonto 1 %70 ve iskonto 2 %20 alanlarına oran girildiği takdirde. Öncelikle %70 iskonto uygulanır, son toplam üzerine daha sonra %20 iskonto uygulanır.Bütün bu seçimler sonrası geçerli olabilmesi için koşullar belirlenir.

 • Risk Kontrolü: Üye risk ve çalışma bilgilerinde tanımlanmış olunan açık hesap limitini baz alır.
  Örneğin; sipariş tutarı verilen açık hesap limitini aşıyor ise sipariş alınamaz.

 • Bağlantı Bakiye Kontrolü: Risk kontrolüne ek olarak, bağlantının bakiyesi de kontrol edilmesi isteniyor ise işaretlenir. İşaretlenemediği takdirde bakiye olsa dahi siparişin alınmasına izin verir.
 • Ürün Kontrolü: Ürün listesinde seçim yapıldı ise bu kutucuk işaretlenmelidir.
 • Bağlantı Üye Kontrolü: Siparişlerde cari hesap ve ayrıca proje seçilir. Bu kutucuk işaretlenir ise siparişte seçilen cari ile proje de seçilen carinin aynı olması gerekir. 
  Örneğin; Her cari için ayrı proje bağlantıları çalıştırılıyor ise seçilmelidir. Ama belirli üye kategorisinde aynı proje bağlantıları da kullanılabilir. Eğer yapı bu doğrultuda ise seçilmemelidir.

 • Fiyat Listesi Kontrolü: Sipariş ürün popup.ında seçilen fiyat listesi ile proje bağlantısında seçilmiş olunan fiyat listesinin kontrolünü yapar. Bu kutucuk işaretlenir ise sipariş ürün popup.ında seçilen fiyat listesi ile proje de seçilen fiyat listesinin aynı olması gerekir.Proje bağlantılarından sonra sipariş ekranlarında düzenlemelerin yapılması gerekir.

 • Page Designer > Basket Yapısı > Basket Genel Bilgiler de risk durumu ve proje bağlantı kontrolleri yapılsın, Genel Bilgiler basket mod alanından Versiyon 2 seçilmelidir.
 • Eğer sipariş basket de fiyat listesi seçili olarak gelmesi isteniyor ise ürün popup xml ayarlarında  Proje Bağlantı Fiyat Listesi Seçili Gelsin evet olarak ayarlanmalıdır.


Proje bağlantıları ve sipariş basket yapısı düzenlendikten sonra sipariş verilebilir.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler