Masraf, Gelir ve Bakım Fişleri XML Ayarları


XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler.

Masraf ve Gelir Fişleri ekranındayken Kontrol Paneli > System > Page Settings yolunu izleyerek XML Ayarlarına ulaşabilirsiniz.


1 - Kaydeden bilgisi görünsün

Evet seçildiğinde listeleme sayfasında kaydeden kısmının çalışanların seçilebilir haliyle gelmesini sağlar.

2 - İşlem dövizi görünsün

Evet seçildiğinde listelediğimiz ekrandaki sütunlara Döviz KDV’li Toplam ve İşlem Dövizi sütunları da eklenmektedir.

3 - Proje sütunu görünsün

Evet seçildiğinde listelediğimiz ekrandaki sütunlara “Proje” sütunu da eklenir ve belgede seçilen proje bu sütunda görülür.

4 - Şube sütunu görünsün

Evet seçildiğinde listelediğimiz ekrandaki sütunlara “Şube” sütunu da eklenir ve belgede seçilen şube bu sütunda görülür.

5 - Toplam ÖTV alanı gelsin

Evet seçildiğinde listelediğimiz ekrandaki sütunlara “Toplam ÖTV” sütunu da eklenir ve belgedeki toplam ÖTV tutarı bu sütunda görülür.

6 - Ödeme yapan alanı gelsin

Evet seçildiğinde listelediğimiz ekrandaki sütunlara “Ödeme Yapan” sütunu da eklenir ve belgedeki ödeme yapan kişi bu sütunda görülür.

7 - Süreç gösterilsin mi?

Eğer evet olarak seçilirse sayfada süreçler gösterilir.

8 - Filtrede sağlık harcaması gösterilsin mi?

Eğer evet olarak seçilirse filtrede sağlık harcaması oluşturulmuş/oluşturulmamış filtresi gösterilir.


Masraf ve Bakım Fişi Ekleme/Güncelleme Sayfası XML Ayarları

Masraf Fişi ekleme ya da güncelleme sayfasında iken XML ayarlarını açtığınızda aşağıdaki ayarları göreceksiniz. Bu ayarlar;

1 - Şube seçilebilsin

Evet olarak seçildiğinde masraf fişi ekranına şube seçeneği seçilebilir şekilde gelmektedir. Şube seçenekleri sistemde bulunduğumuz şirketin şubeleri olarak gelmektedir.

2 - Proje seçilebilsin

Evet olarak seçildiğinde masraf fişi ekranına Proje seçeneği seçilebilir şekilde gelmektedir. Zorunlu seçildiğinde ise proje seçmeden masraf fişinin kaydedilip güncellenmesine izin verilmez.

3 - Departman seçilebilsin

Evet olarak seçildiğinde departmanın seçilebilmesi için seçenek masraf fişine gelir. Zorunlu denirse departman seçilmeden masraf eklenemez veya güncellenemez.

4 - Fiziki varlık seçimi zorunlu olsun

Evet olarak seçildiğinde fişin satırında fiziki varlık seçilmesi zorunlu hale gelir.

5 - Proje öncelikli işlem yapılsın

Kullanıcılarla eş zamanlı çalışan ve bütçe takibini buna uygun olarak ürün ve proje üzerinden takip eden şirketler bu fonksiyonu kullanarak sayfada Masraf-Gelir Merkezi,

Gelir-Gider Kalemi seçtirmek yerine ürün ve proje seçtirebilir.

Evet seçildiğinde Masraf-Gelir Merkezi ve Gelir-Gider Kalemi gelmez. Sistem, Gelir-Gider Kalemini satırda seçilen üründen; Masraf-Gelir Merkezini ise satırda seçilen projeden alır.

6 - Varlık sorumlusu harcama yapan olsun

Evet olarak seçildiğinde satırda seçilen fiziki varlığın sorumlusu harcama yapan kişi olarak atılır.

7 - Satır kopyalanırken fiziki varlık bilgileri taşınsın

Evet olarak seçildiğinde kopyalanan satırda yer alan fiziki varlık, kopyaladığımız yeni satıra da taşınır.

8 - Satır kopyalanırken ürün bilgileri taşınsın

Evet olarak seçildiğinde kopyalanan satırda yer alan ürün, kopyaladığımız yeni satıra da taşınır.

9 - Satırda proje seçilmeden ürün seçilemesin

Satırda proje seçilmeden ürünün seçilmesine izin vermez. Önce proje sonra ürün seçilmesini zorunlu hale getirir.

10 - Satırda proje seçilince iş grubu otomatik gelsin

Evet seçilince Proje detayında yer alan iş grubu gelir.

11 - Satırda ürün varken proje değiştirilebilsin

Evet olarak seçildiğinde satırda ürün varken proje değiştirilebilir. Hayır ise ürün silinmeden proje değiştirilemez. Proje Bazlı ilerleyen firmalar için önemlidir.

12 - Stopaj tutarı değiştirilebilsin

Evet olarak seçildiğinde stopaj tutarı alanına müdahale edilebilir.

13 - Satırlarda öncelik sıralaması

Her bir rakam basket yapısında bir alana denk gelmektedir. Toplam 40 alandan oluşur. Önce gelmesi istenilen satırın rakamı önce yazılır.


No

KOLON

AÇIKLAMA

1

Tarih

Belge tarihi değerini tutar.  

2

Açıklama

Yapılan harcamanın ya da gelen gelirin açıklama alanıdır.

3

Masraf Merkezi

Masraf/ Gelir merkezini belirtir. XML' den combobox veya popup olarak açılabilir.  

4

Gider Kalemi

Gider kalemini belirtir. XML' den combobox veya popup olarak açılabilir.  

5

Muhasebe Kodu

Gider Kaleminin muhasebe kodu otomatik olarak gelir. Daha sonra değiştirilebilir.

6

Ürün

Ürün popup sayfasıdır.

7

Birim

Ürünün birim tipidir. (Örn :  Adet, kg, metre vb.)

8

Miktar

Ürün miktarını belirtir.

9

Tutar

Ürünün birim fiyatıdır.

10

KDV %

KDV değerlerini tutar.

11

ÖTV%

ÖTV değerlerini tutar.

12

KDV

KDV tutar alanıdır.

13
ÖTV

ÖTV tutar alanıdır.

14

Genel Toplam

Ürün toplam tutarı ile KDV toplam tutarının toplamıdır.

15

Para Birimi

Para birim alanıdır.

16

Genel Döviz Toplam

Genel Toplamın para birimi alanındaki döviz kuruna göre hesaplanan tutardır.

17

Aktivite Tipi

Yapılan Masraf, Gelir veya Bakıma ait aktivite tip alanıdır.

18

İş Grubu

Yapılan Masraf, Gelir veya Bakıma ait iş grubu bilgisinin tutulduğu alandır.

19

İş

Yapılan Masraf, Gelir veya Bakıma ait iş bilgisinin tutulduğu alandır.

20

Fırsat

Yapılan Masraf, Gelir veya Bakıma ait fırsat alanıdır.

21

Proje

Yapılan Masraf, Gelir veya Bakıma ait satırın proje bilgisini tutar.

22

Abone

Yapılan Masraf, Gelir veya Bakıma ait satırın abone bilgisini tutar.

23

Harcama Yapan

Harcama işlemini yapan kişinin bilgisini tutar.

24

Fiziki Varlık

Yapılan Masraf, Gelir veya Bakıma ait satırın fiziki varlık bilgisini tutar.

25

Spec

Yapılan Masraf, Gelir veya Bakıma ait satırın spec bilgisini tutar.

26

Vergi Kodu

Vergi kodunun tutulduğu alandır.

27

Döviz Tutar

Döviz tutarı bilgisinin tutulduğu alandır.

28

Döviz

Döviz bilgisinin tutulduğu alandır.

29

İskonto %

İskonto yüzdesi bilgisinin tutulduğu alandır.

30

Tutar

Tutar bilgisinin bulunduğu alandır.

31

İskonto

İskonto bilgisinin tutulduğu alandır.

32

BSMV Oran

BSMV değerlerini tutar.

33

BSMV Tutar

BSMV tutar alanıdır.

34

BSMV Döviz

BSMV'nin döviz karşılığının geldiği alandır.

35

OIV Oran

OIV değerlerini tutar.

36

OIV Tutar

OIV tutar alanıdır.

37

Tevkifat Oranı

Tevkifat değerlerini tutar.

38

Tevkifat Tutarı

Tevkifat tutar alanıdır.

39

İstisna Kodu

e-fatura, e-arşiv faturalar için İstisna Nedenleri selectbox olarak gelir.

40

Şube

Girilen tutarın şube bilgisinin tutulduğu alandır.

No’su yazılmayan kolonlar listede görüntülenmeyecektir. (2,8,9,12,13,14,15,16,27) alanları zorunlu olarak görüntülenmelidir.

14 - KDV %
Sistemde tanımlanan KDV oranı yazılırsa o KDV oranı satıra otomatik olarak düşer.
15 - Aynı seri-no farklı cariler için kullanılsın mı?
Alış tipli işlemlerde farklı cariler aynı seri ve numarası kullanabilir. Bu durumda olan fişler için evet olarak seçilmelidir. Aksi takdirde belge numarası değiştirilmelidir.
16 - ÖTV oranı, KDV matrahına eklensin
Evet olarak seçildiğinde KDV tutarının (Toplam tutar + ÖTV tutarı) KDV oranı olarak hesaplanmasını sağlar.
17 - Satırlardaki tutarların yuvarlama sayısı
Satırlarda yer alan tutarların görünecek ondalık hane sayısını belirtir.
18 - Genel toplam alanındaki Tutarların yuvarlama sayısı
Genel toplam alanında hesaplanan tutarların görünecek ondalık hane sayısını belirtir.
19 - Ödeme planı otomatik güncellensin
Ödeme Yöntemi girildiği takdirde Ödeme Planı gelecektir. Eğer ödeme planını kaydettiyseniz sayfada güncelleme yaptığınız da bu Ödeme Planı silinecektir. Hayır seçilirse ve fatura güncellendiğinde gelen “Güncellediğiniz faturanın ödeme planı yeniden oluşturulacaktır” uyarısında iptal seçilirse, Ödeme Planı güncellenmeden fatura güncellenir.
20 - Masraf merkezi fiziki varlık sorumlusundan gelsin
Evet seçilirse fiziki varlığa ait sorumlunun masraf merkezi otomatik olarak gelir.
21 - Ödeme yapan alanına sistem kullanıcısı gelsin
Evet seçilirse “Ödeme Yapan” alanına kaydı yapan kullanıcı gelir.
22 - Ürün fiyatı ürün maliyet tutarından gelsin
Evet seçilirse satırdaki tutar alanına ürüne ait maliyet getirilir.
23 - Belgedeki proje satırlara yansıtılsın
Eğer evet olarak seçilirse belgedeki proje, satırda proje bilgisi seçilmeyen satırlara yansıtılır.
24 - Satırlardaki masraf merkezi projeye bağlı olarak getirilsin
Eğer evet olarak seçilirse, satırdaki masraf merkezini o satırdaki projenin masraf merkezi olarak atar.
25 - İskonto oranı ve iskonto tutar göster
Eğer evet olarak seçilirse iskonto oranı ve iskonto tutarı gösterilir. (Satır sıralamasında 29 ve 31 eklenmelidir.)
26 - Masraf/Gelir Merkezi Bütçe Kalemi ilişkisi kullanılsın mı?
Evet olarak seçildiğinde, satırdaki seçilen masraf merkezine bağlı gider kalemleri gelir. Hayır seçilir ise masraf merkezinden bağımsız bütün bütçe kalemleri gelir.
27 - Masraf Merkezleri yetkili olunan Şubeler ve departmanlara göre gelsin
Evet seçildiğinde sadece yetkili olunan şubelerin ve departmanların masraf merkezleri gelir.
28 - Süreç gösterilsin mi?
Eğer evet olarak seçilirse sayfada süreçler gösterilir. Süreç kullanmak için Kontrol Paneli > BPM > Süreçler
29 - Bütçe işlemi satırdan yapılsın
Eğer evet olarak seçilirse sayfada bütçe hareketleri satırdaki tarihten yapılır. Hayır seçilirse belge tarihi baz alınır.
30 - Kur tipi
Kur Tipi: Kurun alış ya da satışa göre işlem görmesini sağlar.

Gelir Fişi Ekranı XML Ayarları

Gelir Fişi ve Masraf Fişi XML Ayarları çoğunlukla aynıdır. Gelir Fişleri satış faturası olarak da kullanıldığı için e-fatura ve e-arşiv fatura olarak gönderilebilir. Bu sebeple farklı olan XML ayarları aşağıdadır.

8 - Gönderilen e-faturalar güncellenebilsin
Eğer hayır olarak seçilirse e-faturası gönderilen fişlerin güncellenmesi engellenir, sadece iptal edilirse güncellenmesine izin verilir.
9 - Gönderilen e-arşiv faturalar güncellenebilsin
Eğer hayır olarak seçilirse e-arşiv faturası gönderilen fişlerin güncellenmesi engellenir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler