5 Boyutlu İşlem


5 boyutlu işlem harcama, muhasebe, kasa, banka ve bütçe işleminin tek bir fişte toplayan, ağırlıklı olarak muhasebeciler için hızlı çalışma amacıyla geliştirilmiş bir fonksiyondur.


Yol: ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe İşlemleri > 5 Boyutlu İşlem


Bu işlem ile hesaplar arası borç-alacak transfer işlemi gerçekleştirilir.

Örneğin; Bir “Vergi Ödemesi” işlemi yapılmak istenmektedir. Bu işlem hem Banka İşlemlerinde hareket yapmalıdır hem de Muhasebe Hareketi yapmalıdır. 5 Boyutlu İşlem sayfasından bu işlem tek ekranda kolaylıkla yapılmaktadır.

Operasyon tipi, süreç, açıklama gibi üst alanda bulunan bilgiler doldurulduktan sonra aşağıda bulunan alandan virman işlemi bilgileri girilir.

Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeriyse borçlu olacaktır. Borç ve Alacak alanlarında hesap türü seçildikten sonra kalan alanlar seçime bağlı olarak doldurulmalıdır.

Hesap Türü alanında yapmış olduğunuz seçime bağlı olarak yanında bulunan kolon şekillenecektir.

  • Masraf/Gelir seçildiğinde Masraf Merkezi, Gider Kalemi ve Muhasebe Kodu popupları açılır.
  • Banka seçildiğinde Banka Hesapları selectbox'ı gelir.
  • Kasa seçildiğinde tanımlı olan Kasaların seçilebileceği selectbox gelir.
  • Cari seçildiğinde Üye popup'u gelir.
  • Muhasebe seçildiğinde Muhasebe Kodu popup'ı gelir.

Örneğin; Vergi ödemesi işlemi için Borç ve Alacak satırı açılır. Borç satırında “Hesap Türü” Muhasebe seçilir. Muhasebe işlemi yapılacağı için hesap alanında bir seçim yapılmaz. Ardından açıklama girilir ve “Muhasebe Kodu” alanında borçlandırılacak hesap seçilir. Ödenecek tutar yazılır. Alacak satırında ise verginin ödeneceği hesap seçilir. Banka olarak seçim yapınca “Hesap” alanında ilgili banka seçilir ve açıklama girildikten sonra tutar yazılarak işlem kaydedilir. 

İşlem bir proje ile ilişkili ise "Proje" alanından seçim yapabilirsiniz.

Kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra sistem otomatik olarak Muhasebe Fişi oluşturacak ve Banka İşlemlerinde kayıt atacaktır. 

Muhasebe fişini virman işleminin güncelleme ekranında sağ üstte bulunan işaretli ikona tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.Banka İşlemlerine atılan kaydı ise ERP > Finans Muhasebe > Banka > Banka İşlemleri sayfasından kontrol edebilirsiniz.


XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler.

5 Boyutlu İşlem ekranındayken Kontrol Paneli > System > Page Settings yolunu izleyerek XML Ayarlarına ulaşabilirsiniz.


1 - Satırlarda Öncelik Sıralaması

Her bir rakam basket yapısında bir alana denk gelmektedir. Toplam 38 alandan oluşur. Önce gelmesi istenilen satırın rakamı önce yazılır.

Borç/Alacak, Hesap Türü ve Hesap kolonları standartta gelmekte ve yerleri değiştirilmemektedir.

No

KOLON

AÇIKLAMA

1

Tarih

Belge tarihi değerini tutar.  

2

Açıklama

Yapılan harcamanın ya da gelen gelirin açıklama alanıdır.

3

Masraf Merkezi

Masraf/ Gelir merkezini seçim alanıdır.

4

Gider Kalemi

Gider kalemi seçim alanıdır.  

5

Muhasebe Kodu

Gider Kaleminin muhasebe kodu otomatik olarak gelir. Daha sonra değiştirilebilir.

6

Ürün

Ürün popup sayfasıdır.

7

Birim

Ürünün birim tipidir. (Örn :  Adet, kg, metre vb.)

8

Miktar

Ürün miktarını belirtir.

9

Tutar

Ürünün birim fiyatıdır.

10

KDV %

KDV değerlerini tutar.

11

ÖTV%

ÖTV değerlerini tutar.

12

KDV

KDV tutar alanıdır.

13
ÖTV

ÖTV tutar alanıdır.

14

Genel Toplam

Ürün toplam tutarı ile KDV toplam tutarının toplamıdır.

15

Para Birimi

Para birim alanıdır.

16

Genel Döviz Toplam

Genel Toplamın para birimi alanındaki döviz kuruna göre hesaplanan tutardır.

17

Aktivite Tipi

Yapılan işleme ait aktivite tip alanıdır.

18

İş Grubu

Yapılan işleme ait iş grubu bilgisinin tutulduğu alandır.

19

İş

Yapılan işleme ait iş bilgisinin tutulduğu alandır.

20

Fırsat

Yapılan işleme ait fırsat alanıdır.

21

Proje

Yapılan işleme ait proje bilgisini tutar.

22

Abone

Yapılan işleme ait abone bilgisini tutar.

23

Harcama Yapan

Harcama işlemini yapan kişinin bilgisini tutar.

24

Fiziki Varlık

Yapılan işleme ait satırın fiziki varlık bilgisini tutar.

26

Vergi Kodu

Vergi kodunun tutulduğu alandır.

27

Döviz Tutar

Döviz tutarı bilgisinin tutulduğu alandır.

28

Döviz

Döviz bilgisinin tutulduğu alandır.

29

İskonto %

İskonto yüzdesi bilgisinin tutulduğu alandır.

30

Tutar

Tutar bilgisinin bulunduğu alandır.

31

İskonto

İskonto bilgisinin tutulduğu alandır.

32

BSMV Oran

BSMV değerlerini tutar.

33

BSMV Tutar

BSMV tutar alanıdır.

34

BSMV Döviz

BSMV'nin döviz karşılığının geldiği alandır.

35

OIV Oran

OIV değerlerini tutar.

36

OIV Tutar

OIV tutar alanıdır.

37

Tevkifat Oranı

Tevkifat değerlerini tutar.

38

Tevkifat Tutarı

Tevkifat tutar alanıdır.

No’su yazılmayan kolonlar listede görüntülenmeyecektir. (2,8,9,12,13,14,15,16,27) alanları zorunlu olarak görüntülenmelidir.

2 - Satırlardaki Tutarların Yuvarlama Sayısı

Satırlarda yer alan tutarların görünecek ondalık hane sayısını belirtir.

3 - Genel Toplam Alanındaki Tutarların Yuvarlama Sayısı

Genel toplam alanında hesaplanan tutarların görünecek ondalık hane sayısını belirtir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler