Bütçe

Bütçe bir şirketin belirli bir zaman dilimi içinde gelir ve gider hedeflerini belirlemesidir. W3'ün Finans ve Muhasebe ürün ailesinin 3 boyutundan bahsetmiştik. Muhasebe, Cari ve Bütçe boyutları. Bütçe bölümü hakkında FAB temel açıklama bölümünde ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Lütfen ilgili bölümü inceleyiniz.

W3'de bütçeye fatura, banka, masraf, üretim gibi birçok iş fonksiyonu kayıt atar. Bütçe modülü ise planları yapar, öngörüleri ve hedefleri kayıt altına alır. Böylelikle planlanan ile gerçekleşen arasındaki kontrol ve denetim sağlanmış olur.


Bir işletme bir mali yıl içinde çok sayıda bütçe yapabilir. Satış bütçesi, Departman Bütçesi, Genel Bütçe, Masraf ve Gelir merkezlerine göre özel bütçeler gibi farklı bütçeler tasarlayabilirsiniz. Yıl bazında planlamak mümkün olduğu gibi 15 günlük bir bütçe dahi yapılabilir. Bütçe planlarının iyimser, kötümser, normal gibi senaryo yaklaşımları eklemek mümkündür. Bütçe tasarlamadan önce masraf ve gelir merkezleri, bütçe kalemleri kurgusunun hazırlanmış olmalıdır.

Bütçe temel ve açıklayıcı ana kayıt ekranı ve altında açılacak planlama fişleri ile planlanır. Planlanan bütçe farklı modüllerden gelen bütçe gelir ve harcama kayıtları ile gerçek zamanlı bütçe karşılaştırma tabloları marifetiyle izlenir. Workcube, bütçe planı yapmamış olsanız dahi masraf ve gelirleri izleyebileceğiniz raporları hazır olarak sunar.


Kullanıma Geçmeden Önce

  • Masraf ve Gelir Merkezi Tanımları
  • Bütçe Kategorileri
  • Bütçe Kalemleri
  • Senaryo Tanımları
  • Masraf ve Gelir Dağıtım Şablonları

Modül Fonksiyonları

  • Bütçe Tahakkuk Planlama Fişleri
  • Bütçeler
  • Bütçe Karşılaştırma Tabloları
  • Masraflar
  • Gelirler

Diğer Modüllerdeki İlişkili Fonksiyonlar
Bütçe FAB içindeki diğer tüm modüller ile ilişkilidir.


İpucu
Projelere bütçe planlayabilirsiniz. Harcama ve gelirleri yaparken proje seçilirse proje bazlı bütçeler izlenebilir.


Dikkat
Bütçe kalemleri aynı zamanda muhasebe hesap kodları ile bağlantılıdır. Bütçe kalemleri tanımlarken muhasebe hesap kodlarını doğru ve uygun olduğundan emin olunuz. Bütçe kalemleri ve muhasebe hesap kodları arasında kurgu ve teknik uyum için Mali müşavirinizden veya uzmanlardan destek alın.


Tavsiye
Her mali yıl başlamadan önce gelecek stratejileri ile uyumlu olarak somut hedefler belirleyin. Bu hedefleri bütçe diline yani gelir-masraf merkezleri, bütçe kalemlerine çevirin. Çalışanlarınız ile bütçe altında planlar yapın ve plan ile gerçekleşenleri gerçek zamanlı izleyecek bir iş kültürü yaratın.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler