Sabit Kıymet Dönem Devir İşlemleri


Workcube, yeni geçiş yapıldığında kurulumu sırasında eskiden faturası olan, elimizde bulunan demirbaşların, bilgisini sisteme kaydetme işlemi Sabit Kıymet Dönem Devir İşlemleri ekranı ile yapılır.


Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Sabit Kıymet > Sabit kıymetler Dönem Devir İşlemleri


Dikkat: Devir işlemi öncesi işlem tipi tanımlanmasının yapılması gereklidir.


Sabit Kıymet Dönem Devir İşlemleri Kayıt Ekranı

 1. İşlem Tipi: İşlem tipi olarak dönem devir fişi seçilir.
 2. Sepet Bölümünde bulunan alanlar: 
 • Sabit Kıymet Kategorisi: Kaydedilecek demirbaşın kategorisi bu alandan seçilir. Dikkat: Kontrol Paneli SYSTEM Parametreler > Sabit Kıymet Kategorileri ekranı ile yeni kategoriler eklenir ve düzenlemeler yapılır. Not: Gib'de yayınlanan listeye göre kurulumda otomatik olarak sabit kıymet kategorileri gelecektir. Yeni eklemeler ise parametrelerden yapılabilir. Sabit kıymet kategorisi seçildiğinde ilgili faydalı ömür ve amortisman oranı gelir, sonrasında manuel olarak da bu alanlarda değişiklik yapılabilir. 
 • Demirbaş No: Demirbaş için numara girmek demirbaşın sabit kıymetler ekranından kolayca bulunmasını sağlar. 
 • Açıklama: Demirbaşın içeriği ile ilgili bilgi verilir. Örneğin; Notebook Bilgisayar
 • Giriş tarihi, Miktar: Sisteme kaydedildiği ve demirbaşın miktar bilgisi girilir.
 • Dönembaşı Değer, Dönem Amortisman: Demirbaşın ilk değeri, Duran ve kullanımda olan malların aşınma ve yıpranma payına amortisman denir. Her dönem amotisman hesaplaması yapılır. O döneme ait amortisman değeri girilir. 
 • Faydalı Ömür: Bu süre içerisinde sabit kıymet kendini amorti edecektir.
 • Amortisman Oranı: Amortisman değerleme işlemlerinde yapılacak hesaplamalar bu oran üzerinden yapılacaktır. 
 • Amortisman Yöntemi: Amortisman hesabı yapılırken kullanılacak yöntemleri tanımlar. En yaygın kullanılan iki yöntem sabit miktar üzerinden ve azalan bakiyeler üzerinden amortisman ayırma yöntemleridir. Sabit miktar üzerinden amortisman ayrılırken demirbaşın değeri üzerinden her yıl amortisman oranı kadar amortisman ayrılır. Azalan bakiyeler üzerinden amortisman ayrılırken ilk yıl demirbaşın değeri üzerinden amortisman oranı kadar amortisman ayrılır, sonraki yıllarda da hep kalan değeri üzerinden amortisman oranınca bir ayırma yapılır. 
 • Amortisman Türü: Amortisman hesabı yapılırken amortisman türüne göre farklı hesaplamalar yapılmaktadır. Kısmi amortismana tabi değil amortisman türü genelde binek araçlarda kullanılır ve hesaplama yapılırken demirbaş hangi ayda alınmış ise ilk amortisman ayrıldığında o aya kadarki ayların da amortismanı ayrılır. Aynı ayda alınmış ise ilk amortisman ayrıldığında n/12 olarak ayrılır, diğer aylarda 1/12 olarak ayrılmaktadır. Kıst amortismana tabi ise ilk alındığından itibaren 1/12 olarak ayrılır, son amortisman ayrımında yılın başında dahil edilmeyen ayların amortismanı da dahil edilir. Not: Buradaki 1/12 ifadesi hesaplama periyoduna göre değişiklik göstermektedir. Yıllık amortisman ayırma periyodu 12 ise bu şekildedir.
 • Son Değer: Amortisman hesaplamasından sonra son değer sistem üzerinden otomatik olarak verilir.
 • Muhasebe Kodu: Sabit kıymet kaydına ilişkin atılacak muhasebe kaydında hangi muhasebe koduna kayıt atması gerektiğini belirlediğimiz alandır.
 • Masraf Merkezi ve Gider Kalemi: Sabit kıymete ilişkin bütçe kaydının atılması için ilgili alanlar doldurulmaktadır.
 • Amortisman Borç ve Alacak Muhasebe Kodu: Bu alanlar değerleme işlemi yapıldığında oluşturulacak muhasebe kaydının gönderileceği muhasebe kodlarını belirlememiz içindir.
 • Hesaplama Dönemi (Periyot/Yıl): Yıl içerisinde kaç defa amortisman ayrılabileceğini belirlediğimiz alandır.
 • Listeleme, Güncelleme ve Değerleme İşlemleri: İlgili ekrandan kayıt girildiğinde “Sabit Kıymetler” ekranından listelenmesi ve verinin detayına gelinerek fiziki varlık modülünde de takibi yapılacak bir demirbaşımız ise fiziki varlığa dönüştürme işlemi yapılabilir.

Devir işlemi yapılan demirbaşın belli verilerinde yapılacak güncelleme “Sabit Kıymet Güncelleme” ekranı üzerinden yapılabilir.

İlgili demirbaşın değerleme işlemleri “Amortisman ve Değerleme” ekranı üzerinden yapılabilir.

Tavsiye: Amortisman ile ilgili detaylı bilgi edinmek için "Amortisman ve Değerleme" yazımızı okuyabilirsiniz.

Kaydedilen demirbaşların ERP > Finans-Muhasebe > Sabit Kıymet > Sabit Kıymetler yoluyla "Sabit Kıymetler" listeleme ekranından kontrolleri sağlanabilir.


Not: Sisteme aktarılacak demirbaşların sayısı fazla ise Sabit Kıymet Dönem Devir İşlemleri ekranında tek tek eklemek yerine Demirbaş Import ekranı ile toplu halde demirbaşlar aktarılabilir.
Detaylı bilgi edinmek için "Sabit Kıymet Demirbaş Aktarım" dokümanını okuyabilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler