Hedeflerim


Workcube Hedeflerim ile sayfasıyla amaç organizasyonda bulunan çalışanlar için verilecek olan hedef işlemlerinin üst amirlerince hangi hedefin başlangıç ile bitiş tarihleri belirlenerek verilen hedeflerin hepsinin yüzdesel ağırlıklarıyla birlikte ara görüşme tarihleri belirlenerek değerlendirilmesi ve çalışana verilen hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğinin takip edilmesidir.Dikkat: Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.


Hedeflerim Kullanım Amacı

Şirketlerin veya organizasyonların belirlemiş olduğu departman bazlı aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık belirlenen hedeflerin çalışanlara atamaları yapılarak verilen hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleşmediğinin kontrolleri yapılmaktadır.

Hedefler ekranında ara görüşmelerle verilen hedeflerde çalışanların ne durumda olduğu başarılı, başarısız olduğunun tespiti yapılarak verilen hedeflerin doğru belirlenip belirlenmediği ve başarısızlık durumunda buna yol açan nedenleri araştırarak önüne geçmeyi ifade etmektedir.

Şirketlerde varolan hedeflerin çalışanlarca ne yaptığı, hangi gerekçeyle başarısız oldu, başarılı olduysa ödüllendirme yönteminin uygulanması, verilen bütün hedeflerin tiplerine göre aldığı ödül, ihtar ve kotalarını hedeflerim ekranında kayıt altına almak amacıyla kullanılmaktadır.


Dikkat: Bu ekranda asıl kullanım amaçlarından biri çalışanların işyerine, çalışma arkadaşlarına ve işlerine karşı doğru, dürüst ve ahlaklı davranıp davranmadıklarını tespit etmek ve bu çalışanları belirleyerek kontrol altında tutup bu çalışanları şirketin belirleyeceği belli periyotlarla denetlemeyi yapılabilmektedir.


Hedef Oluşturma

Hedef oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Performans > Performans > Hedef ekranında çalışana yeni bir hedef kaydetmek için "+" ikonuna tıklanmalıdır.


          1. Çalışan: Üç nokta üzerinden çalışanın seçildiği alanı ifade eder.

          2. Başlangıç Tarihi: Verilen hedefin başlayacağı tarihinin seçimidir.

          3. Bitiş Tarihi: Verilen hedefin bitiş tarihinin seçimidir.

          4. Kategori: Hedef kategorisinin seçildiği bölümdür.

          5. Rakam: İlgili alanda verilen hedefin rakamsal boyutta artış veya düşüş hedefinin belirlenmesidir.

          6. Ağırlık: Çalışana verilen hedefin % ağırlığının yazıldığı alandır.

          7. Ara Görüşme Tarihi 1: İlk ara görüşmenin tarihinin seçildiği yerdir.

          8. Ara Görüşme Tarihi 2: İkinci ara görüşmenin tarihinin seçildiği yerdir.

          9. Hedef: Hedefin yazıldığı bölümdür.

        10. Hedef Veren: Kayıt yapan kişinin ismi otomatik gelmektedir.

        11. Açıklama: Verilen hedefle ilgili varsa açıklamanın yazıldığı alandır.


İkinci adım olarak amir tarafından verilen hedefleri ise ''Verilen Hedeflerim'' ekranından amir kendi vermiş olduğu bütün hedefleri görüntüleyebilmektedir.

Görüntülemek için öncelikle izlenmesi gereken Yol: Intranet > MyPortal > İK İşlemleri > Verdiğim Hedefler ekranında "Büyüteç" ikonuna tıklanmalıdır.


Üçüncü adımda çalışanın kendi ekranında görüntüleyeceği hedefleri, ödülleri, ihtarları ve kotaları yer almaktadır.

Görüntülemek için öncelikle izlenmesi gereken Yol: Intranet > MyPortal > İK İşlemleri > Hedeflerim ekranında görüntülemektedir.

        12. Hedefler: Çalışana verilen hedefler görüntülenmektedir.

        13. Ödüllerim: Çalışana verilen ödüller görüntülenmektedir.

        14. İhtarlar: Çalışana verilen disiplin cezaları görüntülenmektedir.

        15. Kotalarım: Çalışana verilen kotalar gözükmektedir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler