Utility


Utility ekranı; şube kopyalama, süreç ve işlem kategorileri üzerinde toplu yetkilendirme, görev aktarım ve tanımlamaları, şablon tanımları, çalışana admin yetkisi atama gibi yararlı işlemlerin daha hızlı ve pratik yapılmasını kolaylaştıran, süreç hızlandırıcı bir sayfadır.


Yol: Kontrol Paneli > System > Utility


1. ERP


E-Devlet

 • Alias: E-Fatura mükelleflerinin alias değerlerini sisteme alır.

Muhasebe Tanımları

 • Toplu Muhasebe Kodu Seç: Seçilen muhasebe kod kategorisine göre, belirlenen kriterlerdeki ürünlerin mevcut dönemdeki muhasebe kodlarını günceller.

Ürün ve Stoklar

 • Ürün Bilgisi Düzenle: Varolan ürünü filtre seçneklerini kullanarak arama yapabilir. Listeden ürün seçip güncelleme ekranına giderek gerekli düzenlemeler yapılır.
 • Ürün Sorumlusu Ata: Ürün kategorilerine, kategori seçerek buradan sorumlu atanabilir.


2. HR-İK


Çalışan Bilgileri

 • Çalışan Şifre Düzenle: Çalışanı listeden aratarak veya birden fazla çalışan için şifre değişiklik yapmak istediğimizde şifre otomatik olarak gelir ve değişikliği kaydedilir. 
Organizasyon Planlama
 • Şube Kopyalama: Kaynak şubedeki departmanları hedef  şubedeki departman olarak kaydeder.
Rol Planlama
 • Norm Kadro Ciro Aktarımı: Bu sayfada çalışanların ücretlerinin dosya olarak aktarıldığı ekrandır.
 • Norm Kadro Maliyet Aktarımı: Norm kadro çalışanların belirlenen döneme ve şirkete ait maliyetler kaydedilir.
 • Organizasyon Kademeleri: Bu sayfada çalışanların belirtilen yıl için yeni derece kademe kayıtlarını oluşturur. 
 • Pozisyon Görevi Aktar: Görevleri aktarılacak kişi ve pozisyonu devralacak kişi belirlenir. Belirlenen tarihler arası devredilir.
 • Toplu Pozisyon Değişikliği: Toplu pozisyon değişikliği ekranında şirket, şube, departman ve pozisyon tipi seçilerek listelenen, listeleme ekranından çalışanlarla ilgili yapılacaklar değişiklikler seçilir ve toplu pozisyon değişikliği yapılır.


3. CMS


İçerik Yönetimi

 • Bul Değiştir: Bul değiştir ile içerik içindeki spesifik ifadeleri değiştirebilir. İçeriğin detayında yer alan ifadeyi hangi ifade ile değişmesi isteniliyorsa o ifade ile değişiklik yapılabilir. Toplu olarak da bir ifadeyi toplu olarak değiştirebiliriz.
 • SOLR: Bu ekranda bulunan "Kurum İçi Wiki" ve "Workcube Wiki" olmak üzere iki seçenek vardır. Bu wikilerden herhangi bir tanesine çalıştır denildiğinde  seçilen wiki ekranına gider.

4. Sistem

İş süreçleri

 • Admin Yapma: Bu sayfada pozisyon ıd ve pozisyonlar listelenir. Hangi pozisyonu admin olarak kaydetmek isteniliyorsa pozisyon ıd'si girilerek çalıştırılır. Birden fazla pozisyon ıd girilerekde çalıştırılır. Dikkat: Birden fazla seçim yapılmak istenildiğinde aralarına virgül (,) konularak güncellenir.
 • Grup İçi İşlemler: Bir şirkette kesilen satış faturası diğer şirket için alış faturasıdır. Bu iki faturayı aynı anda kesebilmek için kullanılan sayfadır. Satış faturası kesildiği an diğer şirket için otomatik olarak alış faturası kesilmiş olur.
 • İşlem Kategorileri Aktarım: İşlem kategorilerinde hangi kaynakların alınıp aktarılacak hedef şirket seçilerek güncellenir. 
 • Pozisyon Tipleri Toplu İşlem Yetkilendirme: Seçilen pozisyona çalışan seçilir ve toplu yetki işlemleri verilir.
 • Süreçler Toplu Yetki: Seçilen pozisyona çalışana toplu yetki işlemleri verilir.
Kullanıcı Yetki Yönetimi
 • Admin Yapma: Bu sayfada kullanıcı pozisyonlarına Admin yetkisi verilir.
Objeler
 • SMS Şablonları: Bu sayfada Workcube'de bulunan sayfalarla ilgili SMS, kampanya SMS, çek veya borç hatırlaması şablonları belirlenir. SMS içeriği ve sayfa linki eklenerek SMS şablonu oluşturulur.
Dönem ve Bakım İşlemleri
 • Sorumlu Değişimi: Bu sayfada ürün kategori sorumlusu, ürün tedarikçisi, ürün sorumlusu, aktif fırsatlar satış çalışanını, aktif siparişler satış çalışanını, aktif teklifler satış çalışanında bulunan görevlileri ve göreve aktarılacak çalışanlar seçilir.
 • Şikayet Kategorileri Toplu Yetki: Şikayet kategorilerine toplu yetki verilecek çalışan seçilir. Ve hangi şikayet kategorilerinde görevlendirilmesi isteniyorsa kategorilerde seçilip kaydetme işlemi yapılır.
 • XML Veri Aktarım: Dönem ve aktarılacak tablo, ilişkili kolon seçilerek hangi koşularda ve sıralamada gelmesi isteniyorsa kaydedilir. Arka tarafta dosya oluşur ve sunucuya kaydedilmiş olur. 
Genel Ayarlar
 • Basket Aktarım: Kaynak kısmında bilgilerin nereden alınacağı seçilir ve aktarılacak yer seçilir ve aktarım sağlanır.
 • Form Generator: Bu sayfada anket ve sorular oluşturulabilir. Uygunluk sınırı, max puan ve sonuçları belirlenir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler