İhracat Faturası


Yurt dışına ihraç edilen mallar karşılığında firmalara gönderilen faturalardır. 


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura > Satış Faturası


Nelere Dikkat Etmeli?

  • İşlem kategorisinde “Muhasebe İşlemi” işaretlenmez ise muhasebe hareketlerinde “Seçtiğiniz İşlem İçin Muhasebe İşlemi Yapılmamaktadır!” uyarısı gelir.
  • Fatura tutarı 0 ise fatura için seçilen işlem kategorisinde “Muhasebe İşlemi” seçilmiş olsa bile 0 tutarlı işlemler muhasebe hareketi yapmaz.
  • Doğru ürün seçilmeli. Yoksa kategori satışları rapor edilemez.
  • Satış Yapan seçilmeli. Yoksa satıcı performansları izlenemez.
  • Ödeme Yöntemi girilmeli. Yoksa ödeme performansları izlenemez.
  • Mutlaka satırların 2. dövizleri girilmeli aksi halde işlem dövizlerine göre rapor alınamaz.
  • İntaç tarihi mutlaka girilmeli, aksi halde doğru muhasebe fişi oluşmaz.


Satış Faturası yeni kayıt ekranlarında yer alan “Operasyon Tipi” bölümünden “İhracat Faturası” seçilir ve gerekli diğer bilgiler doldurulduktan sonra işlem kaydedilir.

Oluşan satış faturasının detayında sağ üstte “Muhasebe Hareketleri” ikonu bulunmaktadır. Bu ikona tıklayarak faturanızın mahsup fişini görüntüleyebilirsiniz.

İhracat  faturası muhasebe kayıtları nasıl oluşur?

Yurt dışı teslimlerin kayıtlara intikalinde; gümrük çıkış beyannamesinin kapanma tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir. Gümrük çıkış beyannamesindeki kur 1 önceki günün saat 15.30 itibariyle kapanış kurudur. Dolayısıyla ihraç faturası gönderildikten sonra Gümrük beyannamesindeki kapanış tarihini faturada yer alan intaç tarihi alanına girerek güncellenmelidir. Bu tarih baz alınarak muhasebe kaydı oluşacaktır. 120 Cari hesabına para girişi olacağı için borç kaydı yapılacaktır. 601 Yurtdışı satış hesabı alacak kaydı yapacaktır.

Faturalar hem işlem kategorisinde seçilen kriterlere göre hem de belgede seçilen kriterlere göre muhasebe fişlerini oluştururlar. 

Fatura da nakit alış kutucuğu işaretlenip, kasa seçildiği takdirde oluşan mahsup fişine ek olarak birde tahsil fişi oluşacaktır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler