Custom Tag: cf_language_info


Kullanım Amacı
Bir input veya html elementlerine çoklu dil eklemek için bu custom tag kullanılır.

Parametreler

Attributes
Açıklama
Tip
Zorunluluk
table_name
Query’de çekilen table’ın ismi
String
E
column_name
Select'de çekilmek istenen attribute
String
E
column_id_value
Tabloda id'ye karşılık gelen value
String
E
maxlength
"500" standart olarak yazılır.
Int
H
datasource
Query'de belirtilen yazılır.
String
E
column_id
Query'de where satırından alınır.
int
E
control_type
Datasource dsn'e göre belirlenir.1 ise company_id, 2 ise period_id bilgisine göre işlem yapılır.
Int
H


Örnek Kullanım

SELECTMAIN_PROCESS_ID,OUR_COMPANY_ID,WORK_CAT,DETAIL,TEMPLATE_ID,RECORD_EMP,RECORD_DATE,UPDATE_EMP,UPDATE_DATE,PROCESS_ID,IS_RD_SSK FROM PRO_WORK_CAT WHERE WORK_CAT_ID = #URL.ID#
        table_name="PRO_WORK_CAT"
        column_name="work_cat"
        column_id_value="#URL.ID#"
        maxlength="500"
        datasource="#dsn#"
        column_id="WORK_CAT_ID"
        control_type="0">

Dile Alınan Kelimenin Sql Sorgusunda Çağrımı 

#dsn#.Get_Dynamic_Language(PRO_WORK_CAT.WORK_CAT_ID,'#session.ep.language#','PRO_WORK_CAT','WORK_CAT',NULL,NULL,PRO_WORK_CAT.WORK_CAT) AS work_cat,

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?