Ücret Kuralları


Ücret kuralları her yıl devlet tarafından belirlenen Asgari Ücret Bilgilerinin ve Vergi Dilimlerinin tanımlandığı alandır. Ayrıca Sigorta Prim Oranlarının da bu alanda tanımlanmış olması gerekmektedir. 


Yol: Bordro Kuralları > Ücret Kuralları


Dikkat: Bu alanlarda girilen verilerin yanlış olması durumunda tüm bordro hesaplamasında ve yasal kesintilerin hesaplanmasında hata ile karşılaşılabilir. Bu nedenle bordrolarınızı oluşturmadan önce bu alanların doğru tanımlandığından emin olmalısınız.

Kesinti tanımlarını yaparken Aktif seçeneği ile birlikte Bordro seçeneği de işaretlenecektir. Aksi durumda ilgili ek ödenek bordroya yansımayacaktır.

Periyod: İlgili kesintinin her ay mı yoksa belirli dönemlerde mi hesaplanacağı seçilir.

Yöntem: İlgili kesintinin maaştan eksi olarak mı yoksa ücretinin belirli bir %’si üzerinden mi kesileceği seçilir.

Net/Brüt: Miktar alanına tanımladığınız tutarın brüt ücretten mi yoksa net ücretten mi kesileceği belirtilir.

Kesinti Günü: Kesinti günü Tümü seçili olması durumunda tanımlanan kesinti miktarı çalışanın bordro gün sayısına bakmaksızın tanımlanan tutar kadar düşecektir. Gün seçilmesi durumunda çalışanın bordro günü üzerinden hesaplama yapılacaktır. Fiili Gün seçilmesi durumunda ise çalışanın fiilen çalıştığı (tatil günleri hariç) gün üzerinden hesap yapılmaktadır.

Başlangıç ve Bitiş: Bu alan çalışana kesinti eklediğiniz zaman seçiminize bağlı olarak sistem tarafından kesintinin hangi aydan başlayıp hangi ayda biteceğini belirtir. Eğer ilgili kesinti tüm yıl boyunca her ay çalışandan kesilecek ise Başlangıç Ocak, Bitiş Aralık olarak seçilir ve her ay çalışana tekrar kesinti eklenmesi gerekmeyecektir.


Sigorta Primine Esas Ücretler: Her yıl değişiklik gösteren asgari ücret bilgilerinin girildiği alandır. Ayrıca Agi hesaplamalarında kullanılan matrahlar da bu alandaki veriler üzerinden alınmaktadır.


Sigorta Prim Oranları: Sigorta Prim oranları her yıl değişiklik göstermediği için geçerlilik tarihi yıllık olarak değil daha uzun vadeli seçilebilir.


Vergi Dilimleri: Vergi Dilimleri her yıl devlet tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle Sigorta Primine Esas Ücretlerde olduğu gibi Ocak puantajları oluşturulmadan önce her yılbaşında sisteme tanımlanmalıdır. Ayrıca bu alanda Engelli İndirimi için kullanılacak parametrelerin de tanımlanması gerekmektedir.


Engelli İndirimi alanında Hesaplama Türü Aylık ve Günlük olarak seçilebilmektedir. Gireceğiniz tutarların aylık veya günlük olması seçtiğiniz türe göre değişiklik gösterecektir.


Ek Ödenek Tanımları

HR > Özlük-Bordro > Bordro Kuralları > Ek Ödenek Tanımları yolu ile sayfaya gidilir.

Şubelerinizde kullanacağınız tüm ek ödeneklerin tanımlamaları kullanıcılar tarafından yapılır.

Dikkat: Ek ödenek tanımlarını yaparken Aktif seçeneği ile birlikte Bordro seçeneği de işaretlenecektir. Aksi durumda ilgili ek ödenek bordroya yansımayacaktır.


Ek Ödenek Muafiyetleri : Tanımlamakta olduğunuz ek ödeneğin SGK, Vergi, Damga Vergisi veya İşsizlik Payı muafiyet var ise bu alanların Muaf seçilmesi gereklidir.

Tip: Bu alanların Muaf seçilmesi indirim anlamına gelmemektedir. İlgili ek ödeneğin SGK, Vergi, Damga Vergisi ve İşsizlik payından tamamen muaf olduğunu belirtmektedir.

Eğer muafiyet değil bir indirim tanımlamak istiyor iseniz SGK Muafiyet Tipi ve Oranı ile Gelir Vergisi Muafiyet Tipi ve Oranı girilmelidir.

Tutar Günü: Tutar günü Tümü seçili olması durumunda tanımlanan ek ödenek miktarı çalışanın bordro gün sayısına bakmaksızın tanımlanan tutar kadar eklenecektir. Gün seçilmesi durumunda çalışanın bordro günü üzerinden hesaplama yapılacaktır. Fiili Gün seçilmesi durumunda ise çalışanın fiilen çalıştığı (tatil günleri hariç) gün üzerinden hesap yapılmaktadır.

Periyod: İlgili ek ödeneğin her ay mı yoksa belirli dönemlerde mi hesaplanacağı seçilir.

Yöntem: İligli ek ödenek maaşa artı olarak mı yoksa ücretinin belirli bir %’si üzerinden mi ekleneceği seçilir.

Başlangıç ve Bitiş: Bu alan çalışana ek ödeneği eklediğinizde seçiminize bağlı olarak sistem tarafından ek ödeneğin hangi aydan başlayıp hangi ayda biteceğini belirtir. Eğer ilgili ek ödenek tüm yıl boyunca çalışanlara verilecek ise Başlangıç Ocak, Bitiş Aralık olarak seçilir ve her ay çalışana tekrar ek ödenek eklenmesi gerekmeyecektir.

Net/Brüt: Miktar alanına tanımladığınız tutarın bordroya brüt olarak mı yoksa net olarak mı ekleneceği seçilir. Örneğin 100 TL tanımlı ve brüt seçildi ise kişinin bordrosuna 100 TL brüt ek ödenek eklenir ve bunun neti hesap edilir.

Ödenek Tipi: Ek ödenek ve Kazanç seçenekleri mevcuttur. Buradaki seçime bağlı olarak oluşturulacak bildirgelerde PEK ve Prim/İkramiye alanlarına ilgili ek ödeneğin gelmesi sağlanmaktadır.

Kıdeme Dahil Seçeneği: İşten çıkış esnasında tazminat hesaplamalarında bu ek ödeneğin ortalaması üzerinden Kıdeme Esas Ücretin belirlenmesi sağlanmaktadır.


Kesintiler

HR > Özlük - Bordro > Bordro Kuralları > Kesinti Tanımları yolu ile sayfaya gidilir.

Şubelerinizde kullanacağınız tüm kesinti tanımlamaları kullanıcılar tarafından yapılır. 

Kesinti tanımlarını yaparken Aktif seçeneği ile birlikte Bordro seçeneği de işaretlenecektir. Aksi durumda ilgili ek ödenek bordroya yansımayacaktır.

Periyod: İlgili kesintinin her ay mı yoksa belirli dönemlerde mi hesaplanacağı seçilir.

Yöntem: İlgili kesintinin maaştan eksi olarak mı yoksa ücretinin belirli bir %’si üzerinden mi kesileceği seçilir.

Net/Brüt: Miktar alanına tanımladığınız tutarın brüt ücretten mi yoksa net ücretten mi kesileceği belirtilir.

Kesinti Günü: Kesinti günü Tümü seçili olması durumunda tanımlanan kesinti miktarı çalışanın bordro gün sayısına bakmaksızın tanımlanan tutar kadar düşecektir. Gün seçilmesi durumunda çalışanın bordro günü üzerinden hesaplama yapılacaktır. Fiili Gün seçilmesi durumunda ise çalışanın fiilen çalıştığı (tatil günleri hariç) gün üzerinden hesap yapılmaktadır.

Başlangıç ve Bitiş: Bu alan çalışana kesinti eklediğiniz zaman seçiminize bağlı olarak sistem tarafından kesintinin hangi aydan başlayıp hangi ayda biteceğini belirtir. Eğer ilgili kesinti tüm yıl boyunca her ay çalışandan kesilecek ise Başlangıç Ocak, Bitiş Aralık olarak seçilir ve her ay çalışana tekrar kesinti eklenmesi gerekmeyecektir. 


Bireysel Emeklilik

HR > Özlük-Bordro>Bordro-Puantaj > Otomatik Bes Oranları yolu ile sayfaya gidilir.

OKES (Otomatik Katılım Emeklilik Sistemi) için sisteme BES tanımlaması yapılmalıdır.


Sisteme birden fazla OKES tanımı ekleyebilirsiniz. Bu alanda önemli olan oranın doğru olarak girilmelidir. Başlangıç ve bitiş tarihleri ilgili OKES tanımı çalışana eklenirken otomatik olarak gelecektir.


İzin Süreleri

HR > Özlük-Bordro > Bordro Kuralları > İzin Süreleri yolu ile sayfaya gidilir.

Yıllık izin süreleri ve buna bağlı hesaplamalar için de sistemde tanımlama yapılmak durumundadır.


İzin süreleri de Bordro Akış parametreleri gibi Çalışan Grupları ile ilişkilendirilir. İlişkilendirmeye bağlı olarak çalışan grupları farklı izin kuralları üzerinden yönetilebilir.

Cumartesi, Pazar ve Genel Tatil Günleri İzin Hesabına Dahil Et seçenekleri ile blok yıllık izin kayıtlarında başlangıç ve bitiş tarihi aralığında Cumartesi, Pazar ve/veya Genel Tatil olan günlerin izin hak edişinden düşülüp düşülmeyeceği belirlenir. 

Yarım günlük izin süresi izin kayıtlarının kaç saate kadar yarım gün sayılacağını gösterir.


Vardiya Tanımlama

HR > Özlük Bordro > Bordro ve Puantaj > Vardiyalar alanı üzerinden şubelerinizde kullanılan vardiyaların tanımlamasını yapabilirsiniz.

Bu vardiyalar çalışanların ücret kartları üzerinden çalışanlarla ilişkilendirilmektedir. PDKS Entegrasyonu ile çalışanlarınızın işe giriş ve çıkış saatlerinizi sisteme alıyor ve bu saatler üzerinden vardiya tanımlarına bağlı olarak fazla mesai, devamsızlık vb. verilerin oluşmasını sağlıyor iseniz vardiya tanımlama sayfasındaki tanımların dikkatle doldurulması gereklidir.


Bordro kurallarının bir çoğunda olduğu gibi vardiya tanımlamasında da ilgili tanımlamanın geçerli olacağı tarih aralığı girilmelidir.

Öncelikle vardiya aralığı alanından vardiyanın hangi saatte başladığı ve hangi saatte bittiği girilmelidir. Sağ tarafta bulunan Çalışma Saati girilen saat aralığının Çalışma Saati mi yoksa Fazla Mesai olarak mı hesaplanacağını belirtmektedir.

İlgili vardiyada çalışan personelin Gafta Tatili yine bu ekran üzerinden girilmektedir. Dilerseniz vardiya öncesinde personellerinizin yapmış olduğu bir çalışma PDKS tarafından veri olarak geliyorsa bunu Fazla Mesai olarak ta hesaplatabilirsiniz.

Bu alandan Fazla Mesai ve Devamsızlık kayıtları da alınacağı için tanımlama ekranının alt bölümünde bulunan Mesai Aralıkları alanına gün boyunca verilen mola saati aralıklarını ve yemek saati aralıklarını girmelisiniz.

Dikkat: Mesai Aralıkları alanlarının boş bırakılması durumunda tanımlanmış olan Vardiya Aralığında mola veren ve bu esnada giriş-çıkış işlemi yapan personellerinize devamsızlık kaydı atılabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler
İçerik Belgeleri