Özel Fiyat ve İskontolar


İşletmelerin fiyat belirleme yöntemleriyle ulaştıkları fiyatlar, içinde bulunulan pazarların gerektirdiği koşullar çerçevesinde yeniden düzenlenip rekabet koşullarına göre oluşturulur. Fiyat politikalarının uygulanması sonucunda ortaya fiyat listeleri çıkar. Workcube üzerinde bu oluşturulan fiyat listeleri dahi kendi arasında ayrıştırılabilir.


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Anlaşmalar-Koşullar > Özel Fiyat ve İskontolarİstisnai Fiyat Listesi Kayıt

Carilere has ürün koşulu iki ayrı ekrandan girilebilir. Alış-Satış Koşulları ve İstisnai Fiyat Listeleri. Özel Fiyat ve İskontolar da, fiyat listesi, üye kategorisi, üye, ürün kategorisi, marka ve ürün seçimleri yer alır. Bu seçimlere göre iskonto oranı tanımlanabilir.

Örneğin; X bir cari için Y bir ürüne iskonto tanımlanırsa, bu ürün ilgili cariye iskontolu çalışacaktır.

  • Fiyat Listesi: Belirlenen istisnai fiyatların hangi fiyat listesinde çalışacağını belirtin.
  • Üretici: Aynı ürün birden fazla tedarikçiden alınabilir. Belirli tedarikçiye göre iskonto yapılacak ise Tedarikçiyi yani üretici hesabı seçin.
  • Üye Kategorisi: İstisnai fiyat listesi eğer birden fazla cariye uygulanmak isteniyor ise üye kategorisi seçimini yapın.
  • Üye: Cari bazlı çalışılması isteniyor ise üye kategorisi yerine üye seçimini yapın.
  • Kategori: Eğer birden fazla ürüne iskonto uygulanmak isteniyor ise ürün kategorisi seçimini yapın.
  • Marka: Belirli bir marka da iskonto yapılacak ise marka seçiminizi yapın.
  • Ürün: Tek bir ürüne iskonto yapılmak isteniyor ise ürün kategorisi yerine ürün seçimini yapın.
  • İskonto: Uygulanacak iskonto oranını belirleyin.Ürün yerine kategori veya marka seçilirse o seçime dahil olan tüm ürünlerde iskonto uygulanır. Örneğin; Niyan Çikolataları carisine Gıda kategorisindeki ve alış fiyat listesine dahil tüm ürünlerde %10 iskonto uygulanır.İpucu: Aynı cariye iki alanda da koşul girilmiş olabilir. Hangi koşulun çalışması gerektiği ise işlemlerdeki ürün seçim popup'ında yer alan XML'den belirlenir. Örneğin; sipariş girişinde siparişe ürün eklemek istiyoruz,  bu aşamada sipariş detayındayken + butonuna basın. Açılan ürün popup'ında iken sol üstte bulunan ayarlar ikonuna tıklayarak Page Settings'i açın, "Genel iskontolar çalışmasın" XML’i "Evet" olarak seçilirse ürün detaydaki koşul baz alınacaktır. Hayır seçilirse istisnai fiyat listesindeki koşul baz alınacaktır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler