Verilen Vade Farkı Faturası


Mal veya Hizmet tesliminin, arzu edilen “fiyat-tarih” aralığının dışında oluşması nedeniyle ortaya çıkan “zaman maliyeti” veya “zaman karına-zararına” vade farkı denir.


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura > Satış Faturası


TMS’ye göre satış tarihindeki vade farkları 602 hesaba kaydedilmelidir. Buradaki satış tarihinden kasıt, satış işleminin gerçekleştiği gün tutarı ve oranı belirli olan gelir unsurudur. Alıcının borcunu zamanında ödeyememesi nedeniyle kendisine verilen ek süreden doğan vade farkı ise “Faiz Geliri” sayıldığından 642 hesaba kaydedilir.


Nelere Dikkat Etmeli

  • İşlem kategorisinde “Muhasebe İşlemi” işaretlenmez ise muhasebe hareketlerinde “Seçtiğiniz İşlem İçin Muhasebe İşlemi Yapılmamaktadır!” uyarısı gelir.
  • Fatura tutarı 0 ise fatura için seçilen işlem kategorisinde “Muhasebe İşlemi” seçilmiş olsa bile 0 tutarlı işlemler muhasebe hareketi yapmaz.
  • Ödeme verilen süreyi aştıysa sisteme tanımlanan vade farkı ürünü için satış hesabı 642 seçilmeli.
  • Satış esnasında kesilen bir vade farkı faturasıysa 602 seçilmeli.
  • Doğru ürün seçilmeli. Yoksa kategori satışları rapor edilemez.
  • Satış Yapan seçilmeli. Yoksa satıcı performansları izlenemez.
  • Ödeme Yöntemi girilmeli. Yoksa ödeme performansları izlenemez.
  • Mutlaka satırların 2. dövizleri girilmeli aksi halde işlem dövizlerine göre rapor alınamaz.


Satış Faturası yeni kayıt ekranlarında yer alan “Operasyon Tipi” bölümünden “Verilen Vade Farkı Faturası” seçilir ve gerekli diğer bilgiler doldurulduktan sonra işlem kaydedilir. 

Oluşan satış faturasının detayında sağ üstte “Muhasebe Hareketleri” ikonu bulunmaktadır. Bu ikona tıklayarak faturanızın mahsup fişini görüntüleyebilirsiniz.

Verilen vade farkı faturası muhasebe kayıtları nasıl oluşur?

120 Cari hesabına para girişi olacağı için borç kaydı yapılacaktır. 642 Faiz Gelirleri hesabına alacak kaydı yapacaktır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler