Satış Raporları


Workcube'de Satış modülüyle ilgili 8 tane rapor bulunmaktadır. Bu raporlarla teklifler, ziyaretler, sipariş, kârlılık ve faturayla, kotayla, irsaliyeyle ve de siparişle ilgili analizler raporlanabilir.


Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > Satış


Workcube'de satış modülüyle ilişkili olarak sistemde teklifler verilir, promosyonlar yapılır, siparişler alınır ve satışlar yapılır. Bütün bu süreçler ve işlemler sonucunda sistemde artık analiz edilebilecek sayıda veri oluşur. Bu verileri doğru ölçmek ve analiz etmek için raporlar kullanılır. Satış modülüne özgü standart raporlarda 8, dashboard ve satış haritasını da sayarsak toplam 10 tane rapor bulunmaktadır. Raporlar satışların arttırılması için bir rehber görevi görür.

Şimdi sırasıyla satış raporlarını inceleyelim.


Detaylı Teklif Raporu

Sistemde satış teklifleri çeşitli detaylar doldurularak ve ilişkiler kurularak verilir. Bu detaylar verilerek işlenen satış teklifleri "Detaylı Teklif Raporu" ile birçok filtre seçeneğine göre rapor halinde alınabilir.

Ürün kategorilerine, müşteriye, satış yapana, tedarikçiye, müşteri temsilcisine, ürün sorumlusuna, projeye, satış ortağına, ürüne, markaya, referans üyeye göre seçimler yapılabilir.

Aynı zamanda müşteri değerine, ilişki tipine, rapor tipine, hedef pazara, sektöre, özel tanımlara, ülkelere, illere ve satış bölgesine göre seçimler yapılabilir. Buradaki seçimler parametrelerden gelmektedir. Örnek olarak her firma kendine özgü olarak hedef pazarları sisteme tanımlayabilir.

Sipariş durumundan siparişe dönüşmüş veya siparişe dönüşmemiş tekliflerin seçimi yapılabilir. Grafik Format altından radar, pasta ve bar olarak raporlar grafik olarak dökülebilir.

Süreç - aşamaya, üye kategorisine, teklif ve geçerlilik tarihlerine göre filtrelemeler yapılabilir. Son olarak eğer raporda "KDV Dahil" ve "Sipariş Miktarı Gelsin" detaylarının gelmesi isteniyorsa seçim kutuları işaretlenmelidir.

Rapor çalıştırıldıktan sonra sonuç gelir. Eğer grafik seçeneklerinden biri işaretlenmişse grafik de sonuç altında yer alır.

Tip: Workcube'e ne kadar fazla yararlı veri girilirse o kadar doğrulukta ölçüm yapılabilir. Örnek olarak Müşteri Değeriyle ilgili seçimler sisteme en baştan itibaren doğru seçilerek işlenirse böyle bir raporda müşteri değerlerine göre kategorize edilerek raporlama alınabilir.

Not: Satışla ilgili teklifler hakkında sayfanın kullanımı ve daha fazlasına "Satış Teklifleri" içeriğinden ulaşılabilir.


Detaylı Ziyaret Raporu

Gerçekleştirilen ziyaretler çeşitli filtre seçeneklerine göre kapsam belirlenerek raporlanabilir.

Şube, müşteri tipi, mikro bölge kodu, ziyaret nedeni, ziyaret eden, ziyaret sonucu, planlı-plansız olmasına, harcama kalemine, tarihlere, harcama aralığına, il ve ilçeye göre rapor detaylandırılarak alınabilir.

Raporu görüntülemenin yanı sıra sonuç kısmında gelen ziyaretleri ilgili satırın sonundaki butona tıklayarak ziyaret sonucunu kaydedilmek de mümkündür.

Tip: "Müşteri Ziyaretleri ve Toplantılar" ve "Ziyaret Sonuçları" başlıklı yazıların okunması tavsiye edilir.


Kota ve Satış Analizi

Kota analizi için bu rapor kullanılır.

Rapor; çalışan, mikro bölge kodu, satış takımı, işlem tipi, satış bölgesi, şube, üye kategorisi, fiyat listesi, aylar ve dönem seçimleri yapılarak alınır.

Rapor tipi seçimi yapılır. Çalışan, satış bölgesi, şube, satış takımı, mikro bölge, müşteri, ürün kategorisi, marka ve üye kategorisi olmak üzere seçimler mevcuttur. Rapor bar grafik olarak da alınabilir.

Satış bölgesi olarak fatura veya sipariş seçilebilir. İstenirse sistem 2. dövizine göre de raporun alınması mümkündür. Yani örnek olarak hem TL hem de USD bazlı olarak rapor alınabilir.

Sonuç kısmında satırın en solunda bir buton vardır buna tıklayarak satır bazlı olarak grafik görüntülenebilir.


Satış Analiz Fatura

Satış analizi fatura bazlı olmak üzere bu rapor sayesinde yapılabilir.

Ürün, mikro bölge kodu, tedarikçi, ürün sorumlusu, müşteri temsilcisi gibi alanlar önceki raporlardaki gibi seçilebilir.

Rapora özgü olarak ürün grubu seçilebilir. Tedarik edilebiliyor-edilemiyor, hizmet, envantere dahil ve üretiliyor gibi birçok seçeneğe göre seçim yapılabilir. Aynı zamanda ürün özelliğine ve varyasyonuna göre de seçilebilir. Böylelikle raporun kapsamı daraltılarak on binleri aşan veriye sahip kurumlar için rapor daha anlamlı hale getirilir.

Rapor sırası; ciroya, net kâra, miktara, bedava promosyonlara, satıştaki ürünlere, iskontoya, KDV dahil, işlem dövizli, sistem ikinci para birimine, karlılık, kayıtlı maliyetlerden, lokasyon bazında maliyete, zarar edenlere, sıfır tutarlı faturalara göre belirlenebilir. İlgili seçim kutularının işaretlenmesi yeterlidir.

Dikkat: İşlem tipinin seçilmesi raporun alınması için zorunludur.


Satış Analiz İrsaliye

İrsaliyeye göre satış analizi yapılması isteniyorsa bu rapor kullanılır.

Diğer raporlarda da bulunan kategori, ürün sorumlusu gibi alanlar dışında sevk adresi, sevk yöntemi ve depo gibi seçimler de bu rapor için yapılabilir. İrsaliyenin tarih aralığının yanı sıra aynı zamanda fiili sevk tarihi aralıklarına göre de rapor alınabilir.

Rapor tipi ve fatura hareketine göre de seçim yapılabilir. Rapor tipi ile alınacak raporun seçimleri değişir. Örnek olarak "Belge ve Stok Bazında" rapor tipi seçilirse "Döviz Göster", "Proje Göster", "Spekt Göster" ve "Referans No Göster" gibi seçenekler de çıkar.

Rapor sırası ciro veya miktar olarak seçilir. "KDV Dahil", "Maliyet", "İşlem Dövizli", ve "USD Göster" gibi seçenekler işaretlenerek rapor sonucu detaylandırılabilir.

Tip: Unutmayalım ki raporlar birçok farklı kombinasyonla alınabilir. Örnek olarak; anahtar tedarikçi müşteri kategorisinde olan X kişisinin ürün sorumlusu olduğu kesilmiş ve faturalanmış irsaliyeleri rapor alabilmek mümkündür. Bu analizler sonucunda doğru ölçümler yapılabilir ve çeşitli KPI'lerde hedefler verilebilir.


Satış Analiz-Sipariş

Satış analizi sipariş bazlı olarak onlarca filtre seçeneğine göre belirlenerek yapılabilir.

Diğer analiz raporlarıyla benzer nitelikte seçimler vardır.

Not: "Satış Siparişleri" başlıklı yazının okunması tavsiye edilir.


Satışlar Özet Raporu

Satışların detaylı raporlarının alınmasının yanı sıra bir özet halinde de rapor alınabilmesi mümkündür. Bu rapor derin bir analiz yerine hızlı bir satış özeti sunar.

Belli tarih aralıkları belirlenir, gün veya ay olarak zaman dilimi seçilir ve şube veya toplam olarak tip belirlenerek rapor çalıştırılır.

Böylece sonuç olarak işlem tiplerine ve seçimlere göre rapor dökülür. Aynı zamanda bir bar grafik de sonuç ekranında yer alır.


Sipariş ve Kârlılık Analizi

Sipariş ve kârlılık durumunu ölçmek için bu analiz raporu kullanılır.

Diğer raporlardaki gibi kategori, ürün ve marka gibi seçimler yapılabilir. Aynı zamanda siparişin aşaması ve sürecine göre de seçimler yapılır. Varsa detaylandırmak için siparişin iptal nedenine göre rapor alınabilir.

Maliyet durumu seçimi yapılabilir, vade farkı oranı gibi detayların da verilmesi mümkündür.

Burada yapılan seçimlere göre raporun kapsamı belirlenir ve böylelikle rapor dökülür. İnceleme sonucunda iyi olanların yanında ve geliştirilmesi gereken yerler de tespit edilir, bu doğrultuda aksiyonlar alınır.

Tip: Eğer standart olarak gelen raporlar yeterli gelmezse firmaya özel raporlar geliştirilebilir. Bu geliştirimler Özel Raporlar sayfasından sisteme yüklenir.

Not: "Satış Haritası" başlıklı yazı okunarak nasıl satışların harita görünümüyle incelenebileceği öğrenilebilir.


Satış ve Dağıtım Dashboard

Satış ve Dağıtım dashboard ekranından satış ve dağıtım modülleriyle ilgili önemli başlıklar tek bir sayfa üzerinden görüntülenebilir. Detaylı bir rapor yerine eğer bir süper özet görüntülenmek isteniyorsa dashboard ekranları bu isteği karşılar.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler