e-Fatura Entegrasyon ve Parametrik Tanımlar


Workcube’de e-Fatura uygulaması Özel Entegrasyonla ilerlemektedir. e-Fatura tanımlamaları, e-Fatura gönderme ve alma işlemleri direkt sistem üzerinden yapılmakta olup farklı bir uygulama yüklemesine ihtiyaç yoktur. 

Kullanıma geçilmeden önce parametrik tanımların yapılması gerekmektedir.


Yol: ERP > Finans-Muhasebe > e-DevletEntegrasyon Tanımları

Yol: ERP > Finans-Muhasebe > e-Devlet > e-Fatura Entegrasyon Tanımları

GİB entegrasyonu ve doğrulama tanımlamalar sayesinde yapılır. Her ürünün kendi özelinde kullanıcı adı ve şifresi bulunur.


 • e-Fatura Geçiş Tarihi: GİB üzerinde aktif olduğunuz tarihtir.
 • Test: Test kutucuğu ile öncelikle test ortamınızda testleri yapar akabinde canlı geçişinizi sağlayabilirsiniz.
 • UBL: UBL Versiyon ile mevzuat ile gelen yeni versiyonların seçimini yapabilirsiniz.
 • Şirket Kodu, Kullanıcı Adı, Şifre: Entegrasyondan gelen bilgiler girilir.
 • e-Fatura No: Seri ve Numaranızı tanımlayabilirsiniz.
 • Şablon Dosyası: Standart yerine firmanıza özel yapılan şablonun xsslt’sini ekleyebilirsiniz.
 • Süreç: Gelen e-Faturayı süreçli yani onaylar ile ilerletmek istiyorsanız seçmelisiniz. Süreçli yapıya daha sonra da geçilebilir yalnız kutucuk işaretlendikten sonra sisteme gelen faturalar için geçerli olacaktır.
 • Özel Periyod: Özel Döneme tabi ise seçilmelidir. Örneğin; Okullar
 • Çoklu Seri Kullanılsın: Birden fazla seri kullanılmak isteniyor ise işaretlenmelidir.
 • Üye e-Fatura Şablonları: Cari bazlı farklı şablonlar kullanılıyor ise özel yapılan şablonun xsslt'sini ekleyebilirsiniz.Raporlar

Yol: Raporlar > Standart Raporlar

Entegrasyon; teknolojilerin, yazılımların, sistemlerin birbirleriyle uyumlu, birbirlerine bağlı ve anlaşılır bir halde otomatik olarak haberleşmesi, veri alışverişi (data exchange) yapabilmesi demektir. Tam Entegrasyon ile işlerinizi daha kolay takip edebilir, zaman ve alandan tasarruf edebilirsiniz. Workcube’de e-Devlet entegrasyonları Raporlar ve Zaman Ayarlı Görevler ile ilerler.

 • Gelen e-Fatura Raporu ile karşı taraftan ve GİB onayından geçen alış e-Faturaları sisteme otomatik olarak kaydedilir.
 • Giden e-Fatura Durum Kontrol Raporu ile göndermiş olduğunuz e-Faturaların durumları sorgulanır.
 • Mükellef Aktarım Raporu GİB’den çekilmekte olup carilerinizin e-Fatura mükellefi olup olmadığını sorgular ve bu doğrultuda sistemde günceller.
 • Alias Raporu ise Bayilik yapısı olan ve şube bazlı çalışan Mükelleflerin birden fazla aliası (gönderim adresi) bulunur. Alias Raporu ile Carilerinizin detayında yer alan şubelerden şube kodu&alias tanımlarını kontrol edebilirsiniz.Robotik Görevler

Yol: Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Robotik Görevler

Robotik Görevler bulutta çalıştırmak üzere eylemleri bildirimli olarak tanımlamanızı sağlar, bu eylemleri otomatik olarak zamanlar ve çalıştırır. Zaman Ayarlı Görevler iş yükü barındırmaz ya da kod çalıştırmaz. Yalnızca raporlarda barındırılan kodu çağırır. 


e-Devlet entegrasyonunda kaydedilen Özel Raporlar; çalışma periyodları ayarlanarak robotik görevlere dönüştürülür. Görev her çalıştığında her biri kendi görevini çalıştırır.

İpucu: Robotik Görevler ile Raporların nasıl ilişkilendirileceği ile ilgili detaylı bilgiye "Robotik Görevler" dokümanından ulaşabilirsiniz. Parametrik Tanımlamalar

GİB’in yayınlamış olduğu vergi kodu, ödeme şekli kodu, ölçü birim kodları vb. UBL-TR kapsamında kullanılan Kodlama Sistemleri ve Kimlik Şemaları bulunur.

Her bir kod tanımlaması kendi ekranı üzerinden yapılır. Yapılan bu tanımlamalar implementasyon esnasında bir defaya mahsus yapılmakta olup, ek bir düzenleme gerekmemektedir.


Şirket Tanımları

Yol: Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Şirket Tanımları 

Şirket ekranından aşağıda belirlenen alanların tanımlanması gerekir. Bu tanımlamalar e-Devlet işlemlerinizde Şirketinize ait bilgilerin gönderilmesini sağlar. e-Devlet tanımlarında gönderilen şirket bilgileri şirket tanımlarından dinamik çekilir. Burada yapılan her değişiklik yeni gönderilen faturalarda geçerli olacaktır.

Tam Adı: Gib sistemine gönderilir ve fatura şablonlarında çıkar bu nedenle doğru ve tam ünvan girilmelidir.

Vergi Dairesi: Bağlı olunan vergi dairesi girilir.

Vergi Numarası: Raporların çalışması ve fatura gönderme-alma işlemleri VKN ya da TCKN üzerinden yapılır. 

e-posta: Gib sistemine gönderilir ve fatura şablonlarında çıkar. 

İnternet: Gib sistemine gönderilir ve fatura şablonlarında çıkar.

Adres Bilgileri: Telefon, faks, ülke, şehir, ilçe, semt, mahalle, sokak, no, adres detay zorunlu bilgiler kapsamındadır.

Uyarı: Telefon kodu kısmında 0 olmadan 3 haneli olarak yazılmalıdır. Faks numarası kısmında ise tekrar kod yazılmamalıdır.Ödeme ve Vergi Tanımları

Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler 

Ödeme Vergi Yöntemlerinde yer alan Vergi Kodu parametreleri UBL-TR Kod Listelerinden gelmektedir. Ödeme ve vergi tanımları yaparken “Vergi Kodu” “Ödeme Şekli Kodu” seçilmelidir. 

KDV, ÖTV, ÖİV, BSMV, Tevkifat, Stopaj, Ödeme Yöntemi

Not: Vergi kodu tanımlaması şirketin hesaplama şekline göre değişiklik gösterir. Buradaki seçimler kontrollü yapılmalıdır.İşlem Kategorileri 

Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri

İşlem Kategorileri ekranından e-Fatura için “Fatura Tipi” ve “Senaryo” seçimleri yapılmalıdır. Fatura Tipi alanı seçilen fatura tipine göre varsayılan olarak gelir ve değiştirilemez. 

 • Fatura Tipi: Satış veya İade seçilmelidir. Tevkifat ve İstisna fatura tiplerini fatura da girilen kriterlere istinaden sistem arka taraf da otomatik olarak belirler.
 • Temel Fatura: İtiraz hakkı bulunmamaktadır. e-Faturanın sadece gönderilmesi sürecini kapsar. Kep ya da e-fatura iptal platformu üzerinden iptal edilebilir.
 • Ticari Fatura: Fatura kabul, red işlemleri farklı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan direkt ekran üzerinden yapılır.
 • İhracat: İhracat faturaları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görüntülenir.
 • Yolcu Beraber Fatura: Onay için gümrük çıkış memurunun ekranına düşer, onaylanan faturalar ile uygulama yanıtı vergi iadesi ödemesi için yetkili aracı kurumların sistemine düşer.
 • Bedelsiz İhracat: Ticari veya ticari olmayan amaçlarla malların bedelsiz yurtdışına çıkarılmasını sağlar.
 • Kamu: Kamu kurumlarına gönderilen faturaları kapsar.

Dikkat: Eğer işlem kategorisi e-Fatura ilgili işlem tipi değil ise Fatura Tipi alanı seçiniz olarak gelmekte ve güncellenememektedir. Örneğin; Açılış fişiBirimler

Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > Birimler

Her birimin ölçü birim kodu bulunur. Birim tanımlamalarında Unece* Standardına göre seçimler yapılarak güncellenir.

*UNECE: The United Nations Economic Commission for Europe  (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu)

 


Müşteri - Tedarikçi

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi

Web servisler VKN/TCKN Numarasına göre çalışır. Tanımlanmış olunan VKN/TCKN numarasına göre carinin e-Fatura Mükellefi olup olmadığı belirlenir. Eğer cari Tüzel değil Şahıs şirketi "Şahıs" kutucuğu işaretlenerek TCKN alanı doldurulur.


Carilerin detayında VKN veya TCKN ile birlikte adres bilgilerinin de tanımlanması gerekir. Bu bilgiler olmadan e-Fatura gönderilemez. Ayrıca e-Fatura şablonları bu bilgileri dinamik olarak çeker. Burada yapılan değişiklik yeni e-fatura gönderimlerinde geçerli olacaktır.

Tanımlanan VKN/TCKN numarasına göre GİB’in sistemine bağlanarak Carinin e-fatura mı e-arşiv mükellefi olduğu mu tespit edilir. VKN/TCKN doğru ise hangi tarihten itibaren e-Fatura Mükellefi olduğu cari detayında güncellenir.

Eğer cari e-fatura mükellefi değil ise e-arşiv olarak görüntülenecek ve e-arşiv faturası kesilecektir.

Dikkat: Şube bazlı çalışan firmalarda farklı adreslere gönderim yapılabilir. Carinin birden fazla alias tanımı var ise mutlaka şube kaydedilmeli ve ilgili alias seçilmelidir. Seçilmez ise e-Fatura gönderiminde Cari Alias Eksik uyarısı gelecektir.

 


İpucu: e-Devlet altında bulunan e-Fatura Kontrol Raporu ile eksik/tanımlanmamış parametreler kontrol edilebilir. Eksik parametreler tıklandığında tanımlama sayfasına yönlendirecektir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler