Workcube Yazılım Bileşenleri

Workcube'de 10 binden fazla dosya ve farklı logic-mantıksal bileşenden oluşur. Bu bileşenler aşağıdaki gibidir. Bileşenler Tanımları Dosya cfm, cfc, js, css gibi formatları olan bir yada birden çok amaç ve işlevi olan kod parçacıklarıdır.Bileşenler
Tanımlar
WO / Workcube Objects
Bir veya birden çok dosyanın bir arada çalıştığı URL’den çağrılabilir Fuseaction’ı tekil objelerdir.
WO Tipleri
WBO: Workcube Business Objects
Report: Rapor
Dashboard: Dashbord
Child WO: Bir WBO içinde çalışan WO
System: Sistem Yönetimi
Import: İçe Aktarım Objeleri
Export: Dışa Aktarım Objeleri
Utility: Faydalı Araçlar
Period: Dönem İşlemleri
Param: Parametre Tanımları
Maintenance: Bakım İşlemleri
Dev: Geliştirim Araçları
Backend: Query ve CFC çalıştıran arka plan WO
Robot: Robotik görevlerde zaman ayarlı çalışan WO
WO Lisans Tipleri
Standart: Standart içinde yer alan objeler
Add-Options: Standart bir objenin özelleştirilmesi ile oluşan objeler
Add-On: Standart içinde yer almayan extra sunulan objeler
WBO /Workcube Business Objects
Bir veya birden çok dosyanın bir araya gelerek oluşturduğu, bir veya birden fazla event’i olan, fuseaction olarak bir URL isteği sonucunda çağrılan iş objeleridir.
WO-Fuseaction
Bir istemci herhangi bir talepte bulunduğunda talep ettiği bir fuseaction olarak adreslenmiştir. Fuseaction bir URL değişkeni olarak benzersiz bir adreslemedir.
Controller
Her WBO’nun bir controller.cfm dosyası vardır. Controleer dosyası eventler, tab menüler, query dosyaları adreslenir.

Event

Bir WBO’nu Add (ekleme), Upd (Güncelleme), List (Listeleme) gibi fonksiyonlarıdır<
Widget
Bir evet içinde yer alan temel parçalardır.
WEX
Rest Full API çalışan veri servisleridir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler