Satış Gücü Planlama


Satış, bir mal ve hizmeti belli bir bedel karşılığında müşteriye vermektedir. Yani satış şirketlerin ana kalemleridir. Şirkette satış işlemini gerçekleştiren elemanlardır.


Bir şirkette satış gücü planlanırken

 • Doğru bölgelerin
 • Doğru takım ve ekiplerin
 • Doğru hedeflerin
 • Doğru kotaların oluşturulması gerekmektedir.

Workcube programında Satış Gücü Planlaması Modülü ile şirketler satışlarını bölgesel bazda, ekip bazında yöneterek yıllık satış hedef planlaması doğrultusunda hedeflere oransal ve tutarsal olarak ulaşıp ulaşılmadığı yakalayabilmektedirler.

Kullanıma Geçmeden Önce

W3 CRM-Planlama Modülü’nü kullanmadan önce firmanın ihtiyaçları doğrultusunda işleyiş iyi analiz edilerek aşağıdaki tanımlar yapılmalıdır.

 • Satış bölgelerini tanımlayınız.
 • Satış takımları için roller tanımlayınız.
 • Satış takımlarını tanımlayınız.
 • Müşteri hedeflerini kaydediniz.
 • Satıcı hedeflerini kaydediniz.
 • Mikro bölge kodlarını tanımlayınız.
 • Mikro bölge hedeflerini kaydediniz.
 • Takım hedeflerini kaydediniz.
 • Yıllık kota planlama kayıt süreci tasarımı ve yetkilendirmesini yapınız.
 • Yıllık kota planlarını kaydediniz.
 • Kota planlama kayıt süreci tasarımı ve yetkilendirmesini yapınız.
 • Kota planlarını kaydediniz.

Modül Fonksiyonları

 • Satış Bölgeleri
 • Satış Takımları
 • Satış Dışı Hedefler
 • Satış Kotaları

Diğer Modüllerdeki İlişkili Fonksiyonlar

Satış Gücü Planlama,

 • ERP/Satış Dağıtım
 • ERP/Finans Muhasebe
 • HR/E-Profil
 • HR/Planlama
 • PMS/Projeler
 • Diğer/CMS/DAM

Modülleriyle ilişkilidir.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler