Satış Faturası


Satış faturası, satıcı tarafından sunulan mal veya hizmetin, alıcıya satıldığını gösteren belgedir.


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura > Satış Faturası


Satış Faturası XML Ayarları

1,13,14,15 XML’leri seçilmesi zorunlu olsun veya olmasın şeklinde seçim yapılan ayarlardır. 

11,12,18 XML’leri Evet/Hayır seçimleri ile ekranda görüntülenmesini istediğiniz veya istemediğiniz sütün/filtrelerin ayarlanmasını sağlar.

2 - Konsinye Fatura İşleminde İlişkili Çıkış İrsaliyesi Zorunlu Olsun mu?

Evet seçildiğinde cari hesaba bağlı olarak irsaliye popupından ilişkili olduğu irsaliye seçimi zorunlu hale gelir.

3 - İrsaliye Miktarı Kontrolü Yapılsın

Evet seçilirse ilişkili irsaliyeler ile faturada seçilen miktarın aynı olması kontrolü yapılır.

4 - Proje Kontrolü Yapılsın

Evet seçilirse ilişkili irsaliyeler ile faturada seçilen projenin aynı olması kontrolü yapılır.

5 - Muhasebe Fişi İçin Departman Seçilebilsin

Faturada muhasebe işlemi için departman seçilebilir. Zorunlu seçilirse departman bilgisi boş bırakılamaz.

6 - İrsaliye Tarih Kontrolü Yapılsın

Fatura tarihinin irsaliye tarihinden önce olmamasının kontrolünü yapar.

7 - Metal Firmaları İçin Faturanın Vade Tarihi Siparişin Tarihine göre Hesaplansın

Metal firmaları için faturanın vade tarihi faturada seçilen siparişin tarihine göre hesaplar.

8 - Metal Firmaları İçin Vade Tarihi Kontrolü Yapılsın

“Metal firmaları için faturanın vade tarihi siparişin tarihine göre hesaplansın” seçeneği evet olarak seçilmişse ve hesaplanan vade tarihi fatura tarihinden önce ise, vade tarihi olarak faturanın tarihini atar.

9 - Belgedeki Proje Satırlara Yansıtılsın

Eğer evet olarak seçilirse belgedeki proje, satırda proje bilgisi seçilmeyen satırlara yansıtılır.

16 - İrsaliye Satır Kontrolü Yapılsın

Evet seçilirse ilişkili irsaliyeler ile faturada yer alan satırların kontrolü yapılır.

17 - Şube Bilgisi Depo Şubesinden Alınsın

Cari ve muhasebe işlemlerindeki şube, faturada seçili deponun şubesi olur.


Satış Faturası Kayıt ekranındaki “İşlem Tipi” bölümünden aşağıdaki belgeler seçilerek satış kaydı yapılabilir;

 • Verilen Hizmet Faturası

Herhangi bir cariye verilen hizmet karşılığında verilen fatura çeşididir.

 • Verilen Proforma Faturası

Verilen Proforma fatura, bir nevi verilen teklif faturasıdır, ön fatura da denilebilir. Faturanın düzenlenmeden önceki son halini kapsar.

 • Verilen Hakediş Faturası

Sözleşmesi imzalanmış ve uygulaması başlatılmış proje için, sözleşmede belirlenen aralıklarla, yapılan iş miktarı karşılığında yükleniciye ödenen ücretin faturası verilen hakediş faturasıdır. 

 • Verilen Fiyat Farkı Faturası

Faturanın eksik ya da fazla kesilmesi durumunda tekrar bir ücret ödenmesi ya da alınması gerekebilir. Böyle bir durumda da fiyat farkı faturası kesilir.

 • Verilen Kur Farkı Faturası

Önceden düzenlenmiş olan faturaların ödeme günü geldiğinde fatura ve ödeme tarihi arasında oluşan kur farkı durumunda, taraflardan hangisinin lehine bir kur farkı ortaya çıkmışsa bu farktan ortaya çıkan tutar fatura edilir. Bu faturaya ise “Kur Farkı Faturası” denir.

 • KDV’den Satış Muaf Faturası

Hem istisna mevzuatı nedeniyle hem de istisna harici bir sebepten 0 KDV’li kesilen faturalardır.

 • Alım İade Faturası

Alınan malın satıcıya iade edilmesi durumunda düzenlenen bir belgedir. 

 • Verilen Vade Farkı Faturası

Cari borcunu vade tarihinden sonra ödemiş ise firma tarafından hesaplanarak verilen vade farkı faturası kesilir.

 • İhracat Faturası

Yurt dışına ihraç ettiğiniz mallar karşılığında kesilen faturalardır.

 • Bedelsiz İhracat Faturası

Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılmasında kesilen faturadır.

 • Perakende Satış Faturası

Perakende satış yapan işletmelerin kestiği faturalardır.


Satış Faturası Tanımlamaları

1-Süreç: Faturanın hangi aşamada olduğunu belirtin.

2-İşlem Tipi: Bu alan hazırladığınız satış belgesinin türünü seçmek için kullanılır. Yukarıda adını saydığımız tüm belgelerin bir listesi yetkiniz dahilinde bu alanda görüntülenmektedir. Alan üzerine tıklayıp listeden düzenlediğiniz belge türünü seçin. 

Not: İşlem tiplerinin tanımlamaları İşlem Kategorileri alanında sistem yöneticisi tarafından yapılır. Bu listede yetkiniz olduğu ve içinde bulunduğunuz sayfanın fuseaction bilgisinin eklendiği işlem tipleri görüntülenir. Eğer bir işlem tipini burada göremiyorsanız sistem yöneticinize başvurun. İşlem Kategorileri tanımlaması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

3-Cari Hesap: Bu alan satış işleminde mal çıkışı yapılan müşteriyi seçmek için kullanılır. 

Dikkat: Müşterinin buradaki cari hesaplar listesinde görüntülenebilmesi için kurumsal hesap kartında “Alıcı” olarak işaretlenmiş olması ve içinde bulunduğunuz mali dönem için ilgili muhasebe hesap tanımlarının yapılmış olması gerekir. 

4-Yetkili: Cari Hesap / Yetkili alanı kurumsal hesaba ait şirket yetkilisini ifade eder, üst alanda seçilen müşteri yetkilisinin adı burada görüntülenir.

5-Teslim Alan: Ürünü teslim alan kişi seçilir.

6-Sipariş: Bu alandaki seçim listesinde cari hesaba ait satış siparişleri görüntülenir. Sipariş seçildiği takdirde, siparişteki bilgiler faturaya taşınacaktır.

7-İrsaliye: Sisteme kaydedilen irsaliyeyi bu faturaya çekmek için kullanılır. Ayrıca envantere dahil olan bir ürünün faturası kesildiğinde otomatik olarak bu ürünün bir de irsaliyesi oluşur ve fatura ile aynı belge nosuna sahip olur.

8-Belge No: Belge no alanı kaydı girilen belgenin nosunu yazmak için kullanılır. Bu alan mutlaka doldurulmalıdır.

9-Fatura Tarihi: Faturanın hazırlandığı tarihi ifade eder.

10-Fiili Sevk Tarihi: Fiili sevk tarihi ürün teslimatının yapılacağı tarihi ifade eder. Bu alanın doldurulması zorunludur.

11-Satış Çalışanı: Bu faturaya bağlı, satışı yapan çalışanı seçebilirsiniz. 

12-Satış Ortağı: Bu faturaya bağlı bir satış ortağı bulunuyorsa bu alandan seçebilirsiniz.

13-Abone No: Fatura bir abone ile ilişkiliyse bu alandan tanımlanır.

14-Servis: Proje alanında bu satış faturasının ilişkili olduğu servis başvurusu seçilir.

15-Depo: Depo alanı ürünün çıkışının / sevkiyatının yapılacağı depoyu veya lokasyonu seçmek için kullanılır. 

16-Ödeme Yöntemi: Bu alandan ödeme yöntemi belirlenir. 

17-Sevk Yöntemi: Bu alan sevk yöntemini seçmek için kullanılır. 

18-Vade: Bu alandan vade tanımlanır. Eğer cari ile hep aynı vade üzerinden çalışılıyor ise Risk ve Çalışma Bilgilerinden tanımlandığı takdirde otomatik olarak gelecektir.

19-Sevk Adresi: Sevk adresi ürünün sevk edileceği adresi ifade eder ve cariye bağlı adres otomatik olarak gelir. 

20-Fiziki Varlık: Bu alandan fatura bir fiziki varlık ile ilişkilendirilir.

21-Ek Bilgi: Bu alandan fatura ile ilgili varsa ek bilgi tanımlamaları yapılır.

22-Açıklama: Bu alandan fatura ile ilgili açıklama girebilirsiniz.

23-Referans: İlgili referanslar var ise bu alandan belirtilir.

24-Proje: Eğer proje bazlı muhasebeleştirme yapılıyor ise seçilmesi gerekir.

25-Banka Hesabı: Fatura eğer banka üzerinden ödenecek ise banka hesabı seçilir.

26-Nakit Satış: Ödeme nakit alınıyor yani kasa üzerinden işlem yapılıyor ise işaretlenerek hareket gören kasa seçilir.


Basket alanının kullanımı şu şekildedir;

Baskete ürün eklemek için basket satırın başında bulunan “+” ikonuna tıklayın. Karşınıza ürünler listesi gelecektir. Buradan ürünleri birimlerine tıklayarak tek tek seçin. Ayrıca stok kodu, barkod veya seri numarasını yazarak “enter” tuşuna basarak da baskete ürün ekleyebilirsiniz. 

Miktarlarını manuel olarak değiştirebilirsiniz. Sonrasında “Kaydet” butonuna tıklayın. Eklediğiniz satış kaydı ilgili belge no, tarih vb. bilgileri ile birlikte “Faturalar” listesine eklenecektir. 

Not: Eğer girmiş olduğunuz fatura siparişe veya irsaliyeye bağlı ise, seçiminize göre sipariş/irsaliye de yer alan ürünler baskete otomatik olarak gelecektir.


Sağ üstte bulunan linkler yardımıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır;

Fatura İptal:  Bu link yardımıyla faturanın iptali gerçekleştirilebilir.

İlişkili Siparişler: Bu linke tıklayarak ilişkili siparişleri görüntüleyebilirsiniz.

Ödeme Planı: Bu linke tıklayarak belgeniz için ödeme planı oluşturabilirsiniz. 

Gelir Kalemlerine Dağıt: Ürünlerde yapılan ek masraflar; vergi, depo vs gibi masrafları, gelir merkezleri ve bütçe kategorileri seçerek yansıtabilirsiniz.

Mahsup Fişi: Bu link faturanın muhasebe hareketlerini görüntüleyebileceğiniz bir linktir. Oluşan mahsup fişleri bu alandan kontrol edilir. 

Hesap Ekstresi: Bu link ile Cari Ekstre ekranı açılır. Buradan hesap ekstresi kontrol edilir.

Fatura Detayı: Bu ikona tıkladığınızda isterseniz fark faturası kesebilir, fatura ile ilgili belgeleri görüntüleyebilir veya belge ekleyebilirsiniz.

Diğer linkler yardımıyla faturanın ek bilgilerini, ilgili uyarıları görüntüleyebilir ve yazdırma, kaydetme, kopyalama gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler