Custom Tag: cf_get_workcube_note


Kullanım Amacı
Sistem çapında not eklemek için kullanılır.


Parametreler

Attiriubutes Açıklama Veri Zorunluluk
company_id Kullanıcınn oturum şirketi - "#session.ep.company_id#" Int E
action_section Notun ilişkili olduğu WO'nun tablosundaki primary alan - kolon Nvarchar E
action_id Notun ilişkili olduğu WO'nun tablosundaki primary alanın ID!si Int E

Örnek Kullanım

<cf_get_workcube_note  company_id="#session.ep.company_id#" action_section='CAMPAIGN_ID' action_id='#attributes.camp_id#'>


Kullanım Yerleri

1-callcenter/ display/form_upd_campaing
<cf_get_workcube_note company_id="#session.ep.company_id#" action_section='CAMPAIGN_ID' action_id='#attributes.camp_id#'>

2-callcenter/form____form_upd_consumer
<cf_get_workcube_note action_section='CONSUMER_ID' action_id='#URL.CID#'>

3-campaing/display/form_upd_campaing
<cf_get_workcube_note company_id="#session.ep.company_id#" action_section='CAMPAIGN_ID' action_id='#attributes.camp_id#'>

4-campaing_p/display/dsp_campaing_details
<cf_get_workcube_note company_id="#session.pp.our_company_id#" action_section='CAMPAIGN_ID' action_id='#attributes.CAMP_ID#'>

5-campaing_p/display/form_upd_campaing
<cf_get_workcube_note company_id="#session.pp.our_company_id#" action_section='CAMPAIGN_ID' action_id='#attributes.CAMP_ID#' add_function='kontrol()'>

6-contract/display/detail_contract_form
<cf_get_workcube_note company_id="#session.ep.company_id#" action_section='CONTRACT_ID' action_id='#attributes.contract_id#'>

7-contract_p/display/detail_contract_form
<cf_get_workcube_note company_id="#session.pp.our_company_id#" action_section='CONTRACT_ID' action_id='#attributes.contract_id#'>

8-hr/display/form_upd_emp
<cf_get_workcube_note action_section='EMPLOYEE_ID' action_id='#emp_id#'>

9-hr/form_upd_app
<cf_get_workcube_note action_section='EMPLOYEES_APP_ID' action_id='#empapp_id#'>

10-member/display/detail_company
<cf_get_workcube_note action_section='COMPANY_ID' action_id='#attributes.cpid#'>

11-member/display/detail_partner
<cf_get_workcube_note action_section='PARTNER_ID' action_id='#URL.PID#'>

12-member/display/form_upd_branch
<cf_get_workcube_note action_section='COMPANY_BRANCH_ID' action_id='#URL.BRID#'>

13-member/display/form_upd_consumer
<cf_get_workcube_note action_section='CONSUMER_ID' action_id='#attributes.cid#'>

14-member_p/display/detail_company
<cf_get_workcube_note action_section='COMPANY_ID' action_id='#attributes.cpid#'>

15-member_p/display/detail_parner
<cf_get_workcube_note action_section='PARTNER_ID' action_id='#attributes.pid#'>

16-member_p/display/form_upd_branch
<cf_get_workcube_note action_section='COMPANY_BRANCH_ID' action_id='#attributes.brid#'>

17-member_p/display/form_upd_consumer
<cf_get_workcube_note action_section='CONSUMER_ID' action_id='#attributes.cid#'>

18-member_p/display/my_company
<cf_get_workcube_note  action_section='COMPANY_ID' action_id='#attributes.cpid#'>

19-myhome/display/my_notes
<cf_get_workcube_note action_section='EMPLOYEE_ID' action_id='#SESSION.EP.USERID#'>

20-order_p/diplay/detail_order
<cf_get_workcube_note company_id="#session.pp.our_company_id#" action_section='ORDER_ID' action_id='#attributes.order_id#'>

21-order_p/diplay/right_template
<cf_get_workcube_note company_id="#session.pp.our_company_id#" action_section='ORDER_ID' action_id='#attributes.order_id#'>

22-order_p/diplay/right_template
<cf_get_workcube_note company_id="#session.pp.our_company_id#" action_section='OFFER_ID' action_id='#attributes.offer_id#'>

23-production/display/add_product_tree
<cf_get_workcube_note company_id="#session.ep.company_id#" action_section='product_tree' action_id='#attributes.PRODUCT_ID# '>

24-production_plan/display/add_product_tree
<cf_get_workcube_note company_id="#session.ep.company_id#"  action_section='product_tree' action_id='#attributes.stock_id#'>

25-production_plan/display/detail_prospectus
<cf_get_workcube_note company_id="#session.ep.company_id#" action_section='PROSPECTUS_ID' action_id='#attributes.prospectus_ID#'>

26-production_plan/display/detail_route
<cf_get_workcube_note company_id="#session.ep.company_id#" action_section='ROUTE_ID' action_id='#attributes.ROUTE_ID#'>

27-production_plan/display/list_order_files
<cf_get_workcube_note company_id="#session.ep.company_id#" action_section='order' action_id='#attributes.order_id#'>

28-production_plan/form/add_prod_order_result
<cf_get_workcube_note company_id="#session.ep.company_id#" ' action_section='P_ORDER_ID' action_id='#attributes.upd#'>

29-production_plan/form/upd_prod_order
<cf_get_workcube_note company_id="#session.ep.company_id#" action_section='P_ORDER_ID' action_id='#attributes.upd#'>

30-production/plan/form/upd_prod_order_result
<cf_get_workcube_note company_id="#session.ep.company_id#" action_section='P_ORDER_ID' action_id='#attributes.upd#'>

31-project/display/dsp_project_complate_detail
<cf_get_workcube_note action_section='PROJECT_ID' action_id='#url.id#'>

32-project/display/dsp_project_detail
<cf_get_workcube_note action_section='PROJECT_ID' action_id='#attributes.id#'>

33-project_p/display/dsp_project_display
<cf_get_workcube_note action_section='PROJECT_ID' action_id='#url.id#'>

34-purchase/form/right_template
<cf_get_workcube_note company_id="#session.ep.company_id#" action_section='order_id' action_id='#attributes.order_id#'>

35-purchase/form/right_template
<cf_get_workcube_note company_id="#session.ep.company_id#" action_section='offer_id' action_id='#attributes.offer_id#'>

36-sales/form/detail_sales_quote
<cf_get_workcube_note company_id="#session.ep.company_id#" action_section='SALES_QUOTE_ID' action_id='#attributes.Q_ID#'>

37-sales/form/detail_sales_zone
<cf_get_workcube_note company_id="#session.ep.company_id#" action_section='SZ_ID' action_id='#attributes.SZ_ID#'>

38-traning_manegement/display/traning_subject
<cf_get_workcube_note action_section='TRAINING_ID' action_id='#attributes.TRAIN_ID#'>

39-traning_manegement/form/upd_class
<cf_get_workcube_note action_section='CLASS_ID' action_id='#attributes.CLASS_ID#'>


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?