Yetki Tipleri


Workcube rol bazlı bir sistemdir. Her bir kullanıcının en az bir rolü/pozisyonu vardır. Her bir kullanıcı için özel yetkiler tanımlanabilir.


Yetki Tipleri

 • Menü Yetkileri
 • Modül Yetkileri
 • WO - Sayfa Yetkileri
 • Kayıt Kısıtları
 • Şirket Yetkileri
 • Mali Yıl - Dönem Yetkileri
 • Şube Yetkileri
 • Depo Yetkileri
 • İşlem Kategorisi Yetkileri
 • Süreç Aşama-İş Akışı Yetkileri
 • GDPR Yetkileri

Menü Yetkileri

Yol: Kontrol Paneli > Setting > Yetki Grubu > Sistem Menüleri


Workcube içinde standart menü vardır. Standart menünün yanı sıra menüler özelleştirilebilir. Böylelikle kullanıcılar farklı menü seçeneklerine erişebilir.

Dikkat: Standart ve özel menüler sistem yöneticileri tarafından ayarlanır. Erişemediğiniz veya görmemeniz gereken uygulama ve bilgiler için sistem yöneticisine başvurun.


Modül Yetkileri

Yol: Kontrol Paneli > Setting > Güvenlik > Yetki Grupları


Workcube iş fonksiyonları Çözümler > İş Aileleri > Modüller altında gruplanır. Modül yetkisi bir kullanıcının hangi modüllere erişeceğini belirler ve yetki grupları altında ayarlanır. Her yetki grubuna dahil edilen kullanıcılar (roller) o yetki grubunda yetki verilen modüllere erişebilir. Modüle yetkisi olmayan bir kullanıcı o modülün iş fonksiyonlarına erişemez.

Power user yetkisi her bir modül için set edilir. Power User yetkisine sahip olan bir yetki grubu kullanıcısı o modülün parametrelerini, veri çevrimlerini, dil ayarlarını, birinci seviye ekran düzenlemelerini yapabilir.


WO - Workcube Objects İş Fonksiyonları Yetkileri

Yol: Kontrol Paneli > Setting > Güvenlik > Yetki Grupları


Workcube iş fonksiyonları çoğunlukla birden fazla ekrandan oluşur. Örneğin Sipariş iş fonksiyonu bir WO'dur. Bir WO'nun çoğunlukla yeni kayıt, liste ve güncelleme gibi birden fazla event ekranı vardır. Bir WO'ya verilecek özel yetkiler "Yetki Grubu" altında belirlenir. WO için görüntüleme, ekleme, güncelleme ve silme yetkileri verilebilir. 

WO için görüntülenemez checkbox'ı seçilirse bu WO menüde gelmez. URL adresi tarayıcı yazılsa dahi sayfa bloklanır. "Yetkisiz Erişim Talebi" olarak kullanıcı uyarılır ve yapılan işlem loglanır. Güncelleme yetkisi "Güncelle" butonu, ekleme yetkisi "Ekle-Kaydet" butonlarını, sil yetkisi ise "Kaydı Sil" butonlarını düzenler.


Rol Bazlı Sayfa Yetkileri

Yol: Kontrol Paneli > Setting > Güvenlik > Çalışan Yetkisi Kısıtlı Sayfalar


Workcube’de bir kullanıcıya yetki grubundan istisna olarak özel yetki verilebilir. Bir çalışan seçilerek çalışanın pozisyonu üzerinde sayfa kısıtı verilebilir. Örneğin satış modülünde sadece sipariş kaydetme ve teklifleri görüntüleme yetkisi gibi özel yetkiler düzenlenebilir.


Kayıt İstisnaları ve Yetkiler

Bu da Workcube’deki bir kısım operasyonlarla ilgili bir konudur. Sistemdeki bazı yerlerde iki veya daha fazla kişinin aynı anda aynı formun detayına girmemelerini sağlayan bir kısıttır. Böylece farklı kişilerin aynı detay bilgileri üzerinde değişiklik yaparken veri kaybına sebep olmaları engellenmiş olur. 

Örneğin, bu kısıtın uygulandığı ekranlardan biri kişi detay ekranıdır. İki özlük kullanıcısı, aynı kişinin farklı bilgilerinde değişiklik yapmak üzere bu ekrana girebilselerdi bu durumda sadece en son kaydedenin girdiği bilgiler veritabanına işlenecek dolayısıyla işini yaptığını düşünen diğer çalışan veri kaybına sebep olacaktı. İşte şu andaki durumda özlükçülerden biri bu ekrana girdiğinde diğeri aynı ekrana girmeye çalışırsa karşısına bu sayfanın diğer kullanıcı tarafından kullanıldığı bilgisi çıkarak uyarır ve ekrana girmesi engellenir.


Şube Yetkisi – Özel Kod Yetkisi

Operasyondaki kişiler sadece kendilerine tanımlanan şubelerle ilgili işlem yapabilirler. Bir kişiye pozisyon detayından istenildiği kadar şube yetkisi tanımlanabilir. Ama sistemde özel kod tanımlı ise, bu durumda bu yetki kısıtlanmış olur. Örneğin, bir özlükçü bir şubede işlem yapmaya yetkili olsa ama aynı zamanda da kendisine şoför pozisyonunun özel kodu tanımlanırsa o kişi o şubedeki sadece şoförleri görüp işlem yapabilir.


Dönem – Şirket Yetkisi

Bu yetki de verilen kişiye sadece seçilen muhasebe dönemlerinde işlem yapmasına izin verir. Ayrıca bir de burada tarih kısıtı söz konusudur ki, eğer böyle bir tarih kısıtı konmuşsa o zaman kişi yetkili olduğu dönemde sadece o tarihten sonrası için işlem yapabilir.


Süreç İşlem Yetkisi

Süreç yönetimi, Workcube’de yapılan kayıtların belirli yetki ya da yetki grupları dahilinde yönetilmesine olanak tanır. Belirli bir form üzerinde tanımlanmış bir süreç ile yapılmak istenen kayıt, süreç aşamalarını takip eder ve her aşamada dinamik olarak tanımlanmış işlemleri gerçekleştirir. Süreç yetkileri grup mimarisine dayanır. Süreç aşamalarında birden fazla yetki grubu tanımlayabilir bu yetki gruplarına önceden belirlediğiniz pozisyonları atayabilirsiniz. Böylece bir pozisyon bir ya da bir kaç sürecin bir ya da bir kaç aşamasında yetkili olabilir.

Kullanıcı tarafından tetiklenen süreç, aşamalarda yetkili olan bir sonraki kullanıcıyı uyarır. Gruplar içerisinde tanımlanan pozisyonlara ise bilgi içerikli uyarılar gönderir. Süreç yönetimine örnek olarak, bir ürün kayıt işlemini verebiliriz. Örneğin, bir kişiyi ürünün sadece temel bilgilerini kaydetmesi için, diğer birini sadece muhasebe kodunu kaydetmesi için ve bir diğerini de ürünü aktive etmek için yetkilendirebilirsiniz. Ve bu yetkilendirmeler sırası ile biri bitmeden diğerine geçilemeyecek bir düzen içinde tanımlanabilir.

Workcube’deki en önemli yetkilendirme örneklerinden birisi bu süreç yetkisidir. Workcube’e giriş yaptığınız andan itibaren yetkileriniz belirlenir. Kullanım süresi boyunca bu yetkilerin sınırları içinde işlem yapılabilir. Bu yetkilerin bazıları hafızada bazıları ise veritabanında tutulur. Buna göre her hareketiniz kimi zaman anında bir kontrolle kimi zaman ise daha girerken belirlenip ona göre sınırlar çizilir. Örneğin, giriş yaptığınız anda gördüğünüz menüler size özeldir ve yetkileriniz dahilindeki başlıkları sadece görebilirsiniz. Bazen de bir sayfaya girmeye çalıştığınızda sizi uyaran bir yazı karşınıza çıkarak yetkiniz olmadığını söyler. Bu da o andaki bir kontrol sonucudur.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler