İmport İşlemleri


Workcube İmport İşlemleri ile organizasyonunuzda bulunan çalışanlar için Ödenek, Kesinti, Vergi İstisnaları, Fazla Mesailer, İzin ve Okes gibi modüller için sisteme veri aktarım işlemi yapılabileceği alanı ifade etmektedir.

Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.İmport İşlemleri Ekleme


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Bordro ve Puantaj > İmport İşlemleri sayfası üzerinden +’ya tıklayarak aktarım yapılacak işlem kategorisi seçilmelidir. 

 1. İşlem Tipi: Bu alanda hangi işlem türünde işlem yapılacağının seçildiği alanı ifade etmektedir,
 2. İlgili Şirket: Hangi şirket için import yapılacağının seçildiği alanı ifade etmektedir,
 3. Şube: Hangi şube için import yapılacağının seçildiği alanı ifade etmektedir,
 4. Belge: Yüklenmek istenen import dosyasının seçilerek ilgili alana yüklenmesini ifade etmektedir,
 5. İmport Et: Yukarıda işlemler bütün aşamalar bittikten sonra ilgili dosyayı sisteme yüklemeyi ifade etmektedir.
 1. İşlem tipi alanında hangi kategoride işlem yapılacağının seçildiği yeri ifade etmektedir. Burada ödenek, kesinti, vergi istisnaları, fazla mesai, izin ve okes kategorilerimiz bulunmaktadır.
 2. Fazla mesai import alanlarının alt kırılımları aşağıdaki gibidir;
  1. Tip 1-Gün Bazlı import için kullanılmaktadır,
  2. Tip 2-Tek Tip Gün Bazlı importu için kullanılmaktadır,
  3. Tip 3-Ay Bazında Toplamlı importu için kullanılmaktadır.

Bir dosya formatını nasıl import ediyoruz şimdi ona bakalım;

 1. İlk işlem olarak İşlem Tipini Seçiyoruz.
 2. Sıradaki aşamamızda import yapmak istediğimiz Şirketimizi seçiyoruz.
 3. Sıradaki aşamamızda import yapmak istediğimiz Şubemizi seçiyoruz.
 4. Sıradaki aşamamızda import yapmak istediğimiz Yıl/Ay seçiyoruz.
 5. Sıradaki aşamamızda import edeceğimiz Dosyayı(Belgeyi) seçerek sisteme yüklüyoruz.
 6. Puantajda Görüntülenmesin ifadesi ilgili import sistemi yüklenir ancak hesaba katılmayacağı anlamına gelmektedir.
 7. Bu aşama ise oluşturulacak import dosyasının formatını ifade etmektedir.

Not 1: İmport dosya formatının dışında oluşturulan işlem sonucunda ilgili import dosyası hata vererek işlem yapılmayacaktır.

Not 2: İmport dosya formatı "virgülle ayrılmış UTF-8" olmalıdır.


İmport aşamasında sisteme girilen verilerini almak istediğimiz alanların seçimini yaptığımızda ilgili verileri ekranda görmüş olduk. Şimdi "İmport" girilen verileri görmek istediğimizde import İşlemlerini listeleyerek bakabiliriz.


 1. Kayıt Tarihi: İlgili İmport dosyasının sisteme yüklendiği tarihi ifade etmektedir.
 2. "+" İkonu: Yeni bir import dosyası eklemeyi ifade etmektedir.
 3. Dosya İkonu: Yüklenen dosyayı bilgisayarınıza indirmeyi ifade etmektedir.
 4. "-"İkonu: Yüklenen import dosyasının sistemden silinmesini ifade etmektedir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler