AjaxLoader, AjaxControlPostData ve AjaxControlGetData


Function: AjaxLoader

Herhangi bir bağlantı adresinden Ajax ile içeriği alarak, istenilen HTML elementinin içerisine basmayı sağlar. 2 adet parametre alır.

Parametre Değer Parametre Tipi Zorunluluk
url İçeriğin alınacağı bağlantı adresi ya da aynı sistem içerisindeki bir dosya yolu String E
element İçeriğin alındıktan sonra basılacağı HTML element id'si String E

Örnek Kullanım

AjaxLoader( 'https://wiki.workcube.com/help/9805', 'wikiContent');

Function: AjaxControlPostData

Herhangi bir bağlantı adresine parametreleri Ajax ile formdata olarak post metoduyla gönderir. Ajax isteği sonlandığında formatında dönen değerleri de kulanarak işlem yapabilmenizi sağlar. 3 adet parametre alır.

Parametre Değer Parametre Tipi Zorunluluk
url İçeriğin alınacağı bağlantı adresi ya da aynı sistem içerisindeki bir dosya yolu String E
data İstek yapılan bağlantı adresinin beklediği parametre değerleri FormData H
callback İstek sonrasında işlem yapmak için kullanılanılacak fonksiyon Function E

Örnek Kullanım

var data = new FormData();
data.append('wiki_id',9805)
AjaxControlPostData( 'https://wiki.workcube.com/help/9805', data, function( response ){
    console.log( response );
});

Function: AjaxControlPostDataJson

Herhangi bir bağlantı adresine parametreleri Ajax ile formdata olarak post metoduyla gönderir. Ajax isteği sonlandığında JSON formatında dönen değerleri de kulanarak işlem yapabilmenizi sağlar. 3 adet parametre alır.

Parametre Değer Parametre Tipi Zorunluluk
url İçeriğin alınacağı bağlantı adresi ya da aynı sistem içerisindeki bir dosya yolu String E
data İstek yapılan bağlantı adresinin beklediği parametre değerleri FormData H
callback İstek sonrasında işlem yapmak için kullanılanılacak fonksiyon Function E

Örnek Kullanım

var data = new FormData();
data.append('wiki_id',9805)
AjaxControlPostDataJson( 'https://wiki.workcube.com/help/9805', data, function( response ){
    console.log( response );
});

Function: AjaxControlGetDataJson

Herhangi bir bağlantı adresine parametreleri Ajax ile formdata olarak get metoduyla gönderir. Ajax isteği sonlandığında JSON formatında dönen değerleri de kulanarak işlem yapabilmenizi sağlar. 3 adet parametre alır.

Parametre Değer Parametre Tipi Zorunluluk
url İçeriğin alınacağı bağlantı adresi ya da aynı sistem içerisindeki bir dosya yolu String E
data İstek yapılan bağlantı adresinin beklediği parametre değerleri FormData H
callback İstek sonrasında işlem yapmak için kullanılanılacak fonksiyon Function E

Örnek Kullanım

var data = new FormData();
data.append('wiki_id',9805)
AjaxControlGetDataJson( 'https://wiki.workcube.com/help/9805', data, function( response ){
    console.log( response );
});

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?