Custom Tag : cf_duxi


Kullanım Amacı; Form sayfalarında kodu optimize ederek daha verimli kullanmamızı sağlar.


Duxi Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler :

Kullanacağımız duxi sayfasının bulunduğu klasörde cfc kasörü altına yeni bir cfc dosyası oluşturmak.

Cfc dosyamızın dosya uzantısını aralarda '.' işareti olmak kaydıyla sayfamızın WO detayına gidip Data Cfc kısmına yazmak.

Cfc dosyasında oluşturduğumuz ana fonksiyonu oluşturduktan sonra get fonksiyonunda id göndererek döndürmek.

Form sayfasında cfc dosyasında oluşturduğumuz ana fonksiyonu cf_duxi tag'i içerisinde data içerisinde belirleriz.

Data içerisine yazdığımız değeri dosyamız data_(cfc dosyasının  ismi ) olarak ekrana yazdırabiliriz.

Form sayfasında cfc'de oluşturduğumuz farklı fonksiyonları

Form dosyasında oluşturduğumuz cf_box 'a verdiğimiz id unique olmalı.

 

Attirubutes
Açıklama
Tip
Zorunlu

Onclick_

Liste sayfalarında kullanılır. Text olarak belirttiğimiz kelimeye sayfa yönlendirmesi veririz. Sayfa popup olarak açılır.

text
E

name

Element adını belirler

nvarchar
E

type

Elementin tipini belirleriz.

text
E

data_control

Para birimi ve tarih için bir isim verilmezse ekranda göremeyiz

numeric
E

placeholder

Formların input ve textarea alanlarını tanımlayıcı bilgiler gösterdiğimiz alanlardır.

text
E

label

Form kontrolleri için tanımlayıcı  etiket oluşturulmasını sağlar.

text
H


threepoint

İnputu bir modal'a bağlayarak ekranı draggable box görünümünde açtırır.

text  
E

data

Cfc dosyamızdan çektiğimiz değeri ekrana bastırır. Value'den  farklı olarak değeri bastırırken '#' işareti kullanmayız.

numeric
E

gdpr

1,2,3,4,5,6,7,8,9 değerleri ile gdpr yetkisi veririz .Eğer gdpr yetkisi varsa kullanıcı veriye erişebilir yoksa veriler maskelenir ve kullanıcı erişimine kapatılır.

numeric
E

asname

Cfc dosyamızda çağırdığımız fonksiyona form sayfamızda yeni bir isim tanımlarız.

numeric
E

function

Cfc Dosyamızda çağıracağımız fonksiyonların yolunu yazarız ve form sayfasında kullanırız.

numeric
E

option 

Selectbox ile seçeceğimiz verilerin listelenmesini sağlar

nvarchar 

E

currencyname

data_control kullandığımızda name olarak veri ismini currencname ile belirleriz.

nvarchar

E

currencyvalue

data_control kullandığımız yapılarda id değerini currencyvalue ile belirleriz.

numeric
E
Div_col
Formda bulunan div  column'ların genişliğini belirtebiliriz. Örn: div_col="9"
numeric

label_col
Formda bulunan label  column'ların genişliğini belirtebiliriz. Örn: label_col="3"
numeric

value

asname ile belirlediğimiz fonksiyondan veriyi çekerken id kısmını yazarız veya inputa birden fazla veriyi bastırmak istersek  value kullanarak  birden fazla değeri ekrana bastırabiliriz.


numeric
E


Örnek Kullanım


cf_box_data Kullanımı :

cf_box_elements Kullanımı:


Type'a göre Duxi Kullanımları:

Type=Hidden:

Type=Text:        

Type=Upload: 

Type=Image:   

Type=selectbox:  

Type=tel : Veriler 123-456-7890 formatında olmalıdır. Telefon numarası giriş alanlarından kullanılır..

data_control Kullanımı: 

datetime: < cf_duxi name="finish" type="text" data_control="datetime"  data="data_project.target_finish" hint="Bitiş Tarihi " label="57700">  

money

threepoint Kullanımı:

< cf_duxi name="emp_name" type="text" label="1714" data="get_worknet.MANAGER" threepoint="#request.self#?                                          fuseaction=objects.popup_list_positions&field_emp_id=form_upd_worknet.emp_id&field_name=
form_upd_worknet.emp_name&field_emp_mail=form_upd_worknet.emp_email&select_list=1">

Onclick_ ve gdpr Kullanımı:

 


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler