e-Arşiv Fatura Nedir?


İşletmelerin, e-Fatura sistemine dahil olmayan diğer işletmelere ve son kullanıcılara, elektronik ortamda fatura göndermesini sağlayan uygulamaya e-Arşiv adı verilir. 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerde e-Arşiv uygulamasına dahil olanlar e-Arşiv Fatura olmayanlar e-Fatura düzenlemek zorundaydılar.

509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef grupları genişletilerek, e-Arşiv Faturanın elektronik ortamda oluşturulması, alıcının talebine göre kâğıt veya elektronik ortamda iletilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibrazına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Mezkur Genel Tebliğ kapsamında; Başkanlıktan e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olma izni alan mükelleflerin, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş oldukları mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Fatura olarak, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş oldukları mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

• E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce; 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dâhil toplam tutarının 30 bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dâhil toplam tutarı 5 bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura “olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur.


e-Arşiv Yararlanma Yöntemleri Nelerdir?Portal


e-Arşiv Fatura portal yöntemi GİB tarafından "www.earsivportal.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-Arşiv Fatura uygulaması hizmetidir. Mükellefler e-Arşiv Fatura portalına giriş yaparak e-Arşiv Fatura gönderme ve alma işlemini yapabilirler.

Bu yöntem ile faturalarınızı GİB portal üzerinden manuel olarak oluşturabilir veya kendi bilgi işlem sisteminizde başkanlığın belirlediği formatta oluşturup portal hesabınıza yükleyebilirsiniz.


Entegrasyon


Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi, kendilerine ait bilgi işlem sistemini başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir.

Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcılar , gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Arşiv Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler.


Özel Entegrasyon


Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtası ile e-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemidir.

Workcube’de e-Arşiv uygulaması Özel Entegrasyonla ilerlemekte olup, elektronik ortamda kağıt faturalarınızı oluşturabilir, gönderebilir ve alabilirsiniz. 


e-Arşivin Avantajları Nelerdir?


  • Kağıda basılı fatura hazırlama, gönderme ve arşivleme maliyetleri, e-Arşiv uygulaması ile büyük ölçüde azalır. Kağıt faturanın hazırlanma, basım ve gönderim maliyeti ortalama 5 TL iken e-Arşiv faturasında bu maliyet ortalama 20 kuruştur. Böylece bir kağıt fatura maliyetine 250 adet e-Arşiv Fatura hazırlanabilir. Tabii faturanın müşteri tarafından tekrar kağıda basılı şekilde istenmemesi durumunda.

  • Kağıda basılı faturanın hazırlanması, basılması, müşteriye ulaşması ve arşivlenmesi için ortalama 5 gün gerekir. Bu zamanın büyük kısmı gönderim aşamasında harcanır. e-Arşiv avantajlarından biri de bu süreyi sadece en fazla birkaç dakika ile sınırlı tutmasıdır. Yani gerekli bilgilerin yazılıp faturanın müşteriye ulaştırılması için toplam 1 dakika bile harcanmaz. Faturalar oluşturuldukları anda müşteriye iletilmiş olur.

  • Fatura gönderim kargo bedeli, arşivleme için mekan ve ek personel yetiştirilmesi, raporlama için zaman harcanması gibi maliyetler, e-Arşiv ile ortadan kalkar.

  • Fatura iletimi ve onayı çok hızlı gerçekleşeceği için e-Arşiv ile faturaların bedelleri daha hızlı şekilde şirket nakit akışına dahil olur.

  • Faturaların iletilmesi sırasında herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaz, kargoda fatura kaybolması durumu ortadan kalkar.

  • Elektronik ortamda arşivlenecekleri için faturaların saklanması konusundaki endişeler ortadan kalkar.

  • Toplamda 10 bin kağıt faturanın hazırlanması için 10 adet yetişkin çam ağacının kesilmesinin önüne geçilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler