İş Modeli


Çoğunlukla işletmeler aylarca iş planları hazırlamak için çalışırlar. Birçok iş planı değişime karşı uyum sağlamaz ve eskir. Değişim ve hız dünyasında işletmelerin koşullar değiştikçe yeni bilgiler elde edildikçe güncellenen bir iş modeli-iş planına ihtiyacı var. Artan karmaşıklıkla başa çıkmak için işletmenin anlaşılır bir dil ve hedef birliği oluşturması gerekiyor. Bu sorunlarla başa çıkabilmek amacıyla Canvas İş Modeli Alexander Osterwalder tarafından geliştirilmiştir. Çok basit olması ve her şeyi bir arada göstermesi iş modeli kurgularken büyük kolaylık sağlar.


Model 9 başlıkta işletmeyi ele alır ve tek bir Canvas içinde işletmeyi modeller. Basit sorularla bulunabilecek cevapları iş modelinde kullanabilirsiniz.

Canvas oluşturmak için aşağıdaki başlıkların ortaya çıkarılması gereklidir.

 1. Anahtar iş ortakları
  Anahtar iş ortaklarınız/tedarikçileriniz kimler?
  İş Ortaklığı için motivasyonlarınız neler?
   
 2. Anahtar aktiviteler
  Değer önermeniz hangi anahtar aktivitelere gereksinim duyuyor?
  Hangi aktiviteler dağıtım kanalları, müşteri ilişkileri, gelir akışı vb. için en önemli?
   
 3. Anahtar Kaynaklar
  Değer önermeniz hangi anahtar kaynaklara gereksinim duyuyor?
  Hangi kaynaklar dağıtım kanalları, müşteri ilişkileri, gelir akışı vb. için en önemli?
   
 4. Değer önermesi
  Müşteriye sunduğunuz (ürün ve hizmetlerinizin) en temel değer nedir?
  Hangi müşteri ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz?
   
 5. Müşteri ilişkileri
  Hedef müşteriniz sizden kendisiyle nasıl bir ilişki kurmanızı bekliyor?
  Müşterinizle olan ilişkinizi format ve maliyet açısından işinize nasıl entegre edersiniz?
    
 6. Müşteri Segmenti
  Hangi müşteri segmentlerine değer yaratıyorsunuz?
  En önemli müşteriniz kim/kimler?
              
 7. Dağıtım Kanalı
  Müşterileriniz hangi dağıtım kanalı tarafından ulaşılmak istiyor?
  Hangi kanallar en iyi çalışıyor?
  Sizin ve müşterilerinizin rutinlerine nasıl entegre edilirler?
   
 8. Maliyet yapısı
  İşletmenizde en fazla maliyeti olan şeyler nelerdir?
  Hangi anahtar kaynaklar/aktiviteler pahalı?
   
 9. Gelir akışı
  Müşterileriniz yarattığınız değere ne kadar ödemek istiyor?
  Ne kadar sıklıkta ödeme yapıyorlar? Nasıl ödemeyi tercih ederler?
  Her bir gelir kanalınız toplam gelirinizde ne kadar bir paya sahip?

Alıştırma
Bir işletme seçerek örnek İş Modeli Canvas’ı oluşturun. Modelinizi güvendiğiniz iş bilen kişilerle tartışarak son haline getirin.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?