Risk ve Teminat

Ticaret doğası gereği riskler barındırır. Riski yönetmek için ise doğru araçlara sahip olmak gereklidir. Workcube, cari hesaplara açılan risk limitlerini takip etmek ve kontrol altında tutmak için uygun araçlara sahiptir. Risk limiti tanım ekranında müşteri veya tedarikçilerinize ait Açık Hesap Limiti, Vadeli Ödeme Limiti, Ödeme Blokajı bilgilerini kaydedebilirsiniz.Workcube'de sipariş ekranından anlık olarak ilgili müşteriye ait risk limitleri kontrolü sağlanır. Farklı süreç tanımlamalarıyla limitleri aşan durumlarda sipariş kaydetmeme, siparişleri onay zincirinden geçirme vb. fonksiyonlar sağlanabilir. Örneğin açık hesap limiti dolu olan bir müşteriden alınan siparişler otomatik olarak üst yönetimin onayına gönderilebilir. Workcube farklı para birimlerinde risk tanımlaması yapma olanağı sunar. Örneğin bir müşteri için hem TL hem de Dolar bazında açık hesap limiti tanımlanabilir.

Benzer şekilde tedarikçiler de sizin işletmeniz için limitler tayin etmiş olabilir. Bu limitlere bağlı olarak teminatlar almış veya vermiş olabilirsiniz. Teminat mektupları, teminat senetleri, ipotekler vb. aldığınız veya verdiğiniz teminat belgelerinizi tüm detay bilgileri ile ve bizzat yazılı belge olarak kayıt altına almalısınız. W3'de teminat masraflarının takibi ve muhasebeleştirilmesi de sağlanır. Teminatlar direkt olarak müşteri veya tedarikçileriniz için risklerinizi tanımladığınız risk modülünde de takip altına alınabilir.

W3'de cari hesaplara blok takip işlemleri ekranından belli nedenler göstererek limitini kullanmasını direkt kısıtlayabilirsiniz. Ayrıca risk tanımı ekranından ödeme yapmayan müşterilerinizi kara listeye alabilir ve daha sonra kara liste üyelerinizi diğer işlemlerde takip edebilirsiniz.

İcralık olduğunuz müşteri ve tedarikçilerinize icra takip kaydederek raporlayabilirsiniz.


DBS
Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), yaygın bayi ve satış teşkilatına sahip firmaların, mal ve hizmet satışı gerçekleştirdikleri bayi ve dağıtıcılarla olan alacaklarının, bayi lehine tahsis edilen kredi limiti kadar garanti kapsamına alınması ve otomatik olarak bayi hesaplarından ana firma hesabına transfer edilmesini sağlayan banka otomatik tahsilat sistemidir.

DBS Limitleri cari hesaplara tanımlayabilir, tahsilatı doğrudan bankadan yapabilirsiniz.


Kullanıma Geçmeden Önce
W3'de risk ve teminatla ilgili işlemleri yapmadan önce aşağıdaki tanımları yapmalısınız.

 • İşlem Tipleri ve Yetkileri
 • Süreç Tanımları (Kurumsal ve Bireysel üye risk kayıt süreci tasarımı ve yetkilendirmesi)
 • Kara Listeye Alınma Nedenleri
 • Teminat Kategorileri
 • Bloklama Nedenleri

Modül Fonksiyonları

 • Müşteri-Tedarikçi Risk Limitleri
 • Bloklama İşlemleri
 • DBS Limitleri
 • İcra İşlemleri
 • Müşteri-Tedarikçi Risk Limitleri
 • Teminatlar

Diğer Modüllerdeki İlişkili Fonksiyonlar

 • Satış Dağıtım/Anlaşmalar-Koşullar/Sözleşmeler
 • Satış Dağıtım/Müşteri-Tedarikçi
 • Cari Hesap/Borç Alacak Dökümü (İcra takibi yapılan carilerinizin borç-alacak dökümünü alabilirsiniz)
 • Borç-Alacak Yönetimi/Vade Farkı İşlemleri
 • Satış Dağıtım/Satış/Satış Teklifi
 • Satış Dağıtım/Satış/Satış Siparişi
 • Satış Dağıtım/Satış/Taksitli Satış
 • Satış Dağıtım/Fatura
 • Satış Dağıtım/Satın Alma/Satın Alma Teklifi
 • Satış Dağıtım/Satın Alma/Satın Alma Siparişi
 • Satış Dağıtım/Satın Alma/Satın Alma Faturası
 • Satış Dağıtım/Fatura
 • BI/Risk Analizi
 • BI/DBS Analizi

İpucu
Risk tanımı sayfasındaki alış ödeme yöntemi, satış ödeme yöntemi ve sevk yöntemi seçilirse teklif, sipariş ve faturalarda cari hesap için seçilmiş yöntem belgeye otomatik düşer.


İpucu
Şirket akış parametrelerindeki ”Detaylı risk takibi yapılsın mı?” parametresine evet derseniz sipariş, fatura gibi ekranlarda risk kontrolü satır bazında kontrol edilir.


Tavsiye
Müşterilerinize risk limitleri tanımlayın. Satış faaliyetlerinizi bu limitler doğrultusunda kontrollü bir biçimde yapın. Risk kontrolünü süreç yönetimi ile birleştirerek yetki ve onay mekanizmaları kurun.


Dikkat
Şirket akış parametrelerindeki “Risk bilgilerindeki işlem dövizi seçili gelsin mi?” parametresine evet derseniz cari hesabın risk bilgilerinde seçili olan işlem dövizi belgeye (sipariş, fatura gibi) otomatik düşer. Döviz kuru belge tarihindeki kurdan alır. Kur bilgisi değişmeyecekse dahi, günlük olarak kur girilmesi gerekir.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler