Custom Tag: get_workcube_asset


Kullanım Amacı

Dijital belge eklemek ve ilişkilendirmek için kullanılır.


Parametreler

Attirubutes
Açıklama
Veri
Zorunlu
module_id
Belgenin ilişkili olduğu modülün adı
Int
E
action_section
Belgenin ilişkili olduğu WO'nun tablosundaki primary alan - kolon
Int
E
action_id
Belgenin ilişkili olduğu WO'nun tablosundaki primary alanın ID'si
Int
E
is_sortable
Eklenen belgelerin sıralanabilir olup olmayacağını belirler. (1-Evet/0-Hayır)
Int
H

Örnek Kullanım


 1. Admin_Tools/Codes_details.cfm
 2. Campaign/Display / Form_upd_campaing.cfm
 3. Conntent/Display / dsp_content_form
 4. Contract/Display / detail_contract_form
 5. Contract_p/ Display / detail_contract_form
 6. hr/display/form_upd_emp
 7. hr/form/upd_app
 8. member/diplay/form_upd_consumer
 9. member_p/diplay/detail_campany
 10. member_P/diplay/my_company
 11. offer_p / form_upd_offer_g
 12. offer_p / form_upd_offer_t
 13. offer_p / form_upd_offer_ta
 14. offer_p / form_upd_offer_tv
 15. opportunuty_p / display_upd_opportunuty
 16. order_p/display_detail_order_t
 17. order_p/display_right_template
 18. order_p/display_right_template
 19. order_p/form/detail_order
 20. Product/display/detail_product
 21. Product_p/display/detail_product
 22. Production/diplay/add_product_tree
 23. Production_plan/display/add_product_tree
 24. Production_plan/diplay/detail_Prospectus
 25. Production_plan/diplay/detail_route
 26. Production_plan/diplay/upd_workstation
 27. Production_plan/form_add_prod_order_result
 28. Production_plan/form/upd_machine_info
 29. Production_plan/form_upd_prod_order
 30. Production_plan/form_upd_prod_order_result
 31. project/display/dsp_project_comples_detail
 32. project/display/dsp_project_detail
 33. project_p/display/dsp_project_detail
 34. Purchase/form/right_template
 35. Purchase/form/right_template
 36. sales/form/detail_offer_pta
 37. sales/form/detail_offer_tv
 38. sales/form/detail_order_psv
 39. sales/form/detail_order_sa
 40. sales/form/detail_sales_zone
 41. sales/form/upd_opprtunitry
 42. stock/display/detail_order
 43. stock/display/detail_orderp
 44. stock/display/detail_simole_order
 45. traning_display_traning_subject
 46. traning_display_view_class
 47. traning_manegemet/display_traning_subject
 48. traning_manegemet_p/display_traning_subject
 49. traning_p/display_traning_subject
 50. traning_p/display_view_class
 51. traning_manegemet/form_upd_class

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?