Custom Tag: get_workcube_asset


Kullanım Amacı

Dijital belge eklemek ve ilişkilendirmek için kullanılır.


Parametreler

Attirubutes Açıklama Veri Zorunlu
module_id Belgenin ilişkili olduğu modülün adı Int E
action_section Belgenin ilişkili olduğu WO'nun tablosundaki primary alan - kolon Int E
action_id Belgenin ilişkili olduğu WO'nun tablosundaki primary alanın ID'si Int E

Örnek Kullanım

<cf_get_workcube_asset module_id='1' action_section='some_table_id' action_id='#attributes.some_id#'>


1-Admin_Tools/Codes_details.cfm
<cf_get_workcube_asset module_id='1' action_section='some_table_id' action_id='#attributes.some_id#'>

2-Campaign/Display / Form_upd_campaing.cfm
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-15" module_id='15' action_section='CAMPAIGN_ID' action_id='#attributes.camp_id#'>

3-Conntent/Display / dsp_content_form
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-7" module_id='2' action_section='CONTENT_ID' action_id='#attributes.cntid#'>

4-Contract/Display / detail_contract_form
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-4" module_id='17' action_section='CONTRACT_ID' action_id='#attributes.contract_id#'>

5-Contract_p/ Display / detail_contract_form
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-4" module_id='17' action_section='CONTRACT_ID' action_id='#attributes.contract_id#'>

6-hr/display/form_upd_emp
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-8" module_id='3' action_section='EMPLOYEE_ID' action_id='#emp_id#'>

7-hr/form/upd_app
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-8" module_id='3' action_section='EMPLOYEES_APP_ID' action_id='#empapp_id#'>

8-member/diplay/form_upd_consumer
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-9" module_id='4' action_section='CONSUMER_ID' action_id='#attributes.cid#'>

9-member_p/diplay/detail_campany
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-9" module_id='4' action_section='COMPANY_ID' action_id='#attributes.cpid#'>

10-member_P/diplay/my_company
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-9" module_id='4' action_section='COMPANY_ID' action_id='#attributes.cpid#'>

11-offer_p / form_upd_offer_g
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-11" module_id='11' action_section='OFFER_ID' action_id='#attributes.offer_id#'>

12-offer_p / form_upd_offer_t
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-11" module_id='11' action_section='OFFER_ID' action_id='#attributes.offer_id#'>

13-offer_p / form_upd_offer_ta
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-11" module_id='11' action_section='OFFER_ID' action_id='#attributes.offer_id#'>

14-offer_p / form_upd_offer_tv
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-11" module_id='11' action_section='OFFER_ID' action_id='#attributes.offer_id#'>

15-opportunuty_p / display_upd_opportunuty
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-13" module_id='20' action_section='OPP_ID' action_id='#attributes.opp_id#'>

16-order_p/display_detail_order_t
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-12" module_id='12' action_section='ORDER_ID' action_id='#attributes.order_id#'>

17-order_p/display_right_template
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-12" module_id='12' action_section='ORDER_ID' action_id='#attributes.order_id#'>

18-order_p/display_right_template
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-12" module_id='11' action_section='OFFER_ID' action_id='#attributes.offer_id#'>

19-order_p/form/detail_order
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-12" module_id='12' action_section='ORDER_ID' action_id='#attributes.order_id#'>

20-Product/display/detail_product
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-3" module_id='5' action_section='PRODUCT_ID' action_id='#attributes.pid#'>

21-Product_p/display/detail_product
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-3" module_id='5' action_section='PRODUCT_ID' action_id='#attributes.pid#'>

22-Production/diplay/add_product_tree
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-3" module_id='35' action_section='product_tree' action_id='#attributes.PRODUCT_ID#'>

23-Production_plan/display/add_product_tree
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-3" module_id='35' action_section='product_tree' action_id='#attributes.stock_id#'>

24-Production_plan/diplay/detail_Prospectus
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-3" module_id='35' action_section='PROSPECTUS_ID' action_id='#ATTRIBUTES.prospectus_ID#'>

25-Production_plan/diplay/detail_route
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-3" module_id='35' action_section='ROUTE_ID' action_id='#ATTRIBUTES.ROUTE_ID#'>

26-Production_plan/diplay/upd_workstation
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-3" module_id='35' action_section='STATION_ID' action_id='#ATTRIBUTES.STATION_ID#'>

27-Production_plan/form_add_prod_order_result
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-3" module_id='35' action_section='P_ORDER_ID' action_id='#attributes.upd#'>

28-Production_plan/form/upd_machine_info
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-3" module_id='8' action_section='PI_ASSET_ID' action_id='#ATTRIBUTES.PI_ASSET_ID#'>

29-Production_plan/form_upd_prod_order
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-3" module_id='35' action_section='P_ORDER_ID' action_id='#attributes.upd#'>

30-Production_plan/form_upd_prod_order_result
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-3" module_id='35' action_section='P_ORDER_ID' action_id='#attributes.upd#'>

31-project/display/dsp_project_comples_detail
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-1" module_id='1' action_section='PROJECT_ID' action_id='#url.id#'>

32-project/display/dsp_project_detail
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-1" module_id='1' action_section='PROJECT_ID' action_id='#attributes.id#'>

33-project_p/display/dsp_project_detail
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-1" module_id='1' action_section='PROJECT_ID' action_id='#url.id#'>

34-Purchase/form/right_template
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-12" module_id='12' action_section='order_id' action_id='#attributes.order_id#'>

35-Purchase/form/right_template
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-11" module_id='12' action_section='offer_id' action_id='#attributes.offer_id#'>

36-sales/form/detail_offer_pta
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-11" module_id='11' action_section='OFFER_ID' action_id='#ATTRIBUTES.OFFER_ID#'>

37-sales/form/detail_offer_tv
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-11" module_id='11' action_section='OFFER_ID' action_id='#attributes.offer_id#'>

38-sales/form/detail_order_psv
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-12" module_id='11' action_section='ORDER_ID' action_id='#ATTRIBUTES.ORDER_ID#'>

39-sales/form/detail_order_sa
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-12" module_id='11' action_section='ORDER_ID' action_id='#ATTRIBUTES.ORDER_ID#'>

40-sales/form/detail_sales_zone
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-18" module_id='11' action_section='SZ_ID' action_id='#ATTRIBUTES.SZ_ID#'>

41-sales/form/upd_opprtunitry
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-13" module_id='11' action_section='OPP_ID' action_id='#attributes.opp_id#'>

42-stock/display/detail_order
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-12" module_id='11' action_section='ORDER_ID' action_id='#ATTRIBUTES.ORDER_ID#'>

43-stock/display/detail_orderp
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-12" module_id='11' action_section='ORDER_ID' action_id='#ATTRIBUTES.ORDER_ID#'>

44-stock/display/detail_simole_order
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-12" module_id='11' action_section='ORDER_ID' action_id='#ATTRIBUTES.ORDER_ID#'>

45-traning_display_traning_subject
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-6" module_id='9' action_section='TRAINING_SEC_ID' action_id='#url.train_id#'>

46-traning_display_view_class
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-6" module_id='9' action_section='CLASS_ID' action_id='#ATTRIBUTES.CLASS_ID#'>

47-traning_manegemet/display_traning_subject
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-6" module_id='9' action_section='TRAINING_SEC_ID' action_id='#url.train_id#'>

48-traning_manegemet_p/display_traning_subject
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-6" module_id='9' action_section='TRAINING_SEC_ID' action_id='#attributes.train_id#'>

49-traning_p/display_traning_subject
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-6" module_id='9' action_section='TRAINING_SEC_ID' action_id='#attributes.train_id#'>

50-traning_p/display_view_class
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-6" module_id='9' action_section='CLASS_ID' action_id='#ATTRIBUTES.CLASS_ID#'>

51-traning_manegemet/form_upd_class
<cf_get_workcube_asset asset_cat_id="-6" module_id='9' action_section='CLASS_ID' action_id='#url.class_id#'>


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?