Cari Hesap ve İşlemler

Cari hesaplar bir işletmenin borç ve alacağını muhasebe hesapları dışında ayrıntılarıyla takip etmek amacı taşır. İş yaşamının dinamik ortamında vadeli satışlar, dövizli satışlar, özel koşullar ile alışlar gibi birçok borç-alacak kaydına sebep olan alış-verişler olur. Çoğunlukla bu gibi özel durumlar tek düzen hesap planında yalın işlemler olarak kaydedilirken cari işlemler kayıtları altında detaylandırılır.


Örneğin; bir müşteriden 10 adet pencere siparişi aldığınızı düşünün. Müşteri her ay bir pencerenin parası olan 100 USD’yi ödeyecektir. Ayrıca müşteriden bu satış için çek veya senet gibi vadeli bir ödeme aracı alınmamıştır. Bu işlemin faturasını kestiğinizde müşterinin muhasebe hesabına 1.000 USD borç yazılırken cari hesabına ise her ayın 5’inde ödeyeceği 10 tane 100 USD borç yazılabilmektedir. Bu sayede bu müşterinin taksitlerinin takip edilebileceği bir yapı kurulmuş olmaktadır. Birçok muhasebeci aynı işlemi muhasebe hesap planlarını kullanarak yapabilir. Ancak cari işlemleri kullanmak size kolaylıklar sağlayacaktır.


Cari Hesap nedir?
“Cari Hesap” mal ve hizmet veya borç-alacak ilişkisinde bulunulan tüm müşteri, tedarikçi ve çalışanların parasal işlem kayıtları için ana hesaptır.  W3'de bireysel müşteri ve tedarikçiler, kurumsal müşteri ve tedarikçiler, çalışanlar olmak üzere üç temel ilişki vardır. Bu ilişkilerin parasal kayıtları “Cari Hesap” altında toplanır. Verilen bir mal cari hesaba borç olarak kaydedilir. Alınan tahsilat ise alacak olarak kaydedilir. Borç – Alacak = Bakiye’yi belirler. Bazen bir çalışan veya tedarikçinin birden çok cari hesabı olabilir.

Örneğin bir çalışana avans cari hesabı, maaş cari hesabı gibi hesaplar, 3 farklı projede görev alan tedarikçiye her bir proje için ayrı cari hesap açılabilir.


Aynı anda 3 para birimi kullanmak.

Tüm parasal işlemler W3'de aynı anda üç para birimiyle çalışır.

Sistem/Yerel Para Birimi: Her şirket aynı zamanda vergi mükellefidir. Vergi mükellefi olunan ülkedeki para birimi Sistem/Yerel para birimidir. Muhasebe kayıtları ve beyannameleri mutlaka yerel para birimiyle hesaplanır.
Sistem 2. Para Birimi: Şirketler bazen yabancı ortaklıkları nedeniyle bazen de dünyada yaygın kullanılan USD veya EURO gibi dövizlerle tüm işlemlerini kaydetmek ve raporlamak isterler. İkinci para birimi bu amaçla kullanılır.
İşlem Para Birimi: Her bir işlem hangi parayla yapılıyorsa o para birimi ile kaydetmek için kullanılır.

Workcube Finans Yapısı

İş fonksiyonları ile Muhasebe, Cari ve Bütçe İşlemleri Listesi’nde cari kayıt yapan işlemler belirtilmiştir. Listede belirtilen fonksiyonların sadece 3 tanesi Cari modülünde doğrudan cari kayıtlar atmaktadır.
 

Kullanıma Geçmeden Önce
W3'de cari işlemleri yapmadan önce aşağıdaki tanımları yapmalısınız.

 • İşlem Tipleri ve Yetkileri
 • Cari Hesapların Açılması (Müşteri, tedarikçi ve çalışanlara bağlı olarak)
 • Para Birimleri
 • Diğer FA Ayarları


Modül Fonksiyonları

 • Cari İşlemler
 • Cari Extre
 • Cari Dekont
 • Cari Virman
 • Cari Kur Değerleme


Diğer Modüllerdeki İlişkili Fonksiyonlar

 • Kasa / Kasa İşlemleri (Kasaya tahsil edilen ve ödenenler için)
 • Borç Alacak Yönetimi / Borç Alacak Dökümü
 • Borç Alacak Yönetimi / Kapama ve Yaşlandırma
 • Banka / Banka İşlemleri (Banka hesabına tahsil edilen ve ödenenler için)
 • Çek-Senet/ Çek İşlemleri
 • Çek Senet / Senet İşlemleri
 • Fatura / Faturalar
 • Masraf ve Gelir / Masraf ve Gelir Fişleri (Cari İşlem seçilen)
 • BI / Standart Raporlar / Cari İşlemler Raporu

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler