Harcırah


Çalışanların yurtiçi ve yurtdışı seyahat ve geçici görevlendirmeleri durumunda çalışanlara verilen günlük veya bir kerelik verilen ödeneklerdir. Kurumlar kendi harcırah yönetmeliklerini oluşturabilirler. Ancak yasa koyucu vergi istisnasına tabi tuttuğu harcırah tutarlarını katsayılar belirleyerek sınırlandırmıştır. Harcırah tutar ve katsayıları her yıl yasa tarafından belirlenmektedir. Harcırah tutarı yasal limiti aştığında çalışana verilen limiti aşan tutar kadar gelir vergisi kesilir.


Kurumlar bu gibi harcamaları harcırah olarak vermek yerine kurum adına fatura düzenlenebiliyorsa harcamayı doğrudan giderleştirme eğilimindedir. Workcube'un önerdiği yaklaşım şöyledir. Eğer çalışan kuruma fatura kestiriyorsa faturayı doğrudan harcama fişi olarak kaydedin. Fatura getiremiyorsa harcırah talebini harcırah bordrosuna dönüştürün. Harcırah esasen bir harcamadır. Ancak bu fişin dayanak belgesi olmadığı için yapılan harcama ve çalışana ek ödenek olarak kaydedilmektedir.

Yol: İK > Ücret ve Ödenek > Harcırah1- Harcırah verilen çalışan
2- Seyahat - Harcırah bir seyahata bağlı olarak yapılırsa seçilebilir.
3- Harcırah Tipi - Harcırah kuralları tanımlarından seçilir.
4- İşlem Tipi ve Süreçlerler yetkiler ve onay akışları düzenlenir.
5- Günlük rakam, miktar ile çarpılarak harcırah hesaplanır.
6- Harcırah bordroya yansıtılır ve ödenek oluşturulur.


Harcırah Kuralları nasıl set edilir?

Harcırahlar yurtiçi ve yurtdışı olmak olmak üzere, harcırah tipleri ve pozisyon tipleri girerek set edilir. 

Yol:  Parametreler > İK > Harcırah Kuralları

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?