Cari İşlemler Kur Değerleme


Cari kur değerlendirme işlemleri ülke paralarının kıymetinin takdir ve tespitini ifade eder. Yabancı paraların değerlendirilmesi yapılırken bunların esas alınan gün ve zamanda ki değerleri göz önünde bulundurulur. Yabancı paralar  VUK’un değerlendirme hükümlerine tabidir. Değerlendirmeye ilişkin kapsamlı bilgi edinmek için ilgili kanunun 280. maddesi incelenebilir. Cari kur, döviz piyasalarında bir birim yabancı paranın istem ve alım neticesinde oluşturduğu ulusal para birimi değeridir. Bu değer kısaca, aynı gün ulusal para birimi ile takası gerçekleştirilen dövizin kurdaki yansımasıdır. 


Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Cari > Cari İşlemler Kur DeğerlemeAlım satım arasındaki farklar cari kur değerleme işlemlerini doğurur. Cari kur değerleme işlemleri geçici vergi dönemleri ile dönem sonunda yapılması zorunludur. Dönem sonu değerlemelerinde kasadaki yabancı para biriminden oluşan nakitler, efektif alış kuru ile değerlenir. Olumlu kur farkı, kasa hesabına, borç karşılığında 646 numaralı hesaba alacak olarak, Olumsuz kur farkı ise kasa hesabına, alacak karşılığında 656 numaralı hesaba borç olarak kaydedilir.

 • Cari Hesap: Belirli bir cari ile ilgili kur değerleme işlemi yapmak için bu alanda ilgili cari hesabı belirtin.
 • Üye Kategorisi: Tekil olarak cari hesap seçmek yerine üye kategorisi seçerek, seçilen üye kategorisinde ki bütün cariler de listelenebilir.
 • İşlem Tarihi: Belirli bir tarih aralığında yapılan işlemler için cari kur değerleme yapabilmek için bu alanlarda istediğiniz tarihleri belirtin. 
 • Para Birimi: İşlem yapılacak para birimi seçilir.
 • Borç/Alacak Durumu: Kur değerleme işlemini hangi üyeler için (borçlu/alacaklı) yapacağınızı seçin. 
 • Satış Bölgesi: Belirli bir satış bölgesine göre cari kur değerleme işlemi yapmak için bu alanda ilgili satış bölgesini belirtin.
 • Üye Özel Tanım: Üyeler için belirtilen özel tanıma göre cari kur değerleme işlemi yapmak için bu alanda ilgili özel tanımı belirtin.


İlgili Cari/Cariler ve kur değerlemesi yapılacak işlem/işlemler seçildikten sonra aşağıdaki kriterler de girilerek kayıt işlemi yapılır.

 • İşlem Tarihi: İşlem tarihi alanından otomatik olarak içerisinde bulunduğunuz tarih görüntülenecektir. Tarih değiştirilebilir.

 • Muhasebe Kodu: Kur değerleme işleminin muhasebeleşmesi için muhasebe kodunu belirtin.

 • Masraf/Gelir Merkezi: Cari kur değerleme işlemi için masraf/gelir merkezi belirtin.

 • Gider/Gelir Kalemi: Cari kur değerleme işlemi için gelir/gider kalemi belirtin.

 • Proje: Cari kur değerleme işleminin hangi projeye istinaden yaptığınızı belirtin.

 • Eksiler/Artıları Getir: Toplu dekontta sadece negatif değer de olan kayıtları eklemek için eksileri getir, sadece pozitif değer de olan kayıtları eklemek için artıları getir kutucuğunu işaretleyin. İkisi bir arada seçilemez

İpucu: Cari kur değerleme işleminin yapılabilmesi için öncelikle "Borç/Alacak Kur Değerleme Dekontu" işlem kategorisi ilgili kriterler seçilerek yapılmalıdır.Cari Kur Değerleme İşleminin Muhasebeleştirilmesi ve İşleyiş Mantığı

Cari hesapların borç/alacak dengesi ilgili cari hesabın bakiyesini verir.(Borç-Alacak=Bakiye). Oluşan fark için dekont eklenir ve bu dekont aşağıdaki şekilde muhasebeye kayıt atar. Bu sayede TL bakiyeleri sıfırlanmış olur.Dikkat: Kur farkı faturasını, kur değerleme işleminden sonra TL hesabında fazlalık veren taraf keser. Eğer kesilen fatura tutarından fazla bir ödeme alınır ise KDV dahil kur farkı faturası kesilmesi gerekir.

Tip: Dönem sonu vergi hesaplamalarında kur farkı faturası kesmeye gerek yoktur. Kur farkı faturası bir düzeltme işlemidir. İlgili fatura ile ilgili ödenecek vergilerin (KDV ve Gelir Vergisi) doğru tahakkuku için kesilir. Dönem sonu kur değerlemesinde çıkan farklar + ise kur farkı gelir hesaplarına, - ise kur farkı gider hesaplarına kaydedilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler