Bireysel Emeklilik Sİstemi Uygulaması
Bireysel Emeklilik Sİstemi Uygulamasına geçiş için yapılması gerekenler.

Tanımlama Ekranı

Yol: İnsan Kaynakları  > E-Hesap > Tanımlar > Otomatik BES


Tanımlar alanında bulunan Otomatik BES alanından istenilen sayıda tanımlama yapılabilmektedir. Çalışanlarında sisteme dahil olduktan sonra katkı payı oranında değişiklik yapılmasını istemesi durumunda farklı tanımlamalar kullanılabilir.

Tanımlamayı Çalışanla İlişkilendirme

Yol: HR > E-Hesap > Otomatik BES

Toplu Ekleme Alanı

Tanımlaması yapılmış olan Otomatik Bes katılım payı HR > E-Hesap > Otomatik BES alanından çalışanlarla ilişkilendirilir. Bu alandan doğum tarihi filtrelenerek şirket/şube bazında toplu ekleme yapılabildiği gibi bireysel ekleme de yapılabilmektedir. Çalışanlar listelenerek Bes Türü seçimi yapıldığında ilgili çalışan için hangi aydan itibaren kesinti yapılacağı belirlenir.

Bireysel Ekleme Alanı

Yol: İnsan Kaynakları > E-Hesap > Ücret Ödenek

Bir çalışana bireysel olarak çalışanın Ücret Ödenek kartı üzerinden de tanımlama yapılabilmektedir. Ücret Ödenek kartının sağ üst bölümünde bulunan "  " ikonuna tıklanarak Otomatik Bes ekleme alanına ulaşılır ve + ikonu ile daha önce tanımlanmış olan Otomatik Bes seçilerek çalışana eklenir. Çalışanın dönem içerisinde katkı payını değiştirmesi durumunda iki tanımlama yapılarak belirlenmiş oranlar, ilgili aylar güncellenerek kaydedilir.

Örneğin;
Ocak – Mart %3 üzerinden hesaplanacak
Nisan – Aralık %5 üzerinden hesaplanacak

Çalışanın cayma hakkını kullanması durumunda da yapılmış olunan tanımlamanın bitiş ayı, son kesinti yapılan ay seçilerek güncellenir. (Çalışan için daha önce yapılan kesintiler olduğu için yapılmış olan tanımlamanın silinmemesi gerekmektedir.)

Hesaplama

Yol: İnsan Kaynakları > E-Hesap > Puantaj


Çalışanın ücret kartında Otomatik BES tanımlaması yapıldıktan sonra puantaj çalıştırıldığında ilgili ayın SGK Matrahı üzerinden tanımlanmış oran kadar kesinti yapılır. Bordroda yeni açılmış olan Otomatik BES katılım Payı satırında yapılmış kesinti görülmektedir. Ayrıca Toplam Yasal Kesintiler satırına da Otomatik Bes Katılım Payı eklenerek gelmektedir.

Raporlama

Yol: İnsan Kaynakları > E-Hesap > Bordro > Dinamik Bordro


Dinamik bordro üzerinden dönem/şirket/şube vb. bazda Bes Katılım Payı kesintisi yapılmış çalışanlar görüntülenebilmektedir. (Bes Katılım Payı Yasal Kesintiler sekmesinden seçilebilir.)

Puantaj Muhasebeleştirme

Yol: İnsan Kaynakları > E-Hesap > Tanımlar > Muhasebe Hesap Grupları


Puantajın muhasebeleştirme işlemi için daha önce tanımlanmış olan Muhasebe Hesap Grupları alanından Otomatik Bes Katılım Payı seçilerek ilgili muhasebe kodu ile ilişkilendirme yapılacaktır.
Bu şekilde muhasebe hesap grubu tanımlanmış çalışanların bulunduğu şubelerin puantaj muhasebeleştirmesi yapılabilmektedir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler
İçerik Belgeleri