İthalat Faturası


Yurt dışından ithal ettiğiniz mallar karşılığında firmaların size göndermiş olduğu faturalardır.


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura > Alış Faturası


Nelere Dikkat Etmeli?

  • Beyannamenin açılış tarihi vardır. Fakat muhasebe işlemi yaparken gümrük beyannamesinin kapanma tarihini baz alınır. Çünkü kapanma tarihi ithalatın fiilen gerçekleştiği tarihtir. Örneğin; gümrük beyannamesi 31.04.2021 tarihinde açılmıştır fakat ithalat 03.05.2021 tarihinde fiilen kapanmıştır.
  • Fatura veya diğer belgelerde yazılı yabancı paralar, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları üzerinden Türk Lirasına çevrilir.
  • İşlem kategorisinde “Muhasebe İşlemi” işaretlenmez ise muhasebe hareketlerinde “Seçtiğiniz İşlem İçin Muhasebe İşlemi Yapılmamaktadır!” uyarısı gelir.
  • Fatura tutarı 0 ise fatura için seçilen işlem kategorisinde “Muhasebe İşlemi” seçilmiş olsa bile 0 tutarlı işlemler muhasebe hareketi yapmaz.
  • Doğru ürün seçilmeli. Yoksa kategori satışları rapor edilemez.
  • Satış Yapan seçilmeli. Yoksa satıcı performansları izlenemez.
  • Ödeme Yöntemi girilmeli. Yoksa ödeme performansları izlenemez.
  • Mutlaka satırların 2. dövizleri girilmeli aksi halde işlem dövizlerine göre rapor alınamaz.


Alış Faturası yeni kayıt ekranlarında yer alan “İşlem Tipi” bölümünden “İthalat Faturası” seçilir ve gerekli diğer bilgiler doldurulduktan sonra işlem kaydedilir.


İthalat Faturası muhasebe kayıtları nasıl oluşur?

İthalat Faturası üzerinden yurt dışından ithal edilen malların takibi yapılır. Fatura bir proje ile ilişkilendirildiğinden projeden gelen 159 hesabı  borç çalışacak ve 320 Cari hesabına alacak kaydı yapılacaktır.

Faturalar hem işlem kategorisinde seçilen kriterlere göre hem de belgede seçilen kriterlere göre muhasebe fişlerini oluştururlar. 

Fatura da nakit alış kutucuğu işaretlenip, kasa seçildiği takdirde oluşan mahsup fişine ek olarak birde tediye fişi oluşacaktır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler