HARCAMA FİŞLERİ -  BASKET KOLONLARI

Harcama Fişi XML sayfasındaki  "Satırlarda Öncelik Sıralaması" maddesinde bulunan her bir rakam Harcama Fişi basket yapısında bir alana denk gelmektedir. Toplam 20 alandan oluşur. Önce gelmesi istenilen satırın rakamı önce yazılır.


No

KOLON

AÇIKLAMA

1

Tarih

Harcırahın belge tarihi değerini tutar.  

2

Açıklama

Harcırahın açıklama alanıdır.

3

Masraf Merkezi

Harcırahın  masraf merkezini belirtir. XML' den combobox veya popup olarak açılabilir.  

4

Gider Kalemi

Harcırahın  gider kalemini belirtir. XML' den combobox veya popup olarak açılabilir.  

5

Ürün

Ürün popup sayfasıdır.

6

Birim

Ürünün birim tipidir. (Örn :  Adet, kg, metre vb.)

7

Miktar

Ürün miktarını belirtir.

8

Tutar

Ürünün birim fiyatıdır.

9

KDV %

KDV değerlerini tutar.

10

KDV

KDV tutar alanıdır.

11

Genel Toplam

Ürün toplam tutarı ile KDV toplam tutarının toplamıdır.

12

Para Birimi

Harcırahın para birim alanıdır.

13

Dövizli Fiyat

Genel Toplamın para birimi alanındaki döviz kuruna göre hesaplanan tutardır.

14

Aktivite Tipi

Harcırahın aktivite tip alanıdır.

15

İş

Harcırahın iş bilgisinin tutulduğu alandır.

16

Fırsat

Harcırahın fırsat alanıdır.

17

Harcama Yapan

Harcama işleminin yapan kişinin bilgisini tutar.

18

Fiziki Varlık

Harcırah satırın fiziki varlık bilgisini tutar.

19

Proje

Harcırah satırın proje bilgisini tutar.  

20

Harcırah Tipi

Harcırah tipi popup sayfasıdır. Parametreler > İK > Harcırah Kuralları sayfasından gelir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?