İhtarlar


Workcube İhtarlar ile organizasyonda bulunan çalışanlar için verilecek olan disiplin işlemlerinin üst amirlerince hangi gerekçeyle hangi tipte disiplin cezası ve ceza karşılığının belirlenerek çalışana yapılacak yaptırımlar uygulanır.Dikkat: Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.


İhtarların Kullanım Amacı

Şirketlerin veya organizasyonların belirlemiş olduğu kurallar ve yönetmelikler neticesinde çalışanların işverenlere karşı sorumlu oldukları işleri yapmaması, yönetmelik ve prosedürlere uymaması, ahlak dışı hareket etmesi veya işvereni bilerek zarara uğratması gibi durumlarda çalışana yapılacak yaptırımı ifade etmektedir. 

Şirketlerde varolan disiplin kurullarınca ne yaptığı, hangi gerekçeyle ne ceza aldığı, maddi karşılığı var mı(ücret kesintisi), uzaklaştırma veya kınama gibi ceza tiplerine göre aldığı cezaları çalışan kartlarında kayıt altına almak amacıyla kullanılmaktadır.


Dikkat 1: Bu ekranda asıl kullanım amaçlarından biri çalışanların işyerine, çalışma arkadaşlarına ve işlerine karşı doğru, dürüst ve ahlaklı davranıp davranmadıklarını tespit etmek ve bu çalışanları belirleyerek kontrol altında tutup bu çalışanları şirketin belirleyeceği belli periyotlarla denetlemeyi yapılabilmektedir.


Disiplin İşlemi Oluşturma

Disiplin işlemi oluşturmak için yapılması gereken ilk adım ''Disiplin Cezası Tipleri'' tanımları yapılmalıdır. 

Disiplin işlemi oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Diğer HR > Disiplin ve Diğer İşlemler > Disiplin Cezası Tipleri ekranında yeni bir disiplin cezası tipi kaydetmek için "+" ikonuna tıklanmalıdır.


Yapılması gereken ikinci adım disiplin işlemleridir.


          1. Aktif/Pasif: İlgili kaydın aktif/pasif olduğunun seçimidir.

          2. Konu: Cezaya konu olan tipin adının yazıldığı yerdir. 

          3. Tip: Sistemde tanımlanan ceza tiplerinin seçildiği alandır.

          4. Tarih: Tarih seçimi yapılır.

          5. Süreç: Sistemde tanımlanan süreç aşamalarının seçimidir.

          6. İşlem No: Sistem otomatik numara vermektedir.

          7. İşlem Yapan: Kaydı yapan çalışanın seçildiği bölümdür.

          8. İşlem Yapılan: Ceza işlemi yapılan çalışanın seçildiği bölümdür.

          9. Özel Tanım: Kesintiyle ilgili özel tanım varsa yazıldığı alandır.

        10. Kesinti Türü: Kesinti tanımlarındaki kesinti türlerinden birinin seçildiği yerdir.

        11. Disiplin Ceza Kesintisi: İlgili alanda kaça kaç oranda kesinti yapılacağının belirlendiği alandır.

        12. Check Boxlar: Disiplin sürecini yürüten kurulun seçildiği alandır.

        13. Gerekçe: Disiplin cezasına neden olan olayın yazıldığı alanı ifade eder.

Üçüncü adımda, kayıt yapıldıktan sonra ''İhtarlar'' sayfasında çalışana yapılan disiplin cezası işlemleri çalışan tarafından görüntülenmektedir. Çalışana oluşturulan ihtarları görüntülemek için Yol: Intranet > MyPortal > İK İşlemler > İhtarlar ekranında görüntüleyebilmektedir.


Dördüncü adımda, konuya tıklanarak savunma yazılabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler