Ürün Muhasebe ve Bütçe Kodları


İşletmelerin faaliyetlerini planlaması ve şu anki durumlarının tespitinin yapılabilmesi için, muhasebe bölümünde sağlanan bilgiler çok değerlidir. Kurulacak sağlıklı bir muhasebe sistemiyle maliyet, pazarlama, satış ve dağıtımla ilgili birçok karara yön verecek raporlar çıkarılabilir.

Ürünler ile ilgili yapılan işlemler sonrası muhasebeye ve bütçeye yansıması için muhasebe ve bütçe kodları tanımlanır. Ürün detayından tanımlanabildiği gibi Ürün Yönetiminde yer alan Ürün Muhasebe ve Bütçe Kod Gruplarından toplu olarak da tanımlanabilir. Her bir muhasebe kodu belirli işlemler için kullanılır.


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürün-Stoklar > Ürün > Ürün Detay > Diğer > Muhasebe ve Bütçe Kodları
Muhasebe Satış Hesabı:

 • Satış faturasında (Hakediş Hariç), işlem tipinde “Muhasebe İşlemlerinde İskontolar Alınmasın” seçili ise Net Satır Toplam üzerinden, değilse Satır Toplam üzerinden bu hesaba kayıt atar.

Muhasebe Alış Hesabı:

 • Alış faturasında deponun tipi “Mal”,
 • Depolararası sevk irsaliyesinde lokasyon tipi “Mal”,
 • İthal Mal Girişinde giriş yapılan deponun tipi “Mal” ise bu hesaba kayıt atar. İşlem tipinde “Muhasebe İşlemlerinde İskontolar Alınmasın” seçili ise Net Satır Toplam üzerinden, değilse Satır Toplam üzerinden kayıt atar.

Giden Yoldaki Stok(Satış):

 • İhracat faturasında kullanılır. Satış faturası XML ayarlarında yer alan "İhracatta Gümrük-Yoldaki Stok Hesapları Çalışsın" Evet ise Giden Yoldaki Stok(Satış) muhasebe kodu çalışır. Hayır ise Yurtdışı Satış kodu çalışır.

Satış İskonto:

 • Satış faturalarındaki iskontolar bu hesaba kayıt atar. İşlem tipinde Muhasebe İşlemlerinde İskontolar Alınmasın seçili olmamalıdır. Seçili ise kayıt atmaz.

Alış İskonto:

 • Alış faturalarındaki iskontolar bu hesaba kayıt atar. İşlem tipinde Muhasebe İşlemlerinde İskontolar Alınmasın seçili olmamalıdır. Seçili ise kayıt atmaz.

Satış İade:

 • Satış iade faturalarında bu hesaba kayıt atar. İşlem tipinde “Muhasebe İşlemlerinde İskontolar Alınmasın” seçili ise Net Satır Toplam üzerinden, değilse Satır Toplam üzerinden kayıt atar.

Alış İade:

 • Alım iade faturalarında bu hesaba kayıt atar. İşlem tipinde Muhasebe İşlemlerinde İskontolar Alınmasın” seçili ise Net Satır Toplam üzerinden, değilse Satır Toplam üzerinden kayıt atar.

Satış Fiyat Farkı:

 • Verilen fiyat farkı faturası kesildiğinde bu hesap çalışır. İşlem tipinde Muhasebe İşlemlerinde İskontolar Alınmasın seçili ise Net Satır Toplam üzerinden, değilse Satır Toplam üzerinden kayıt atar.

Alış Fiyat Farkı:

 • Alınan fiyat farkı faturası kesildiğinde bu hesap çalışır. İşlem tipinde Muhasebe İşlemlerinde İskontolar Alınmasın seçili ise Net Satır Toplam üzerinden, değilse Satır Toplam üzerinden kayıt atar.

İhraç Kayıtlı Satış:

 • İhraç kayıtlı satış faturası kesildiğinde bu hesap çalışır. İşlem tipinde Muhasebe İşlemlerinde İskontolar Alınmasın seçili ise Net Satır Toplam üzerinden, değilse Satır Toplam üzerinden kayıt atar.

Yurtdışı Satış:

 • İhracat faturasında bu hesap çalışır. İşlem tipinde Muhasebe İşlemlerinde İskontolar Alınmasın seçili ise Net Satır Toplam üzerinden, değilse Satır Toplam üzerinden kayıt atar

Yurtdışı Alış:

 • İthalat faturasında bu hesap çalışır.
 • İthal mal girişinde ürününün depodan çıkış işlemi için bu hesaba kayıt atar. İşlem tipinde Muhasebe İşlemlerinde İskontolar Alınmasın seçili ise Net Satır Toplam üzerinden, değilse Satır Toplam üzerinden kayıt atar.

Hammadde Satış:

 • Toptan satış ve perakende satış işlemlerinde, Hammadde depo seçilerek satış yapılıyorsa bu hesaba kayıt atar.

Hammadde:

 • Stok fişlerinde, işlem yapılan lokasyonun tipi "Hammadde",
 • Alış faturasında lokasyon tipi "Hammadde",
 • Depolararası sevk irsaliyesinde lokasyon tipi "Hammadde",
 • İthal mal girişinde giriş yapılan deponun tipi "Hammadde" ise bu hesaba kayıt atar.

Fireler ve Sarflar:

Fire fişi kaydedildiğinde, net satır toplamı üzerinden işlem yapar ve aşağıdaki seçim kriterlerine göre kayıt atar.

 • Lokasyonun tipi "Hammadde" ise hammadde hesabına, 
 • Lokasyonun tipi "Mamul" ise üretim/mamul hesabına, 
 • Lokasyonun tipi "Mal" ise ürünün alış hesabına.

Sayım Fazlası, Sayım Eksiği:

 • Özel ihtiyaçlar için, firmaya özel düzenlemeler için kullanılabilir. Standart yapıda bir yerde kullanılmıyor.

Mamul Satış:

 • Toptan satış ve perakende satış işlemlerinde, mamul depo seçilirse satış yapılıyorsa bu hesaba kayıt atar.

Üretim /Mamul:

 • İthal mal girişinde ise giriş yapılan deponun tipi "Mamul",
 • Alış faturasında deponun tipi "Mamul",
 • Depolara arası sevk irsaliyesinde lokasyon tipi "Mamul",
 • Muhasebe hareketi yapan stok fişlerinde, depo tipi "Mamul" ise bu hesaba kayıt atar. Net satır toplamı üzerinden işlem yapar.

Üretim /Yarı Mamul:

 • Maliyet Muhasebesi sayfasında, üretim sonuçları muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşan muhasebe fişinde bu hesaba borç, Üretim maliyet muhasebe fişinde de alacak kaydı atar.

Satılan Malın Maliyeti:

 • Satış faturasında ürün faturanın kaydedildiği andaki ürünün, fatura işlem tarihindeki kayıtlı maliyeti üzerinden bu hesaba kayıt atar.

Satılan Mamulun Maliyeti:

 • Satış faturasında ürün faturanın kaydedildiği andaki mamulun, fatura işlem tarihindeki kayıtlı maliyeti üzerinden bu hesaba kayıt atar.

Konsinye Alış Hesabı:

 • Mallar satılmak üzere komisyoncu tarafından konsinye olarak alındığı zaman bu hesaba kayıt atar. 

Diğer Satış Hesabı ve Diğer Satış Nazım Hesabı:

 • Özel ihtiyaçlar için, firmaya özel düzenlemeler için kullanılabilir. Standart yapıda bir yerde kullanılmıyor.

Alınan Hakediş Muhasebe Kodu:

 • Alış faturasında, işlem tipi alınan hakediş seçili ve işlem tipinde "Muhasebe İşlemlerinde İskontolar Alınmasın" seçili ise Net Satır Toplam üzerinden, değilse Satır Toplam üzerinden bu hesaba kayıt atar.

Verilen Hakediş Muhasebe Kodu:

 • Satış faturasında, işlem tipi verilen hakediş seçili ve işlem tipinde "Muhasebe İşlemlerinde İskontolar Alınmasın" seçili ise Net Satır Toplam üzerinden, değilse Satır Toplam üzerinden bu hesaba kayıt atar.

Hurda Hesabı Satış:

 • Toptan satış ve perakende satış işlemlerinde, eğer hammadde depo seçilerek satış yapılıyorsa bu hesaba kayıt atar.

Hurda Hesabı: 

 • Stok fişlerinde, işlem yapılan lokasyonun tipi "Hurda",
 • Alış faturasında lokasyon tipi "Hurda",
 • Depolararası sevk irsaliyesinde lokasyon tipi "Hurda",
 • İthal mal girişinde giriş yapılan deponun tipi "Hurda" ise bu hesaba kayıt atar.

Direkt İlk Madde Malz. Hesabı:

 • Maliyet Muhasebesi sayfasında, üretim sonuçları muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşan fire muhasebe fişinde, firelerin toplam maliyeti için bu hesaba borç kaydı atar.

Direkt İlk Madde Malz. Yans. Hesabı:

 • Maliyet Muhasebesi sayfasında, üretim sonuçları muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşan üretim sonucu muhasebe fişinde, hammaddelerin toplam maliyeti için bu hesaba alacak kaydı atar.

Promosyon Hesabı:

 • Özel ihtiyaçlar için, firmaya özel düzenlemeler için kullanılabilir. Standart yapıda bir yerde kullanılmıyor.

Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı:

 • Maliyet Muhasebesi sayfasında, üretim sonuçları muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşan endirekt maliyet muhasebe fişinde, Masraflardan üretim sonuçlarına yansıtılan ek maliyetler için bu hesaba alacak kaydı atar.

Üretim İşçilik Yansıtma Hesabı:

 • Maliyet Muhasebesi sayfasında, üretim sonuçları muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşan üretim sonucu muhasebe fişinde, işçiliğin toplam maliyeti için bu hesaba alacak kaydı atar.

KDV’den Satış Muaf Faturası:

 • KDV’den satış muaf faturası işlem tipinde bu hesaba kayıt atar. 0 KDV'li işlemlerde farklı muhasebe kodu kullanılmak için seçilir.

Gelir, Gider ve İskonto Dağılım:

 • İşlem kategorisinde bütçe işlemi yapsın seçili ise buradaki masraf/gelir merkezi ve gider kalemlerine göre kayıt atar.

Sabit Kıymet:

 • Sabit kıymet faturalarında burada seçilen kriterlere göre ürün seçildiğinde otomatik olarak gelir.

KDV, ÖTV:

 • Ürün detayında tanım var ise ürün detayından yoksa buradan alır. Burada yer alan KDV,ÖTV tanımları şirket bazında tutulur.

İstisna Kodu:

 • İhracat Faturalarında burada seçilen istisna kodu baskete otomatik olarak gelir.
Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler
İçerik Belgeleri