İcra İşlemleri


İcra İşlemleri, icraya konu olmuş işlemleri kayıt altında tuttuğumuz ve böylelikle takibini sağladığımız alandır. İcraya konu işlemlerimizi Workcube’da kolayca kayıt altına alıp diğer fonksiyonlarla entegre bir şekilde kullanılabilir.

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Risk ve Teminat > İcra İşlemleri

Var olan icra işlemlerinizi dosya numarası girerek aratılabilir. Arama butonunun yanındaki "+" işaretine tıklanarak yeni bir icra kaydı açılır:

Burada İşlem Tipi olarak İcra İşlemleri seçilir ve Cari Hesap kısmında ise ilgili icra kaydı kimin adına yapılıyorsa o şirket seçilir. 

Lehdar Şirket: Bu alanda borçlu olan şirket veya bireysel hesap seçilir.

Yine zorunlu alanlardan olan Alacak Tutarı, ilgili icra işleminin Mahkemesi, Dosya Numarası ve İşlem Tarihi girilir. Tercihe bağlı olarak da diğer alanlar doldurulabilir.


İcra İşlemleri Detay

İcra işleminin kaydı yapıldıktan sonra, Tahsilat kısmında yapılan ödemeler girilebilir. "+" butonuna tıklandığında gelir fişi kesme ekranına gidilir.

Harcamalar bölümünde ise bu icra işlemine ilişkin yapılan masraflar, harcamalar kayıt altına alınabilir. "+" butonuna tıklandığında masraf fişi kesme ekranına gidilir.


Ödenmemiş Çek ve Senetler - Karşılıksız Çek ve Senetler de bu ekranda yer alır.


Sağ üst köşedeki ikona tıklayarak mahsup fişini görüntüleyebilirsiniz:


Dikkat: Bir icra işlemi için kayıt yapılırken Lehdar şirket ve Muhasebe kodu aynı anda seçilemez. 

Borcun ödeneceği kesinlik arz ediyorsa Lehdar Şirket kısmına borçlu olan şirket girilir. 

Vergi Usul Kanunu’na göre, vadesinde tahsil edilemeyen ve ileride tahsil edilip edilemeyeceği kesin olarak belli olmayan senetli veya senetsiz alacaklar “şüpheli alacak” durumundadır. Eğer vadesi geçmiş borcun ödeneceğine dair kesinlik yoksa, bu alacak "Şüpheli Alacak" olarak kabul edilir ve ilgili Muhasebe Kodu seçilir; Lehdar Şirket seçilemez.

Muhasebe kodu seçildiğinde cari virman yapılmaz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler